ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 9 noiembrie 2000privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum şi a suprataxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care sunt importaţi prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 20 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se scutesc de la plata taxelor vamale, precum şi a suprataxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici (gaze naturale, ţiţei, pacura şi cărbune energetic), achiziţionate de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale pe bază de credite externe care au fost sau vor fi garantate de stat prin Ministerul Finanţelor. (2) Scutirile prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazul produselor pentru care au fost efectuate operaţiunile vamale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2Ministerele de resort împreună cu Ministerul Finanţelor vor emite ordine comune, anuale, pentru fiecare credit extern garantat, cuprinzând lista tuturor instalaţiilor, echipamentelor, utilajelor şi părţi ale acestora, know-how pentru fiecare import în parte, cu precizarea valorilor care urmează să fie scutite de la plata taxelor vamale, precum şi a suprataxelor vamale.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------------