ORDIN nr. 1.513 din 3 septembrie 2020pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 septembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 7.563 din 2.09.2020 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;– art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internațional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009;– art. 25 alin. (2) teza I, art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Planul privind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București (denumite în continuare DSP, respectiv DSPMB), prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Planul privind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către Institutul Național de Sănătate Publică, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Planul privind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către unitățile sanitare, de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (denumite în continuare SAJ, respectiv SABIF), precum și de medicii de familie, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Începând cu data intrării in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătății nr. 1.321/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 23 iulie 2020, se abrogă.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 3 septembrie 2020.Nr. 1.513.  +  Anexa nr. 1PLANprivind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situațiide risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către direcțiile de sănătatepublică județene și a municipiului București  +  Anexa nr. 2PLANprivind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situațiide risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către Institutul Naționalde Sănătate Publică  +  Anexa nr. 3PLANprivind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situațiide risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către unitățile sanitare,de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, precumși de medicii de familie