HOTĂRÂRE nr. 132 din 27 ianuarie 2022privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 28 ianuarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Pentru anul 2022 se stabilește un contingent de 100.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România.(2) În condițiile Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 44 și 44^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Ministerul Afacerilor Externe furnizează serviciile de eliberare a avizelor de angajare/ detașare, respectiv de acordare a vizelor de intrare pe teritoriul României pentru cetățenii străini menționați la alin. (1), cu asigurarea cadrului organizatoric și funcțional necesar.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 27 ianuarie 2022.Nr. 132.----