HOTĂRÂRE nr. 194 din 10 februarie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 11 februarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/ preșcolar/elev, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins: (2) În anul 2022, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 6.386 de lei.(3) Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, în anul 2022, sunt prevăzute în anexa nr. 1.2. La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins: (2) În anul 2022, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 485 de lei.(3) Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii», în anul 2022, sunt prevăzute în anexa nr. 3.3. La articolul 4, alineatele (1), (1^1) și (1^2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Unitățile de învățământ particular și confesional transmit proiectul planului de școlarizare inspectoratelor școlare spre verificare și aprobare, în raport cu capacitatea de școlarizare a unităților de învățământ, iar până la data de 20 octombrie a fiecărui an calendaristic transmit inspectoratelor școlare numărul de antepreșcolari/preșcolari/elevi pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3. Directorii unităților de învățământ particular răspund de corectitudinea datelor transmise.(1^1) Inspectoratele școlare, după efectuarea verificării și aprobării planului de școlarizare, în raport cu capacitatea de școlarizare a unității de învățământ, validează numărul de antepreșcolari/preșcolari/elevi pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ.(1^2) După validarea numărului de elevi de către inspectoratele școlare, unitățile de învățământ particular transmit către unitățile administrativ-teritoriale în raza cărora își au sediul numărul de antepreșcolari/preșcolari/elevi pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3.4. Anexele nr. 1-4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/ preșcolar/elev, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 10 februarie 2022.Nr. 194.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  COSTURILE STANDARD
  per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani,
  stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate,
  pentru anul 2022
  Nr. crt.Nivel/Filieră/ProfilForma de învățământStandarde de cost per antepreșcolar/ preșcolar/elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost per antepreșcolar/ preșcolar/elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților naționale) - lei -
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ antepreșcolarzi15.67515.67515.67515.675
  2Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi4.2344.6304.2344.630
  3Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi7.7667.7667.7667.766
  4Învățământ primarzi4.8735.8055.7026.792
  5Învățământ gimnazialzi6.3867.3447.3008.395
  6Învățământ liceal teoreticzi6.3866.3867.1537.153
  7Învățământ liceal teoreticseral4.7334.7335.3015.301
  8Învățământ liceal tehnologic și confesionalzi6.6046.6047.3977.397
  9Învățământ liceal tehnologicseral5.1485.1485.7665.766
  10Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi8.4308.4309.4429.442
  11Învățământ liceal FR2.4912.4912.7902.790
  12Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi6.9936.9937.6937.693
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  COEFICIENȚII DE DIFERENȚIERE
  pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și coeficienții de corecție
  pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
  Nr.crt.Nivel/Filieră/ProfilForma de învățământCoeficienți de diferențiere pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elevCoeficienți de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ antepreșcolarzi 2,45462,45460,0000,000
  2Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi0,6630,7250,0000,000
  3Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi1,2161,2160,0000,000
  4Învățământ primarzi0,7630,9090,1700,170
  5Învățământ gimnazialzi1,0001,1500,1430,143
  6Învățământ liceal teoreticzi1,0001,0000,1200,120
  7Învățământ liceal teoreticseral0,7410,7410,1200,120
  8Învățământ liceal tehnologic și confesionalzi1,0341,0340,1200,120
  9Învățământ liceal tehnologic seral0,8060,8060,1200,120
  10Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi1,3201,3200,1200,120
  11Învățământ liceal FR0,3900,3900,1200,120
  12Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi1,0951,0950,1000,100
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  COSTURILE STANDARD
  per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute
  la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2022
  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban - lei -
  Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
  1-300Creșă625631644663683703
  Grădiniță520525536551567582
  Școală gimnazială/primară499504514528543558
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual566572583600617634
  301-800Creșă669675689710731753
  Grădiniță522528538554569585
  Școală gimnazială/primară501506516531546561
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual568574586603620637
  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural - lei -
  Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
  1-300Creșă656663676696717738
  Grădiniță639645658677696715
  Școală gimnazială/primară612619631649667686
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual695702716737758779
  301-800Creșă702709724745768790
  Grădiniță642648661680699719
  Școală gimnazială/primară615622634652671689
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual698705719740761782
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  COEFICIENȚII DE DIFERENȚIERE
  pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban
  Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
  1-300Creșă1,28671,30001,32671,36671,40671,4489
  Grădiniță1,07101,08171,10311,13521,16741,1995
  Școală gimnazială/primară1,02701,03731,05781,08861,11941,1502
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,16611,17781,20111,23611,27111,3061
  301-800Creșă1,37781,39111,42001,46221,50671,5511
  Grădiniță1,07601,08681,10831,14061,17281,2051
  Școală gimnazială/primară1,03201,04231,06301,09391,12491,1559
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,17111,18291,20631,24141,27651,3117
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural
  Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
  1-300Creșă1,35101,36501,39301,43501,47701,5213
  Grădiniță1,31581,32891,35511,39461,43421,4736
  Școală gimnazială/primară1,26171,27431,29951,33741,37521,4130
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,43251,44691,47561,51851,56161,6045
  301-800Creșă1,44671,46071,49101,53531,58201,6287
  Grădiniță1,32181,33521,36151,40121,44081,4805
  Școală gimnazială/primară1,26781,28051,30591,34391,38191,4200
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,43871,45321,48201,52501,56821,6114
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  NOTĂ:Pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ, calculul finanțării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru fiecare nivel de învățământ. Unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul primar sunt incluse la categoria școli gimnaziale.
  ----