ORDIN nr. M.25 din 7 februarie 2022privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de mediere al personalului militar în rezervă și în retragere
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 15 februarie 2022    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) pct. 38 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,pentru aplicarea dispozițiilor art. 51 din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înființează Consiliul de mediere al personalului militar în rezervă și în retragere, ale cărui organizare și funcționare sunt stabilite în regulamentul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.46/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului consultativ al militarilor în rezervă și în retragere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 29 martie 2019.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Vasile Dîncu
    București, 7 februarie 2022.Nr. M.25.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare al Consiliului de mediere al personalului militar în rezervăși în retragere