HOTĂRÂRE nr. 155 din 2 februarie 2022privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 4 februarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (2) și art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, instituție publică, de interes național, aflată în coordonarea Ministerului Educației, cu personalitate juridică, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Sediul ARACIP este în municipiul București, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1.  +  Articolul 2Se aprobă organigrama ARACIP, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul finanțelor,
  Alin Chitu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  București, 2 februarie 2022.Nr. 155.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
  ORGANIGRAMĂ
  ----