ORDIN nr. 254 din 3 februarie 2022privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 4 februarie 2022  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. AR 1.565 din 3.02.2022 și Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 6 din 31.01.2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor,având în vedere: – prevederile art. 10 și 15 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 9 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La punctul IV „Traseul pacientului confirmat cu infecție SARS-CoV-2“, literele a), e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) Pacienții asimptomatici vor fi izolați la domiciliu și monitorizați prin medicul de familie pentru o perioadă de 7 zile, pentru persoanele nevaccinate și pentru cele trecute prin boală de mai mult de 90 de zile, respectiv 5 zile, pentru cele vaccinate..............................................................................................e) Pacienții cu COVID-19 monitorizați la domiciliu vor fi îndrumați de urgență, în vederea internării, prin intermediul serviciului 112, în situația existenței următoarelor simptome:• febră înaltă persistentă mai mult de 5 zile sau care reapare după o perioadă de afebrilitate;• tuse seacă intensă sau care se accentuează;• SaO_2 < 94% la pacientul fără afectări respiratorii anterioare COVID-19;• dispnee nou-apărută sau accentuarea unei dispnee preexistente;• dureri toracice la inspirul profund;• astenie marcată;• mialgii intense..............................................................................................g) La centrele de evaluare (lista acestora va fi publicată pe pagina web a Ministerului Sănătății și a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București) se pot prezenta doar persoanele care au un rezultat pozitiv la testarea pentru detecția virusului SARS-CoV-2 efectuată într-o unitate sanitară/farmacie, în primele 5 zile de la obținerea rezultatului pozitiv, dacă au cel puțin 2 factori de risc.La nivelul centrului de evaluare au loc:1. evaluarea clinică a pacientului: simptome, evaluare puls arterial, saturația sângelui cu O_2, tensiune arterială, temperatură, greutate;2. identificarea factorilor de risc:• boli cardiovasculare, inclusiv HTA;• diabet zaharat tip 1 și 2;• obezitate cu indice de masă corporală peste 30%;• boli respiratorii cronice, inclusiv astmul bronșic;• insuficiență renală cronică, pacienții cu dializă cronică;• hepatopatii cronice;• imunodepresii semnificative, inclusiv boli neoplazice, transplant de organ sau de celule stem, talasemie, anemie falcipară, terapie imunosupresoare sau SIDA;• vârsta peste 65 de ani;• copiii de 12-17 ani cu patologii severe asociate;3. evaluarea antecedentelor personale patologice/medicație pentru afecțiuni cronice, dacă este cazul;4. interpretarea rezultatelor de laborator și rezultate imagistice (pentru pacienții care sunt evaluați în centrele de evaluare).Decizii în urma evaluării:Antiviralele de administrare orală se pot prescrie pentru administrare la domiciliu doar dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:– se inițiază la pacienți în primele 5 zile de boală (faza virală a bolii);– sunt prescrise de către medicul care a evaluat pacientul, după o evaluare corespunzătoare pentru excluderea contraindicațiilor: clinică, biologică, imagistică;– continuarea monitorizării pacientului de către medicul de familie pe parcursul tratamentului și ulterior până la vindecare.Antiviralele orale se administrează în regim ambulatoriu, doar pe bază de prescripție medicală. În schimb, medicația antivirală cu administrare parenterală se utilizează doar în mediul spitalicesc. Anticorpii monoclonali pot fi administrați în centrele de evaluare în regim de spitalizare de zi.5. Vor fi direcționate la spital, prin intermediul serviciului 112, pentru a fi internate următoarele categorii de pacienți:a) pacienții care prezintă semne de agravare legate de infecția cu SARS-CoV-2, respectiv simptomele menționate la lit. e), sau care nu prezintă semne de agravare legate de infecția cu SARS-CoV-2, dar au o decompensare a bolii de fond în timpul monitorizării la domiciliu;b) pacienții care necesită oxigenoterapie, care au manifestări severe de COVID-19 sau cei care necesită suport al unei/mai multor funcții vitale și/sau au sepsis/șoc septic (cu stare critică). Excepție vor face doar cei care vor refuza internarea, refuz exprimat în scris, în pofida informării privind riscurile evolutive;c) pacienții care nu au manifestări severe determinate de COVID-19, dar care au alte afecțiuni care impun asistență spitalicească din cauza imposibilității acestora de a fi tratați și monitorizați eficient la domiciliu.6. Pacienții simptomatici vor fi izolați, în funcție de deciziile luate în urma evaluării la domiciliu/unitatea sanitară care asigură asistența medicală a pacienților cu COVID-19, pentru o perioadă de 7 zile, pentru persoanele nevaccinate, și 5 zile, pentru cele vaccinate sau cele trecute prin boală în ultimele 90 de zile.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 3 februarie 2022.Nr. 254.----