REGULAMENT din 7 februarie 2022de organizare și funcționare al Consiliului de mediere al personalului militar în rezervă și în retragere
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 15 februarie 2022    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. M.25 din 7 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 149 din 15 februarie 2022.
     +  Articolul 1Consiliul de mediere al personalului militar în rezervă și în retragere, denumit în continuare Consiliul, își desfășoară activitatea ca organ consultativ în scopul asigurării ministrului apărării naționale a consultanței de specialitate în domeniile de interes specifice militarilor în rezervă și în retragere.  +  Articolul 2Consiliul funcționează la nivelul Cabinetului ministrului, pe lângă structura de consilieri ai ministrului apărării naționale, activitatea sa fiind coordonată de către un consilier desemnat de ministrul apărării naționale.  +  Articolul 3(1) Consiliul este compus din militari trecuți în rezervă sau în retragere din Ministerul Apărării Naționale, recunoscuți pentru expertiza și experiența lor în domeniile de interes specifice.(2) Consiliul este format din câte un reprezentant al asociațiilor și fundațiilor care au dobândit statutul de utilitate publică și care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale și un reprezentant desemnat prin acordul celorlalte asociații și fundații care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale instituției militare.(3) La ședințele Consiliului, din partea instituției militare participă consilierul prevăzut la art. 2, precum și reprezentanții următoarelor structuri: Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Direcția generală financiar-contabilă, Direcția generală juridică, Direcția informare și relații publice și Casa de pensii sectorială.(4) Participarea membrilor Consiliului la ședințe este opțională și neremunerată.(5) Consiliul își desfășoară activitatea în prezența a minimum jumătate plus unu din numărul total de membri.  +  Articolul 4Asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) transmit reprezentanții desemnați să facă parte din Consiliu anual, până la data de 31 martie, la Direcția pentru relația cu Parlamentul.  +  Articolul 5Accesul la informațiile vehiculate în cadrul Consiliului se face cu respectarea prevederilor actelor normative din domeniul informațiilor clasificate.----