ORDIN nr. 267/63/2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 267 din 4 februarie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 63 din 31 ianuarie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 8 februarie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 1.641/2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 259 din 31.01.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 348, 671 și 674 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 685 se introduc șaisprezece noi poziții, pozițiile 686-701, cu următorul cuprins:
  686W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR121,43000026,9328002,037200
  687W64055003J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 PUNGI DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATE, PREVĂZUTE CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000
  688W68087001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL BIOEEL 150 mgCAPS.150 mgBIOEEL MANUFACTURING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF15,6700007,6600000,000000
  689W68234009J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,926833
  690W68225001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINĂ MYLAN 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.PR1877,030000994,1100000,000000
  691W68226001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINĂ MYLAN 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.PR11.135,5000001.275,8500000,000000
  692W67998002J05AB01ACICLOVIRUMVIRICIN 250 mgPULB. PT. SOL. PERF.250 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU 5 FLACOANE DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. PERF.PR/PRF541,35200050,4820000,000000
  693W68191001J05AB06GANCICLOVIRUMGANCICLOVIR ROMPHARM 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.FĂRĂ CONCENTRAȚIEROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU DOP GRI DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI SISTEM DE ÎNCHIDERE DIN AL. CU CAPSĂ ALBĂ DETAȘABILĂ DIN AL., CU PULBERE PENTRU CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂPRF196,010000121,4000000,000000
  694W68252001J05AE03RITONAVIRUM**RITONAVIR MYLAN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR301,4103331,8446660,000000
  695W68203001J05AE10DARUNAVIRUM**DARUNAVIR MYLAN 600 mgCOMPR. FILM.600 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLISTERE PVC/PE/PVDC-AL X 60 COMPR. FILM.PR6018,70716621,0266660,000000
  696W68204001J05AE10DARUNAVIRUM**DARUNAVIR MYLAN 800 mgCOMPR. FILM.800 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLISTERE PVC/PE/PVDC-AL X 30 COMPR. FILM.PR3023,72666627,1336660,000000
  697W68144001J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL**1TENOFOVIR DISOPROXIL MYLANCOMPR. FILM.245 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3011,45800013,7610000,000000
  698W68200001J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL**1VIROFOB 245 mgCOMPR. FILM.245 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU CAPAC DIN PP X 30 COMPR. FILM.PR3011,45766613,7606660,000000
  699W68224004J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM**ABACAVIR/ LAMIVUDINĂ MYLAN 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3017,28200020,1090000,000000
  700W68235001J05AR03EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILEMTRICITABINĂ/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mgCOMPR. FILM.200 mg/245 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. X 30 COMPR. FILM.PR309,54520011,65279914,608534
  701W68159005J05AR10LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM**LOPINAVIR/ RITONAVIR MYLAN 200 mg/50 mgCOMPR. FILM.200 mg/50 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 120 COMPR. FILM.PR1207,3516668,3312500,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 183 se introduce o nouă poziție, poziția 184, cu următorul cuprins:
  „184W64055003J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 PUNGI DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATE, PREVĂZUTE CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000“
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 135, 136, 171, 182, 185, 187, 192, 194, 196, 199-202, 221, 222, 224-227, 341, 343, 349, 680 și 681 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 323, 353-358, 650-652, 663-666 și 770 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  323W64295001L01XC32ATEZOLIZUMAB**1TECENTRIQ 1.200 mgCONC. PT. SOL. PERF.1.200 mg/20 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR116.234,58000017.733,8600000,000000
  ……………
  353W43546001L01XE04SUNITINIBUM**1SUTENT 12,5 mgCAPS.12,5 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN PEID X 30 CAPS.P-RF/R3085,66000094,89559976,077401
  354W65026001L01XE04SUNITINIBUM**1SUTENT 12,5 mgCAPS.12,5 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3085,66000094,89559976,077401
  355W43556001L01XE04SUNITINIBUM**1SUTENT 25 mgCAPS.25 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN PEID X 30 CAPS.P-RF/R30169,871599186,686400152,404266
  356W65027001L01XE04SUNITINIBUM**1SUTENT 25 mgCAPS.25 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR30169,871599186,686400152,404266
  357W65028001L01XE04SUNITINIBUM**1SUTENT 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR30338,583600370,582399305,316934
  358W43557001L01XE04SUNITINIBUM**1SUTENT 50 mgCAPS.50 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN PEID X 30 CAPS.P-RF/R30338,583600370,582399305,316934
  ……………
  650W64923002L01XC28DURVALUMABUM**1 ΩIMFINZI 50 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.50 mg/mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 10 ML CONC. (CARE CONȚINE 500 MG DURVALUMAB)PR19.801,57000010.721,8700000,000000
  651W64923001L01XC28DURVALUMABUM**1 ΩIMFINZI 50 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.50 mg/mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 2,4 ML CONC. (CARE CONȚINE 120 MG DURVALUMAB)PR12.375,1800002.627,1000000,000000
  652W64295001L01XC32ATEZOLIZUMAB**1 ΩTECENTRIQ 1.200 mgCONC. PT. SOL. PERF.1.200 mg/20 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR116.234,58000017.733,8600000,000000
  …………
  663W65265001L01XE50ABEMACICLIBUM**1 ΩVERZENIOS 100 mgCOMPR. FILM.100 mgELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE CU BLIST. X 28 COMPR. FILM.PR28139,903214153,8571420,000000
  664W65266001L01XE50ABEMACICLIBUM**1 ΩVERZENIOS 150 mgCOMPR. FILM.150 mgELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE CU BLIST. X 28 COMPR. FILM.PR28139,903214153,8571420,000000
  665W65264001L01XE50ABEMACICLIBUM**1 ΩVERZENIOS 50 mgCOMPR. FILM.50 mgELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE CU BLIST. X 28 COMPR. FILM.PR28139,903214153,8571420,000000
  666W66173001L01CE02IRINOTECANUM**1 ΩONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 mg/mlCONC. PT. DISPERSIE PERF.4,3 mg/mlLES LABORATOIRES SERVIERFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DE STICLĂ DE TIP I CU DOP DE CLOROBUTIL GRI ȘI SIGILIU DE AL CU CAPAC DETAȘABIL X 10 ML CONC. PT. DISPERSIE PERF.PR13.886,0400004.273,9400000,000000
  ……………
  770W68219001L01DC01BLEOMYCINUM SULFASBLEOMYCINE BELLON 15 mgPULB. PT. SOL. INJ.15 mgBIO EEL - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ.PR1253,560000309,5500000,000000
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 770 se introduc treizecișipatru de noi poziții, pozițiile 771-804, cu următorul cuprins:
  771W62816004L01BA04PEMETREXEDUM**1ARMISARTE 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDAFLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE 34 ML (850 MG/34 ML)PR12.649,1900002.925,7700000,000000
  772W67705001L01CA04VINORELBINUMVINORELBINA LABORMED 20 mgCAPS. MOI20 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PET-HÂRTIE, CU ÎNCHIDERE SECURIZATĂ PT. COPII X 1 CAPS. MOALEPR1130,020000158,7300000,000000
  773W67706001L01CA04VINORELBINUMVINORELBINA LABORMED 30 mgCAPS. MOI30 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PET-HÂRTIE, CU ÎNCHIDERE SECURIZATĂ PT. COPII X 1 CAPS. MOALEPR1194,240000237,1300000,000000
  774W67707001L01CA04VINORELBINUMVINORELBINA LABORMED 80 mgCAPS. MOI80 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PET-HÂRTIE, CU ÎNCHIDERE SECURIZATĂ PT. COPII X 1 CAPS. MOALEPR1504,820000588,4100000,000000
  775W66237001L01XC33CEMIPLIMABUM**1 ΩLIBTAYO 350 mgCONC. PT. SOL. PERF.50 mg/mlREGENERON IRELAND DACIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUTĂ CU DOP DIN CAUCIUC CU STRAT FLUROTEC ȘI UN CAPAC ETANȘ CU CAPSĂ DETAȘABILĂ X 7 ML CONC. PT. SOL. PERF. (350 MG CEMIPLIMAB)PR126.797,49000029.247,4500000,000000
  776W68067001L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB ACCORD 12,5 mgCAPS.12,5 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE UN FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PRF3085,66000094,89559917,063401
  777W65315005L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB TEVA 12,5 mgCAPS.12,5 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR3085,66000094,89559917,063401
  778W65945003L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB MYLAN 12,5 mgCAPS.12,5 mgMYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3085,66000094,89559917,063401
  779W67749003L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 12,5 mgCAPS.12,5 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PERFORATE UNIDOZĂ PVC-OPA/AL X 30X1 CAPS.PR3085,66000094,89559917,063401
  780W67749004L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 12,5 mgCAPS.12,5 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3085,66000094,89559917,063401
  781W67789002L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB G.L. PHARMA 12,5 mgCAPS.12,5 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-OPA/AL X 30 CAPS.PR3071,38333379,0796660,000000
  782W67976006L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB DR. REDDY’S 12,5 mgCAPS.12,5 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE OPA-AL-PE/AL X 30X1PR3085,66000094,89559917,063401
  783W68008001L01XE04SUNITINIBUM**1KLERTIS 12,5 mgCAPS.12,5 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 28 CAPS.PR2885,66000094,89559917,232258
  784W65316005L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB TEVA 25 mgCAPS.25 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR30169,871599186,68640034,548933
  785W65946003L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB MYLAN 25 mgCAPS.25 mgMYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR30169,871599186,68640034,548933
  786W67750003L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 25 mgCAPS.25 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PERFORATE UNIDOZĂ PVC-OPA/AL X 30X1 CAPS.PR30169,871599186,68640034,548933
  787W67750004L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 25 mgCAPS.25 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR30169,871599186,68640034,548933
  788W67790002L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB G.L. PHARMA 25 mgCAPS.25 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-OPA/AL X 30 CAPS.PR30141,559666155,5720000,000000
  789W67978006L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB DR. REDDY’S 25 mgCAPS.25 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE OPA-AL-PE/AL X 30X1PR30169,871599186,68640034,548933
  790W68009001L01XE04SUNITINIBUM**1KLERTIS 25 mgCAPS.25 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 28 CAPS.PR28169,871599186,68640034,717885
  791W68068001L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB ACCORD 25 mgCAPS.25 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE UN FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PRF30169,871599186,68640034,548933
  792W65317005L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB TEVA 50 mgCAPS.50 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR30338,583600370,58239969,578601
  793W65948003L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB MYLAN 50 mgCAPS.50 mgMYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR30338,583600370,58239969,578601
  794W67752003L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 50 mgCAPS.50 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PERFORATE UNIDOZĂ PVC-OPA/AL X 30X1 CAPS.PR30338,583600370,58239969,578601
  795W67752004L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 50 mgCAPS.50 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR30338,583600370,58239969,578601
  796W67791002L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB G.L. PHARMA 50 mgCAPS.50 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-OPA/AL X 30 CAPS.PR30282,153000308,8186660,000000
  797W67979006L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB DR. REDDY’S 50 mgCAPS.50 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE OPA-AL-PE/AL X 30X1PR30338,583600370,58239969,578601
  798W68010001L01XE04SUNITINIBUM**1KLERTIS 50 mgCAPS.50 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 28 CAPS.PR28338,583600370,58239969,747243
  799W68069001L01XE04SUNITINIBUM**1SUNITINIB ACCORD 50 mgCAPS.50 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE UN FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PRF30338,583600370,58239969,578601
  800W64450003L01XE42RIBOCICLIBUM**1 ΩKISQALI 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PCTFE/PVC X 42 COMPR. FILM.PR42144,414047158,3197610,000000
  801W68199001L01XX32BORTEZOMIBUM**1VORTEMYEL 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. TRANSPARENT DIN STICLĂ INCOLORĂ (VOLUM NOMINAL DE 10 ML), CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1658,488000763,5360001.357,274000
  802W68106001L02BB03BICALUTAMIDUMCASODEX 150 mgCOMPR. FILM.150 mgLABORATOIRES JUVISÉ PHARMACEUTICALSFRANȚACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.P6L2811,02414213,4584283,078000
  803W68107001L02BB03BICALUTAMIDUMCASODEX 50 mgCOMPR. FILM.50 mgLABORATOIRES JUVISÉ PHARMACEUTICALSFRANȚACUTIE CU 2 BLIST. TIP CALENDAR PVC/AL X 14 COMPR. FILM.P6L280,9139991,2352004,517657
  804W68080001M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUM**ZERLINDA 4 mg/100 mlSOL. PERF.4 mg/100 mlTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 PUNGĂ A 100 ML SOL. PERF.PR159,64000078,01200057,418000
  7. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziția 28 se introduce o nouă poziție, poziția 29, cu următorul cuprins:
  „29W68201002L03AX13GLATIRAMER ACETAT**1REMUREL 40 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ40 mg/mlLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 12 SERINGI PREUMPLUTE X 1 ML SOL. INJ.PR12161,577500179,2991660,000000“
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 58 și 172 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  58W63930002A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 750 mgCOMPR. ELIB. PREL.750 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 2 BLIST. PVC/PVDC/AL X 15 COMPR. ELIB. PREL.PRF300,3895990,5263990,085934
  …………….....
  172W63930004A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 750 mgCOMPR. ELIB. PREL.750 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 4 BLIST. PVC/PVDC/AL X 15 COMPR. ELIB. PREL.PRF600,3895990,5263990,089934
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 160-167 se abrogă.10. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 191 se introduc două noi poziții, pozițiile 192 și 193, cu următorul cuprins:
  „192W65730002A10BA02METFORMINUMSIOFOR 1000 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.1000 mgBERLIN - CHEMIE AGGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,1519990,2052000,379800
  193W65729002A10BA02METFORMINUMSIOFOR 750 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.750 mgBERLIN - CHEMIE AGGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,3246660,4386660,000000“
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 105 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 106-110, cu următorul cuprins:
  „106W13336001B02BD02FACTOR VIII DE COAGULAREEMOCLOT 500 UIPULB. + SOLV. SOL. PERF.500 UIKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ NEUTRĂ TIP I DIN ELASTOMER TIP I CONȚINÂND PULBERE, 1 FLACON DIN STICLĂ NEUTRĂ TIP I CU DOP DIN ELASTOMER TIP I CONȚINÂND SOLVENT, 1 SET PENTRU RECONST. ȘI ADM.PR1816,432000935,68800084,152000
  107W61474001B02BD02SIMOCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULARE)**NUWIQ 1000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1000 UIOCTAPHARMA ABSUEDIA1 FL. CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ, 1 ADAPTOR PENTRU FLACON, 1 AC TIP FLUTURE, 2 TAMPOANE ÎMBIBATE CU ALCOOLPR12.693,4700002.974,0400000,000000
  108W61475001B02BD02SIMOCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULARE)**NUWIQ 2000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.2000 UIOCTAPHARMA ABSUEDIA1 FL. CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ, 1 ADAPTOR PENTRU FLACON, 1 AC TIP FLUTURE, 2 TAMPOANE ÎMBIBATE CU ALCOOLPR15.421,9600005.948,0900000,000000
  109W61472001B02BD02SIMOCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULARE)**NUWIQ 250 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.250 UIOCTAPHARMA ABSUEDIA1 FL. CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ, 1 ADAPTOR PENTRU FLACON, 1 AC TIP FLUTURE, 2 TAMPOANE ÎMBIBATE CU ALCOOLPR1706,310000808,0300000,000000
  110W61473001B02BD02SIMOCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULARE)**NUWIQ 500 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.500 UIOCTAPHARMA ABSUEDIA1 FL. CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ, 1 ADAPTOR PENTRU FLACON, 1 AC TIP FLUTURE, 2 TAMPOANE ÎMBIBATE CU ALCOOLPR11.329,2400001.487,0200000,000000“
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, denumirea subpct. P6.5.3 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză ereditară tip transtiretină“ se modifică și va avea următorul cuprins: P6.5.3 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză cu transtiretină“.13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.17 „Purpura trombocitopenică imună idiopatică cronică“, pozițiile 2-5 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „2W64445002B02BX05ELTROMBOPAG**1REVOLADE 25 mgCOMPR. FILM.25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PR28129,108214142,0907140,000000
  3W61698002B02BX05ELTROMBOPAG**1REVOLADE 25 mgCOMPR. FILM.25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM.P-RF/R28129,108214142,0907140,000000
  4W64446002B02BX05ELTROMBOPAG**1REVOLADE 50 mgCOMPR. FILM.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PR28257,206428281,7178570,000000
  5W61699002B02BX05ELTROMBOPAG**1REVOLADE 50 mgCOMPR. FILM.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM.P-RF/R28257,206428281,7178570,000000“
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, după poziția 5 se introduce o nouă poziție, poziția 6, cu următorul cuprins:
  „6W68202001B06AC02ICATIBANTUM**1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlTAKEDA PHARM. INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCHIRLANDACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR15.336,4720005.862,5400001.615,380000“
  15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, după poziția 12 se introduc patru noi poziții, pozițiile 13-16, cu următorul cuprins:
  „13W66507001B02BD02RURIOCTOCOG ALFA PEGOL**ΩADYNOVI 250 UI/2 mlPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.125 UI/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE ȘI 1 FLACON CU 2 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT IIIPR1708,930000810,8900000,000000
  14W66508001B02BD02RURIOCTOCOG ALFA PEGOL**ΩADYNOVI 500 UI/2 mlPULB. SI SOLV. PT. SOL. INJ.250 UI/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE ȘI 1 FLACON CU 2 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT IIIPR11.387,8800001.550,9400000,000000
  15W66276002B02BD02RURIOCTOCOG ALFA PEGOL**ΩADYNOVI 2000 UI/5 mlPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.400 UI/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE ȘI 1 FLACON CU 5 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT IIIPR15.461,5300005.991,2300000,000000
  16W66509001B02BD02RURIOCTOCOG ALFA PEGOL**ΩADYNOVI 1000 UI/2 mlPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.500 UI/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE ȘI 1 FLACON CU 2 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT IIIPR12.745,7700003.031,0400000,000000“
  16. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușa datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 125 se introduc cincisprezece noi poziții, pozițiile 126-140, cu următorul cuprins:
  126W67694002M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM)**FOSAVANCE 70 mg/2800 UICOMPR.70 mg/2800 UIN.V. ORGANONOLANDACUTIE X 4 COMPR. (1 BLISTER DIN AL/AL X 4 COMPR.)P6L45,8140007,8570001,328000
  127W67697001M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM)**FOSAVANCE 70 mg/5600 UICOMPR.70 mg/5600 UIN.V. ORGANONOLANDACUTIE X 2 COMPR. (1 BLISTER DIN AL/AL X 2 COMPR.)P6L24,9500006,6900002,800000
  128W58679013V10XA01NATRII IODIDUM (131I)MONIYOT-131SOL. ORALĂ PT. UZ TERAPEUTIC14,8-3700 MBqMONROL EUROPE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALĂ 200 MCIPR13.369,8040003.718,8720005.594,358000
  129W58679012V10XA01NATRII IODIDUM (131I)MONIYOT-131SOL. ORALĂ PT. UZ TERAPEUTIC14,8-3700 MBqMONROL EUROPE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALĂ 150 MCIPR12.969,7120003.282,7680004.477,422000
  130W58679011V10XA01NATRII IODIDUM (131I)MONIYOT-131SOL. ORALĂ PT. UZ TERAPEUTIC14,8-3700 MBqMONROL EUROPE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALĂ 100 MCIPR11.298,1120001.460,7240005.072,206000
  131W58679010V10XA01NATRII IODIDUM (131I)MONIYOT-131SOL. ORALĂ PT. UZ TERAPEUTIC14,8-3700 MBqMONROL EUROPE -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALĂ 75 MCIPR14.982,5700005.469,1600000,000000
  132W58679009V10XA01NATRII IODIDUM (131I)MONIYOT-131SOL. ORALĂ PT. UZ TERAPEUTIC14,8-3700 MBqMONROL EUROPE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALĂ 60 MCIPR14.757,5800005.223,9200000,000000
  133W58679008V10XA01NATRII IODIDUM (131I)MONIYOT-131SOL. ORALĂ PT. UZ TERAPEUTIC14,8-3700 MBqMONROL EUROPE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALĂ 50 MCIPR1686,592000794,1600003.694,120000
  134W58679007V10XA01NATRII IODIDUM (131I)MONIYOT-131SOL. ORALĂ PT. UZ TERAPEUTIC14,8-3700 MBqMONROL EUROPE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALĂ 30 MCIPR1663,072000768,5280002.901,172000
  135W58679006V10XA01NATRII IODIDUM (131I)MONIYOT-131SOL. ORALĂ PT. UZ TERAPEUTIC14,8-3700 MBqMONROL EUROPE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALĂ 25 MCIPR13.181,7400003.506,2500000,000000
  136W58679005V10XA01NATRII IODIDUM (131I)MONIYOT-131SOL. ORALĂ PT. UZ TERAPEUTIC14,8-3700 MBqMONROL EUROPE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A 5 ML SOL. ORALĂ 15 MCIPR12.656,7900002.934,0600000,000000
  137W58679004V10XA01NATRII IODIDUM (131I)MONIYOT-131SOL. ORALĂ PT. UZ TERAPEUTIC14,8-3700 MBqMONROL EUROPE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A 5 ML SOL. ORALĂ 10 MCIPR1330,504000403,4760002.285,364000
  138W58679003V10XA01NATRII IODIDUM (131I)MONIYOT-131SOL. ORALĂ PT. UZ TERAPEUTIC14,8-3700 MBqMONROL EUROPE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A 5 ML SOL. ORALĂ 5 MCIPR1302,316000369,0720001.991,638000
  139W58679002V10XA01NATRII IODIDUM (131I)MONIYOT-131SOL. ORALĂ PT. UZ TERAPEUTIC14,8-3700 MBqMONROL EUROPE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A 10 ML SOL. ORALĂ 20 MCIPR12.956,7500003.261,0100000,000000
  140W58679001V10XA01NATRII IODIDUM (131I)MONIYOT-131SOL. ORALĂ PT. UZ TERAPEUTIC14,8-3700 MBqMONROL EUROPE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CONTAINER DIN PLUMB CU 1 FLAC. A 5 ML SOL. ORALĂ 2 MCIPR1409,080000491,6760001.542,074000
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1: „Transplant medular“, pozițiile 118, 227, 228 și 240-243 se abrogă.18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziția 392 se introduc opt noi poziții, pozițiile 393-400, cu următorul cuprins:
  393W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR121,43000026,9328002,037200
  394W64055003J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 PUNGI DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATE, PREVĂZUTE CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000
  395W68087001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL BIOEEL 150 mgCAPS.150 mgBIOEEL MANUFACTURING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF15,6700007,6600000,000000
  396W68234009J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,926833
  397W68225001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINĂ MYLAN 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.PR1877,030000994,1100000,000000
  398W68226001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINĂ MYLAN 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.PR11.135,5000001.275,8500000,000000
  399W67998002J05AB01ACICLOVIRUMVIRICIN 250 mgPULB. PT. SOL. PERF.250 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU 5 FLACOANE DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. PERF.PR/PRF541,35200050,4820000,000000
  400W68093001N02AX02TRAMADOLUMCLORHIDRAT DE TRAMADOL BIOEEL 50 mgCOMPR.50 mgBIOEEL MANUFACTURING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.PRF200,2856000,3858000,114200
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2: „Transplant de cord“, poziția 93 se abrogă.20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2: „Transplant de cord“, după poziția 131 se introduc trei noi poziții, pozițiile 132-134, cu următorul cuprins:
  „132W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR121,43000026,9328002,037200
  133W64055003J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 PUNGI DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATE, PREVĂZUTE CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000
  134W68087001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL BIOEEL 150 mgCAPS.150 mgBIOEEL MANUFACTURING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF15,6700007,6600000,000000“
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, poziția 60 se abrogă.22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, după poziția 138 se introduc patru noi poziții, pozițiile 139-142, cu următorul cuprins:
  139W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR121,43000026,9328002,037200
  140W64055003J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 PUNGI DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATE, PREVĂZUTE CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000
  141W68225001J02AX04CASPOFUNGINUM **CASPOFUNGINĂ MYLAN 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.PR1877,030000994,1100000,000000
  142W68226001J02AX04CASPOFUNGINUM **CASPOFUNGINĂ MYLAN 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.PR11.135,5000001.275,8500000,000000
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat de rinichi și pancreas“, poziția 113 se abrogă.24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 264 se introduc șase noi poziții, pozițiile 265-270, cu următorul cuprins:
  „265W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR121,43000026,9328002,037200
  266W64055003J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 PUNGI DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATE, PREVĂZUTE CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000
  267W68087001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL BIOEEL 150 mgCAPS.150 mgBIOEEL MANUFACTURING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF15,6700007,6600000,000000
  268W68225001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINĂ MYLAN 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.PR1877,030000994,1100000,000000
  269W68226001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINĂ MYLAN 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.PR11.135,5000001.275,8500000,000000
  270W67998002J05AB01ACICLOVIRUMVIRICIN 250 mgPULB. PT. SOL. PERF.250 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU 5 FLACOANE DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. PERF.PR/PRF541,35200050,4820000,000000“
  25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5: „Transplant celule pancreatice“, poziția 26 se abrogă.26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5: „Transplant celule pancreatice“, după poziția 45 se introduce o nouă poziție, poziția 46, cu următorul cuprins:
  „46W64055003J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 PUNGI DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATE, PREVĂZUTE CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000“
  27. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, poziția 94 se abrogă.28. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, după poziția 168 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 169-173, cu următorul cuprins:
  „169W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN 4g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR121,43000026,9328002,037200
  170W64055003J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID AUROBINDO 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 PUNGI DIN FILM DUBLU DE PP MULTISTRATIFICATE, PREVĂZUTE CU 2 TUBURI DIN PP, CARE CONȚINE 300 ML SOL. PERF.PR10116,403000130,6940000,000000
  171W68087001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL BIOEEL 150 mgCAPS.150 mgBIOEEL MANUFACTURING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF15,6700007,6600000,000000
  172W67998002J05AB01ACICLOVIRUMVIRICIN 250 mgPULB. PT. SOL. PERF.250 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU 5 FLACOANE DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. PERF.PR/PRF541,35200050,4820000,000000
  173W68093001N02AX02TRAMADOLUMCLORHIDRAT DE TRAMADOL BIOEEL 50 mgCOMPR.50 mgBIOEEL MANUFACTURING -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.PRF200,2856000,3858000,114200“
  29. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, poziția 72 se abrogă.30. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 153 se introduc trei noi poziții, pozițiile 154-156, cu următorul cuprins:
  „154W68087001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL BIOEEL 150 mgCAPS.150 mgBIOEEL MANUFACTURING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 1 CAPS.PRF15,6700007,6600000,000000
  155W68234009J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,926833
  156W67998002J05AB01ACICLOVIRUMVIRICIN 250 mgPULB. PT. SOL. PERF.250 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU 5 FLACOANE DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. PERF.PR/PRF541,35200050,4820000,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna februarie 2022.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----