HOTĂRÂRE nr. 5 din 1 februarie 2022pentru modificarea art. 215 alin. (1) din Regulamentul Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 1 februarie 2022    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 215 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 18 mai 2021, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 215(1) Serviciile Senatului sunt conduse de secretarul general al Senatului, ajutat de 4 secretari generali adjuncți.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 1 februarie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    FLORIN-VASILE CÎȚU
    București, 1 februarie 2022.Nr. 5.----