HOTĂRÂRE nr. 70 din 12 ianuarie 2022pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022  Având în vedere prevederile art. 307 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 45^1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 609 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Procedura privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Mircea Abrudean
  p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Sorin Călin Gal
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 12 ianuarie 2022.Nr. 70.  +  ANEXĂPROCEDURĂprivind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare aresurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase