ORDIN nr. 165/3.080/2022pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 referitoare la obligația unităților de învățământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu dețin un cod numeric personal
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 165 din 1 noiembrie 2021
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 3.080 din 2 februarie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 9 februarie 2022  În temeiul art. II din Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne și ministrul educației emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 referitoare la obligația unităților de învățământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu dețin un cod numeric personal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
   +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011referitoare la obligația unităților de învățământ preuniversitar de a înscrie persoanelecare nu dețin un cod numeric personal