ORDIN nr. 156 din 25 ianuarie 2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 27 ianuarie 2022  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. AR 994 din 25.01.2022,având în vedere:– prevederile art. 10 și 15 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 26 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 9 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 3, la punctul IV, litera c) primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:c) La centrul de evaluare se pot prezenta doar persoanele care au un rezultat pozitiv la testarea pentru detecția virusului SARS-CoV-2, în primele 7 zile de la obținerea rezultatului pozitiv.2. În anexa nr. 3, la punctul VI, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) Medicul de familie va declara pacientul vindecat pe baza rezultatelor monitorizării zilnice, prin consultația medicală la distanță, la sfârșitul celor 10 zile de monitorizare pentru persoanele nevaccinate și 7 zile de monitorizare pentru persoanele vaccinate sau cele trecute prin boală în perioada ultimelor 180 de zile, cu excepția situațiilor în care starea de sănătate a pacienților s-a agravat și a necesitat internarea la nivelul spitalelor. Starea de vindecat va fi comunicată în scris prin scrisoare medicală transmisă prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronică la distanță direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, care are obligația introducerii statutului de vindecat în platforma Corona Forms în decurs de 24 de ore de la primirea scrisorii.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol
  secretar de stat
  București, 25 ianuarie 2022.Nr. 156.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 434/2021)
  LISTA
  spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19
  A. Listă unități sanitare de bază
  JudețulUnitatea sanitară de bazăNivelul curent
  ALBASPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUDIII
  ARGEȘSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÂMPULUNGIII
  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE VALEA IAȘULUIIII
  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENIIII
  BOTOȘANISPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOȘANIIII
  BRĂILASPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILAIII
  BRAȘOVSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASEII
  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIEIII
  BUCUREȘTIINSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ“I
  SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „DR. VICTOR BABEȘ“I
  INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA“II
  CLUJSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCAI
  CONSTANȚASPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚAIII
  DOLJSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ“ CRAIOVAII
  GALAȚISPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE GALAȚIIII
  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚIIII
  GORJSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU“ RUNCU-DOBRIȚA – SECȚIILE DE PNEUMOLOGIE (65 DE PATURI)III
  HUNEDOARASANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIUIII
  IAȘISPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘII
  SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SFÂNTA PARASCHEVA“I
  MARAMUREȘSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. NICOLAE RUȘDEA“ BAIA MAREIII
  SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIEIII
  NEAMȚSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANIIII
  PRAHOVASPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA - SECȚIE PNEUMOLOGIE, COMPARTIMENT ADULȚIIII
  SATU MARESPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MAREIII
  SIBIUSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIUIII
  TIMIȘSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ“ TIMIȘOARAII
  VÂLCEASPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „CONSTANTIN ANASTASATU“ MIHĂEȘTIIII
  B. Listă spitale și unități de dializă
  Nr. crt.JudețulSpitalulNivelul curentObstetrică-ginecologiePediatriePsihiatrieUnitate dializă
  1.ABSPITALUL MUNICIPAL AIUDISpitalul Municipal AiudSpitalul Municipal SebeșSpitalul Municipal AiudToate centrele - tură suplimentară
  ABSPITALUL MUNICIPAL BLAJI
  ABSPITALUL MUNICIPAL SEBEȘIII
  ABSPITALUL ORĂȘENESC CUGIRIII
  ABSPITALUL ORĂȘENESC ABRUDIII
  ABSPITALUL ORĂȘENESC CÂMPENIIIISpitalul Municipal AiudSpitalul Județean de Urgență Alba Iulia - cazuri grave și critice
  ABSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIAI
  ABSPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENIIII
  2.AGSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTIISpitalul Municipal CâmpulungSpitalul Județean de Urgență PiteștiSpitalul de Psihiatrie „Sf. Maria“ VedeaSpitalul Județean de Urgență Pitești - cazuri grave și critice
  AGSPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTIII
  AGSPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNGIIISpitalul de Pediatrie PiteștiSpitalul Județean de Urgență Pitești
  AGSPITALUL ORĂȘENESC „SF. SPIRIDON“ MIOVENI - CORP VECHI + MATERNITATE CORP NOUI
  AGSPITALUL ORĂȘENESC COSTEȘTIIIISpitalul Municipal CâmpulungToate centrele - tură suplimentară
  AGSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ION JIANU“ PITEȘTIIII
  AGSPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘIII
  AGSPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. MARIA“ VEDEAIII
  3.ARSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD - SECȚIA EXTERNĂ DE PNEUMOLOGIE + SECȚIA EXTERNĂ MATERNITATEISpitalul Clinic Județean de Urgență AradSpitalul Clinic Județean de Urgență AradSpitalul Clinic Județean de Urgență AradDializa S.C. Avitum Braun - centrul local Arad, tură suplimentară
  ARSPITALUL ORĂȘENESC INEUIIISpitalul Clinic Județean de Urgență Arad - cazuri grave și critice
  ARSPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIȘIII
  ARSPITALUL ORĂȘENESC LIPOVA - CORPUL NOU DE CLĂDIREIII
  4.BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTIISpitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan“ - Maternitatea BucurSpitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș“Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia“Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila“ - cazuri grave și critice
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULAREIII
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF. PANTELIMON“ISpitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu“
  BSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SF. ȘTEFAN“III
  BINSTITUTUL CLINIC FUNDENIIIISpitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu“Centrul de Dializă „Diaverum“ - tură suplimentară
  BSPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO“IIIInstitutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu“
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTII
  BSPITALUL CLINIC DE COPII „DR. VICTOR GOMOIU“II
  BSPITALUL DE URGENȚĂ „PROF. DR. D. GEROTA“IIInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „M. S. CURIE“IInstitutul Clinic Fundeni
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ ELIASI
  BINSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „PROF. C.C. ILIESCU“III
  BSPITALUL CLINIC NR. 1 CF WITTINGIIIInstitutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu“ - Spitalul Polizu - Unitatea de excelență materno-fetalăSpitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M. S. Curie“Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos“Toate centrele - tură suplimentară
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF. IOAN“I
  BSPITALUL CLINIC COLENTINAI
  BSPITALUL CLINIC „NICOLAE MALAXA“II
  BSPITALUL CLINIC COLȚEAII
  BSPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „DR. CAROL DAVILA“III
  BINSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI ALESSANDRESCU- RUSESCU - UNITATEA DE EXCELENȚĂ MATERNO-FETALĂII
  BSPITALUL CLINIC DE COPII „GR. ALEXANDRESCU“I
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „BAGDASAR-ARSENI“I
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „PROF. DR. AGRIPPA IONESCU“II
  BSPITALUL CLINIC „SFÂNTA MARIA“ BUCUREȘTIIII
  BSPITALUL MILITAR DE CAMPANIE DE NIVEL ROL 2 COVID-19I
  BSPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR „FOIȘOR“I
  BINSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU“ BUCUREȘTIII
  BCENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT AL TOXICODEPENDENȚELOR PENTRU TINERI „SF. STELIAN“III
  BSPITALUL CLINIC CF NR. 2III
  BINSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI „ALESSANDRESCU- RUSESCU“ - COMPONENTA PEDIATRIEII
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE FONOAUDIOLOGIE ȘI CHIRURGIE O.R.L. „PROF. DR. HOCIOTĂ“II
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚE OFTALMOLOGICEII
  BSPITALUL DE BOLI CRONICE „SF. LUCA“III
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE „ANA ASLAN“III
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ CHIRURGIE PLASTICĂ, REPARATORIE ȘI ARSURIII
  BSPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE „PROF. AL. OBREGIA“III
  BSPITALUL CLINIC „PROF. BURGHELE“II
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL DAVILA“I
  BSPITALUL CLINIC FILANTROPIAIII
  BSPITALUL MODULAR 1 ELIASIII
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „PARHON“ BUCUREȘTIIII
  BCENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII „DR. NICOLAE ROBĂNESCU“II
  BSPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN „DR. CONSTANTIN GORGOS“III
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOCLIMATOLOGIEIII
  BCENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE „DR. IOAN STOIA“III
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE „N. PAULESCU“III
  BSPITALUL „PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU“II
  BSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „PANAIT SÎRBU“III
  5.BCSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂUISpitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca“ OneștiSpitalul Județean de Urgență BacăuSpitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca“ OneștiSpitalul Județean de Urgență Bacău - cazuri grave și critice
  BCSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTIII
  BCSPITALUL MUNICIPAL „SF. IERARH DR. LUCA“ ONEȘTII
  BCSPITALUL „PROF. DR. EDUARD APETREI“ BUHUȘIIToate centrele - tură suplimentară
  BCSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU - SECȚIA EXTERIOARĂ BAZA SPORTIVĂ LETEAIIISpitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca“ Onești
  BCSPITALUL „IOAN LASCĂR“ COMĂNEȘTIIII
  BCS.C. ELITYS CARE - S.R.L.III
  6.BHSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEAISpitalul Clinic Județean de Urgență OradeaSpitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“ OradeaSpitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“ OradeaSpitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“ Oradea - cazuri grave și critice
  BHSPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR. GAVRIL CURTEANU“ ORADEAISpitalul Municipal „Episcop Nicolae Popoviciu“ Beiuș
  BHSPITALUL PELICAN ORADEAISpitalul Municipal Salonta
  BHSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE BĂILE FELIXIII
  BHSPITALUL MUNICIPAL „EPISCOP NICOLAE POPOVICIU“ BEIUȘII
  BHSPITALUL MUNICIPAL „DR. POP MIRCEA“ MARGHITAIIISpitalul Pelican Oradea
  BHSPITALUL MUNICIPAL SALONTAIII
  BHSPITALUL ORĂȘENESC ȘTEIIII
  BHSPITALUL ORĂȘENESC ALEȘDIII
  BHSPITALUL CLINIC CĂI FERATE ORADEAIII
  BHSPITALUL CLINIC AVRAM IANCU ORADEAIII
  BHSPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEIIII
  BHSPITALUL DE PSIHIATRIE NUCETIII
  7.BNSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚAISpitalul Județean de Urgență BistrițaSpitalul Județean de Urgență BistrițaSpitalul Județean de Urgență BistrițaCentrul de Dializă „Diaverum“ - tură suplimentară
  BNSPITALUL ORĂȘENESC „DR. GEORGE TRIFON“ NĂSĂUDIII
  BNSPITALUL ORĂȘENESC BECLEANIIISpitalul Județean de Urgență Bistrița - cazuri grave și critice
  8.BRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILAISpitalul Județean de Urgență BrăilaSpitalul Județean de Urgență BrăilaSpitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon“ BrăilaCentrul de Dializă Diaverum, Brăila - tură suplimentară
  BRSPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. PANTELIMON“IIISpitalul Județean de Urgență Brăila - cazuri grave și critice
  9.BTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „MAVROMATI“ BOTOȘANIISpitalul Județean de Urgență „Mavromati“ BotoșaniSpitalul Județean de Urgență „Mavromati“ BotoșaniSpitalul Județean de Urgență „Mavromati“ BotoșaniToate centrele - tură suplimentară
  BTSPITALUL MUNICIPAL DOROHOIIIISpitalul Județean de Urgență „Mavromati“ Botoșani - cazuri grave și critice
  BTSPITALUL DE RECUPERARE „SF. GHEORGHE“ BOTOȘANIIII
  10.BVSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOVISpitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. A. I. Sbârcea“ BrașovSpitalul Clinic de Urgență pentru Copii BrașovSpitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie BrașovCentrul de dializă Spitalul Municipal Făgăraș
  BVSPITALUL GENERAL CF BRAȘOVIIISpitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Centrul de dializă - pacienți gravi și critici, Compartiment nefrologie
  BVSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „DR. I. A. SBÂRCEA“ BRAȘOVI
  BVSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „REGINA MARIA“ BRAȘOVISpitalul Municipal Săcele
  BVSPITALUL MUNICIPAL SĂCELEIII
  BVSPITALUL ORĂȘENESC „DR. CT. SPÂRCHEZ“ ZĂRNEȘTIIIIToate centrele - tură suplimentară
  BVSPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV - CORP CENTRALIIAsociația Centrul Rezidențial pentru Vârstnici „Maria“ - Sânpetru
  BVSPITALUL MUNICIPAL FĂGĂRAȘII
  BVSPITALUL MUNICIPAL CODLEAIII
  BVASOCIAȚIA CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU VÂRSTNICI „MARIA“ - SÂNPETRUIII
  BVSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOVII
  BVSPITALUL ORĂȘENESC RUPEAIII
  11.BZSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂUISpitalul Municipal Râmnicu SăratSpitalul Județean de Urgență BuzăuCentrul de dializă Diaverum Buzău - tură suplimentară
  BZSPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRATIII
  BZSPITALUL ORĂȘENESC NEHOIUIIISpitalul Municipal Râmnicu SăratSpitalul Județean de Urgență Buzău - cazuri grave și critice
  BZSPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENIIII
  BZSPITALUL GENERAL CĂI FERATE GALAȚI - SECȚIE EXTERIOARĂ CU PATURI CĂI FERATE BUZĂUIII
  12.CLSPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚAIIISpitalul Municipal OltenițaSpitalul Municipal OltenițaSpitalul de Psihiatrie SăpunariCentrul de dializă Diaverum
  CLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. POMPEI SAMARIAN“ CĂLĂRAȘII
  CLSPITALUL ORĂȘENESC LEHLIU-GARĂIIISpitalul Județean de Urgență Călărași
  CLSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CĂLĂRAȘIIII
  CLSPITALUL DE PSIHIATRIE SĂPUNARIIII
  13.CJSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCAISpitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-NapocaSpitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-NapocaSpitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-NapocaToate centrele de dializă private
  CJSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCAIII
  CJSPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO“ CLUJ-NAPOCAIISecția de ATI/TI a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca - hemodiafiltrare
  CJSPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN PAPILIAN“ CLUJ-NAPOCAISpitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-NapocaSpitalul de Boli Psihice Cronice BorșaSpitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca pentru pacienții suspecți de COVID-19 cu urgențe nefrologie și pacienții dializați cronic și acutizați
  CJINSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE ȘI HEPATOLOGIE „PROF. DR. O. FODOR“ CLUJ-NAPOCAII
  CJSPITALUL ORĂȘENESC HUEDINIII
  CJSPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZIIIII
  CJSPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCAI
  CJSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCAI
  CJSPITALUL MUNICIPAL DEJII
  CJSPITALUL MUNICIPAL TURDAII
  CJSPITALUL MUNICIPAL GHERLAIII
  14.CSSPITALUL ORĂȘENESC ORAVIȚAIIISpitalul Municipal de Urgență CaransebeșSpitalul Județean de Urgență ReșițaCentrul de Dializă Avitum Reșița - tură suplimentară
  CSSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚAISpitalul Orășenesc OravițaSpitalul Județean Caraș-Severin - Reșița - pacienți gravi și critici
  CSSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘISpitalul Municipal de Urgență Caransebeș
  15.CTSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. ANDREI“ CONSTANȚAISpitalul Municipal MedgidiaSpitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Andrei“ ConstanțaSpitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Andrei“ ConstanțaSpitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - Centrul de dializă pentru pacienții gravi și critici
  CTSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. ANDREI“ CONSTANȚA - SECȚIA EXTERIOARĂ AGIGEAIIISpitalul Municipal MedgidiaToate centrele de dializă din județ cu tură suplimentară
  CTSPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIAIISpitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța
  CTSPITALUL MUNICIPAL MANGALIAIII
  CTSPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVAIII
  CTSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU GAFENCU“ - SISTEM MEDICAL MODULAR DE IZOLARE ȘI TRATAMENT. TABĂRĂ DE IZOLARE ȘI CARANTINARE COVIDIII
  CTSECȚIA EXTERIOARĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA AGIGEAIII
  16.CVSPITALUL MUNICIPAL TÂRGU SECUIESCIIISpitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf“ Sfântu GheorgheSpitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf“ Sfântu GheorgheSpitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf“ Sfântu Gheorghe - pacienți gravi și critici
  CVSPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ „DR. BENEDEK GÉZA“ COVASNAIIISpitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza“ CovasnaCentrul de dializă Sfântu Gheorghe Avitum - tură suplimentară
  CVSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. FOGOLYÁN KRISTÓF“ SFÂNTU GHEORGHEISpitalul Municipal Târgu Secuiesc
  CVSPITALUL ORĂȘENESC BARAOLT - PAVILION PEDIATRIEIIISpitalul Orășenesc Baraolt
  17.DBSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTEISpitalul Municipal Moreni - Maternitate suportSpitalul Județean de Urgență TârgovișteSpitalul Județean de Urgență Târgoviște - Secție exterioară psihiatrie cronici Gura Ocniței - OchiuriS.C. Fresenius Nefrocare România punct de lucru Târgoviște - tură suplimentară
  DBSPITALUL MUNICIPAL MORENIIIISpitalul Municipal MoreniSpitalul Județean de Urgență Târgoviște pentru cazuri severe și critice
  DBSPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA - PAVILION CENTRAL IIIS.C. Diasys Medical - S.R.L. Târgoviște - tură suplimentară
  DBSPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTIIII
  18.DJSPITALUL ORĂȘENESC „AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI“ DĂBULENIIIISpitalul Clinic Municipal Filantropia CraiovaSpitalul Clinic Județean de Urgență CraiovaSpitalul Clinic de Neuropsihiatrie CraiovaSpitalul Clinic Județean de Urgență Craiova - pacienți gravi și critici
  DJSPITALUL MUNICIPAL „PROF. DR. IRINEL POPESCU“ BĂILEȘTIIII
  DJSPITALUL CLINIC CF CRAIOVAIIISpitalul Clinic de Boli Infecțioase CraiovaToate centrele - tură suplimentară
  DJSPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVAIII
  DJSPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVAIIISpitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova
  DJSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNAIII
  DJSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVAI
  DJSPITALUL MUNICIPAL CALAFATIII
  DJSPITALUL FILIȘANILORIII
  DJSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ MILITAR „DR. ȘTEFAN ODOBLEJA“ CRAIOVAIII
  19.GLSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ GALAȚIISpitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Buna Vestire“ GalațiSpitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan“ GalațiSpitalul de Psihiatrie GalațiSpitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei“ Galați - pacienți critici și gravi
  GLSPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU“ TECUCIIIISpitalul Clinic de Boli Infecțioase „Cuvioasa Parascheva“ Galați
  GLSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ARISTIDE SERFIOTI“ GALAȚIIII
  GLSPITALUL GENERAL CĂI FERATE GALAȚIIIICentrul de Dializă Diaverum, Galați - tură suplimentară
  GLSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. IOAN“ GALAȚIISpitalul Municipal „Anton Cincu“ Tecuci
  GLSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „BUNA VESTIRE“ - PAVILION SEPARATII
  GLSPITALUL TÂRGU BUJORIII
  GLSPITALUL DE PSIHIATRIE „ELISABETA DOAMNA“III
  20.GRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIUISpitalul Orășenesc Bolintin-ValeS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Giurgiu - tură suplimentară
  GRSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORUIII
  GRS.C. QUALITY COMPAS - S.R.L.IIIPacienți gravi și critici - Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila“ București
  GRSPITALUL ORĂȘENESC BOLINTIN-VALEIII
  21.GJSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIUISpitalul de Urgență Târgu CărbuneștiSpitalul Județean de Urgență Târgu JiuSpitalul de Urgență Târgu CărbuneștiSpitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - cazuri grave și critice
  GJSPITALUL DE URGENȚĂ TÂRGU CĂRBUNEȘTII
  GJSPITALUL MUNICIPAL MOTRUIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC ROVINARI - 17 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și mediiIIISpitalul de Urgență Târgu CărbuneștiToate centrele - tură suplimentară
  GJSPITALUL ORĂȘENESC NOVACI - 20 de paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și mediiIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC TURCENI - 10 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și mediiIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI-JIU - 14 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și mediiIII
  22.HRSPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESCIISpitalul Municipal Odorheiu SecuiescSpitalul Județean de Urgență Miercurea-CiucSpitalul Municipal Odorheiu Secuiesc - centru dedicat
  HRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA-CIUCIISpitalul Municipal Odorheiu SecuiescSpitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc - cazuri grave și critice
  HRSPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚAIIISpitalul Municipal GheorgheniToate centrele - tură suplimentară
  HRSPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENIIII
  23.HDSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVAISpitalul Municipal LupeniSpitalul Municipal „Dr. Al. Simionescu“ HunedoaraSpitalul de Psihiatrie ZamSpitalul Municipal „Dr. Al. Simionescu“ Hunedoara - cazuri grave și critice
  HDSPITALUL MUNICIPAL „DR. ALEXANDRU SIMIONESCU“ HUNEDOARAI
  HDSPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANIISpitalul Municipal Lupeni
  HDSPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIEII
  HDSPITALUL MUNICIPAL LUPENIII
  HDSPITALUL ORĂȘENESC HAȚEGIIToate centrele - tură suplimentară
  HDSPITALUL MUNICIPAL VULCANIII
  HDSANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRADIII
  HDSPITALUL GENERAL C.F. SIMERIAIII
  HDSPITALUL MUNICIPAL BRADIII
  HDSPITALUL DE PSIHIATRIE ZAMIII
  24.ILSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIAIISpitalul Județean de Urgență SloboziaSpitalul Județean de Urgență SloboziaSpitalul Județean de Urgență Slobozia - cazuri grave și critice
  ILSPITALUL MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY“ FETEȘTIIII
  ILSPITALUL MUNICIPAL URZICENIIIISpitalul Municipal „Anghel Saligny“ FeteștiSpitalul Municipal „Anghel Saligny“ FeteștiS.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Slobozia - tură suplimentară
  ILSPITALUL ORĂȘENESC ȚĂNDĂREIIII
  25ISSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „PROF. DR. N. OBLU“ IAȘI ISpitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna“ IașiSpitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria“ IașiInstitutul de Psihiatrie SocolaSpitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon“ - centru de dializă dedicat COVID-19
  ISSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI I
  ISSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI - 20 de paturi suport COVIDIIS.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Iași - tură suplimentară
  ISSPITALUL CLINIC C.F. IAȘI II
  ISSPITALUL GENERAL C.F. PAȘCANIIII
  ISSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „ELENA DOAMNA“IISpitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria“ Iași - stația de hemodializă
  ISSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. MARIA“ IAȘII
  ISSPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ PĂDURENI GRAJDURIIIISpitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni GrajduriS.C. Nefrocare MS - S.R.L., cu punctul de lucru în Iași
  ISSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE „SF. SPIRIDON“ IAȘIII
  ISSPITALUL ORĂȘENESC HÂRLĂU IIIS.C. Vital Medical Center Memory - S.R.L. Iași - centru de dializă
  ISSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. IACOB CZIHAC“ IAȘIIII
  ISSPITALUL CLINIC „DR. C. I. PARHON“II
  ISINSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULAREII
  ISINSTITUTUL DE PSIHIATRIE „SOCOLA“III
  ISMATERNITATEA CUZA VODĂII
  ISINSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIEIII
  26.IFSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOVIISpitalul Clinic Județean de Urgență IlfovVezi București
  27.MMSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN OPRIȘ“ BAIA MAREISpitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș“ Baia MareSpitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș“ Baia MareSpitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia MareSpitalul Județean de Urgență Baia Mare - cazuri grave și critice
  MMSPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEIIIISpitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia MareToate centrele de dializă - tură suplimentară
  28.MHSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA-TURNU SEVERINISpitalul Municipal OrșovaSpitalul Municipal OrșovaToate centrele de dializă - tură suplimentară
  MHSPITALUL MUNICIPAL ORȘOVAIISpitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin - cazuri grave și critice
  MHSPITALUL ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂIIISpitalul Orășenesc Baia de AramăSpitalul Orășenesc Baia de Aramă
  29.MSSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ - CORP CLĂDIRE CHIRURGIE INFANTILĂ + MATERNITATEISpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșSpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșSpitalul Clinic Județean MureșSpitalul Județean de Urgență Târgu Mureș - cazuri grave și critice
  MSSPITALUL MUNICIPAL SIGHIȘOARA - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIEII
  MSSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘISpitalul Clinic Județean Mureș
  MSSPITALUL MUNICIPAL „DR. GH. MARINESCU“ TÂRNĂVENIIIISpitalul Clinic Județean MureșSpitalul Municipal „Dr. Gh. Marinescu“ Târnăveni
  MSINSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TÂRGU MUREȘIISpitalul Municipal Reghin
  MSSPITALUL MUNICIPAL „DR. EUGEN NICOARĂ“ REGHIN IIToate centrele de dializă - tură suplimentară
  MSSPITALUL MUNICIPAL „DR. VALERIU RUSSU“ LUDUȘIII
  30.NTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA-NEAMȚISpitalul Județean de Urgență Piatra-NeamțSpitalul Județean de Urgență Piatra-NeamțSpitalul Județean de Urgență Piatra-NeamțSpitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț - pacienți gravi și critici
  NTSPITALUL ORĂȘENESC „SF. DIMITRIE“ TÂRGU-NEAMȚIIISpitalul Municipal de Urgență Roman
  NTSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMANISpitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie“ Târgu-NeamțToate centrele de dializă - tură suplimentară
  31.OTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINAISpitalul Municipal CaracalSpitalul Municipal CaracalSpitalul Municipal CaracalSpitalul Județean de Urgență Slatina - cazuri grave și critice
  OTSPITALUL MUNICIPAL CARACALI
  OTSPITALUL ORĂȘENESC CORABIAIIISpitalul Județean de Urgență Slatina
  OTSPITALUL ORĂȘENESC BALȘIIIToate centrele - tură suplimentară
  32.PHSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTIISpitalul de Obstetrică-Ginecologie PloieștiSpitalul Județean de Urgență PloieștiSpitalul de Psihiatrie VoilaSpitalul Județean de Urgență Ploiești - cazuri grave și critice
  PHSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNAIII
  PHDENTIRAD HOSPITAL - S.R.L.III
  PHS.C. PATRIK MEDICAL CENTER - S.R.L.III
  PHSPITALUL GENERAL CF PLOIEȘTIIII
  PHSPITALUL MUNICIPAL CÂMPINAIII
  PHS.C. SFÂNTA SOFIA HOSPITAL MED - S.R.L.III
  PHSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREȘTI - Secția de pneumologie II, Pneumologie croniciIIISpitalul Municipal CâmpinaSpitalul Municipal CâmpinaToate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă
  PHSPITALUL S.C. WIA KINETO DENT - S.R.L. SLĂNICIII
  PHSPITALUL ORĂȘENESC BĂICOI - Secția Medicină internăIII
  PHSPITALUL ORĂȘENESC VĂLENII DE MUNTEIII
  PHS.C. DARIUS MEDICAL CENTER - S.R.L.III
  PHSPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTIIII
  PHSPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA - pavilion COVIDIII
  33.SMSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MAREISpitalul Municipal CareiSpitalul Județean de Urgență Satu MareSpitalul Municipal CareiSpitalul Clinic Județean de Urgență Satu Mare - cazuri grave și critice
  SMSPITALUL MUNICIPAL CAREIII
  SMSPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI-OAȘIIIS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Satu Mare - tură suplimentară/ distinctă
  34.SJSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂUISpitalul Clinic Județean de Urgență ZalăuSpitalul Clinic Județean de Urgență ZalăuSpitalul Clinic Județean de Urgență ZalăuSpitalul Județean de Urgență Zalău - cazuri critice și grave
  SJSPITALUL ORĂȘENESC „PROF. DR. IOAN PUȘCAȘ“ ȘIMLEU SILVANIEI - Secția exterioară Boli Infecțioase, Secția exterioară Pneumologie + MaternitateIIISpitalul Orășenesc Jibou
  SJSPITALUL ORĂȘENESC JIBOU „DR. TRAIAN HERȚA“IIISpitalul Orășenesc „Prof. Ioan Pușcaș“ Șimleu SilvanieiSpitalul Orășenesc „Prof. Ioan Pușcaș“ Șimleu SilvanieiNefromed Sălaj - tură suplimentară
  35.SBSPITALUL ORĂȘENESC CISNĂDIE - 10 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și mediiIIISpitalul Clinic Județean de Urgență SibiuSpitalul Clinic de Pediatrie SibiuSpitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda“ SibiuSpitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
  SBSPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIUI
  SBSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU AUGUSTIN“III
  SBSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU IToate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă
  SBSPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘI
  SBSPITALUL GENERAL CF SIBIUIII
  SBSPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE „DR. GHEORGHE PREDA“ SIBIUIII
  36.SVSPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUIIIISpitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou“ SuceavaSpitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou“ SuceavaSpitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou“ Suceava Secția de dializă - centru dedicat - cazuri grave și critice
  SVSPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEIIII
  SVSPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESCIII
  SVSPITALUL MUNICIPAL „SF. DOCTORI COSMA ȘI DAMIAN“ RĂDĂUȚIIII
  SVSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. IOAN CEL NOU“ SUCEAVAISpitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian“ Rădăuți
  SVSPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENIIIIToate centrele - tură suplimentară
  SVSPITALUL DE BOLI CRONICE SIRETIII
  37.TLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEAISpitalul Municipal MedgidiaSpitalul Județean de Urgență TulceaSpitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - cazuri grave și critice
  S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Tulcea - tură suplimentară
  38.TMSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU“ TIMIȘOARAISpitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu“ Timișoara: - Secția clinică obstetrică-ginecologie I - Secția clinică obstetrică-ginecologie II - Secția clinică neonatologieSpitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu“ TimișoaraSpitalul Județean de Urgență Timișoara - cazuri grave și critice
  TMSPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARAI
  TMSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „LOUIS ȚURCANU“ TIMIȘOARAISpitalul Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș“
  TMSPITALUL CLINIC CF TIMIȘOARAIII
  TMINSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIȘOARAII
  TMSPITALUL MUNICIPAL „TEODOR ANDREI“ LUGOJIIIToate centrele - tură suplimentară distinctă
  TMSPITALUL „DR. KARL DIEL“ JIMBOLIAIII
  TMSPITALUL ORĂȘENESC FĂGETIIISpitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu“ Timișoara
  TMSPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. VICTOR POPESCU“I
  TMSPITALUL ORĂȘENESC SÂNNICOLAU MAREIII
  TMSPITALUL ORĂȘENESC DETAIII
  39.TRSPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROȘIORI DE VEDEIISpitalul Municipal Caritas Roșiori de VedeSpitalul Municipal Turnu MăgureleSpitalul Județean de Urgență Alexandria - cazuri grave și critice
  TRSPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELEIIISpitalul Municipal Caritas Roșiori de VedeToate centrele - tură suplimentară
  TRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIAI
  40.VLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEAISpitalul Orășenesc Horezu - pentru ginecologieSpitalul Județean de Urgență VâlceaSpitalul Județean de Urgență VâlceaSpitalul Județean de Urgență Vâlcea - cazuri grave și critice
  VLSPITALUL MUNICIPAL DRĂGĂȘANIIII
  VLSPITALUL ORĂȘENESC HOREZUIIISpitalul Județean de Urgență Vâlcea - pentru obstetrică
  VLSPITALUL ORĂȘENESC BREZOIIIISpitalul Orășenesc HorezuS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Râmnicu Vâlcea - tură suplimentară
  41.VNSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. PANTELIMON“ FOCȘANIISpitalul Municipal AdjudSpitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon“ FocșaniSpitalul de Psihiatrie Dumbrăveni - sector cronici ISpitalul Județean de Urgență Focșani - cazuri grave și critice
  VNSPITALUL MUNICIPAL ADJUDIIICentrul de dializă Diaverum Focșani - tură suplimentară
  VNSPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRĂVENIIII
  42.VSSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUIISpitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman“ BârladSpitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman“ BârladSpitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman“ BârladSpitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman“ Bârlad - Centrul de hemodializă
  VSSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ „ELENA BELDIMAN“ BÂRLADINefromed Dialysis Center Bârlad
  ------