ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 204 din 15 noiembrie 2000pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 21 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) Autorizaţia se eliberează unităţilor cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii, la cererea acestora, dacă fac dovada respectării prevederilor prezentei legi."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Comisiei Naţionale pentruControlul Activităţilor Nucleare,Dan CutoiuMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------