ORDIN nr. 86 din 14 ianuarie 2022pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, și pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 14 ianuarie 2022  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. AR 526 din 14.01.2022,având în vedere: – prevederile art. 10 și 15 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 26 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) Condițiile de funcționare pe care trebuie să le îndeplinească centrele de evaluare sunt următoarele:a) Centrele de evaluare sunt structuri funcționale organizate în unități sanitare cu paturi în care se acordă servicii medicale de tip spitalicesc - spitalizare de zi destinate în vederea evaluării și tratării pacienților confirmați cu COVID-19. b) Centrele de evaluare sunt organizate separat față de zona de spitalizare continuă și spitalizare de zi non-COVID-19 cu acces facil la ambulatoriu, serviciul de primiri urgențe, laboratoarele de investigații, cu respectarea criteriilor de organizare spațial-funcționale.c) Centrele de evaluare au ca structură minimă: cabinet/cabinete de consultații, săli de tratamente, saloane/rezerve cu minimum 2 paturi pentru spitalizare de zi, spații administrative și, după caz, laborator de analize medicale și laborator de radiodiagnostic.(2) Conducerea unităților sanitare solicită direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București avizarea modificării structurii unităților sanitare în vederea organizării și funcționării centrelor de evaluare.(3) Direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București vor emite avizul privind înființarea centrului de evaluare, care atestă îndeplinirea condițiilor de funcționare a centrului de evaluare, prevăzute la alin. (1).(4) La nivelul centrelor de evaluare se va aplica Ghidul de evaluare și tratament prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.2. În anexa nr. 1, punctul V se modifică și va avea următorul cuprins:V.1. Traseul pacienților confirmați pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2 va fi în concordanță cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.V.2. Pacienții confirmați pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2 cu mai puțin de 14 zile anterior care necesită îngrijiri medicale urgente și pentru o altă patologie vor fi internați sau transferați către unitatea medicală al cărei nivel răspunde nevoii de îngrijiri corespunzătoare atât formei de manifestare a COVID-19, cât și afecțiunii non-COVID-19.V.3. Pacienții cu acutizarea unei afecțiuni psihiatrice și confirmați pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2 vor fi îngrijiți în spitalele de psihiatrie menționate în anexa nr. 2 la ordin. În cazul în care severitatea COVID-19 face ca pacientul să nu poată primi asistența medicală necesară în spitalele de psihiatrie menționate, atunci pacientul va fi internat în spitalul de nivel I sau II cel mai apropiat până devine stabil din punctul de vedere al evoluției COVID-19 și poate fi internat într-un spital de psihiatrie.3. În anexa nr. 2, la litera B - Listă spitale și unități de dializă, pozițiile 25 și 29 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  25.ISSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ «PROF. DR. N. OBLU» IAȘIISpitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie «Elena Doamna» IașiSpitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» IașiInstitutul de Psihiatrie SocolaSpitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» - centru de dializă dedicat COVID-19
  ISSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANII
  ISSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘIIIS.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Iași - tură suplimentară
  ISSPITALUL CLINIC C.F. IAȘIII
  ISSPITALUL GENERAL C.F. PAȘCANIIII
  ISSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE «ELENA DOAMNA»IISpitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași - stația de hemodializă
  ISSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII «SF. MARIA» IAȘII
  ISSPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ PĂDURENI GRAJDURIIIISpitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni Grajduri S.C. Nefrocare MS - S.R.L., cu punctul de lucru în Iași
  ISSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE «SF. SPIRIDON» IAȘIII
  ISSPITALUL ORĂȘENESC HÂRLĂUIIIS.C. Vital Medical Center Memory - S.R.L. Iași - centru de dializă
  ISSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ «DR. IACOB CZIHAC» IAȘIIII
  ISSPITALUL CLINIC «DR. C. I. PARHON»II
  ....................................................
  29.MSSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘISpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșSpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșSpitalul Clinic Județean MureșSpitalul Județean de Urgență Târgu Mureș - cazuri grave și critice
  MSSPITALUL MUNICIPAL SIGHIȘOARAII
  MSSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘISpitalul Clinic Județean Mureș
  MSSPITALUL MUNICIPAL «DR. GH. MARINESCU» TÂRNĂVENIIIISpitalul Clinic Județean MureșSpitalul Municipal «Dr. Gh. Marinescu» Târnăveni
  MSINSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TÂRGU MUREȘIISpitalul Municipal Reghin
  MSSPITALUL MUNICIPAL «DR. EUGEN NICOARĂ» REGHINIIToate centrele de dializă - tură suplimentară
  MSSPITALUL MUNICIPAL «DR. VALERIU RUSSU» LUDUȘIII
  4. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul IIOrdinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 9 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 3, la punctul I subpunctul 3, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) în spațiul destinat testării din cabinetul medicului de familie/farmacie/laborator și/sau cu respectarea condițiilor de distanțare fizică;2. În anexa nr. 3, punctul III se modifică și va avea următorul cuprins:III. Atitudinea față de pacient în funcție de rezultatul testului pentru diagnosticul infecției cu virusul SARS-CoV-2:a) dacă rezultatul este negativ:– medicul specialist/medicul de familie va consulta bolnavul și îi va recomanda, dacă este cazul, alte investigații pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de tratament;– pacienții internați, pentru care medicul curant exclude, după consultul clinic și interpretarea examenelor paraclinice efectuate, diagnosticul de COVID-19, se transferă în sectorul non-COVID-19 din cadrul unității sanitare sau, după caz, în situația în care la nivelul unității sanitare nu se poate asigura asistență medicală pentru pacient, se organizează transferul către o altă unitate sanitară care răspunde nevoii de îngrijire corespunzătoare afecțiunii non-COVID-19. Prin excepție, pacienții simptomatici cu radiografie pulmonară sau tomografie computerizată toracică sugestivă pentru infecția cu SARS-CoV-2, fără altă cauză aparentă, vor fi ținuți în izolare și considerați suspecți de COVID-19. Acestor pacienți li se va asigura asistență medicală necesară, urmând a se efectua al doilea test pentru detecția ARN SARS-CoV-2 la interval de 24 de ore de la primul test;b) dacă rezultatul este negativ/neconcludent/indisponibil, dar există suspiciunea înaltă de COVID-19 (imagine radiologică sau tomografie computerizată sugestivă, simptomatologie și probe biologice sugestive, tendința la desaturare fără altă cauză, context epidemiologic), în special la cei ce prezintă o formă severă sau critică, aceștia pot fi asimilați pacientului cu COVID-19 și internați în unitățile sanitare cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021, cu modificările și completările ulterioare, cu menținerea criteriilor de izolare până la clarificarea definitivă a diagnosticului;c) dacă rezultatul este pozitiv, abordarea va fi următoarea:– persoanele care au testele pozitive efectuate în farmacie, laborator sau de către echipajele serviciului de ambulanță județean/al municipiului București și Ilfov au obligația de a contacta și informa medicul de familie căruia îi vor prezenta rezultatul. În cazul în care pacientul nu are medic de familie, acesta se va adresa direcției de sănătate publică. Medicul de familie are obligația luării în evidență și monitorizării stării de sănătate a persoanelor testate pozitiv și de a transmite direcției de sănătate publică fișa de monitorizare a persoanei izolate, prevăzută în anexa nr. 1c la prezentul plan;– pacienții internați în unități sanitare care au fost testați cu rezultat pozitiv vor fi izolați imediat în zonele destinate pacienților cu COVID-19. În urma evaluării clinice și paraclinice, în funcție de formele clinice de manifestare ale infecției cu SARS-CoV-2, așa cum sunt definite la pct. II.8 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021, cu modificările și completările ulterioare, medicul curant stabilește traseul pacientului pozitiv corespunzător prevederilor de la pct. V din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021, cu modificările și completările ulterioare;– persoanele simptomatice care se prezintă în camera de gardă a unui spital (UPU/CPU) și sunt testate cu rezultat pozitiv, în funcție de forma de boală și prezența/absența factorilor de risc, vor fi direcționate în centrele de evaluare^*) pentru evaluare și conduita terapeutică;– pentru testele cu rezultat pozitiv efectuate la persoanele simptomatice care se prezintă în cabinetul medicului de familie se va aplica ghidul din anexa nr. 1d la prezentul plan.^*) Centrele de evaluare sunt structuri funcționale organizate în unități sanitare cu paturi având ca structură minimă: cabinet/cabinete de consultații, săli de tratamente, saloane/rezerve cu minimum 2 paturi pentru spitalizare de zi, spații administrative și, după caz, laborator de analize medicale și laborator de radiodiagnostic.3. În anexa nr. 3, la punctul IV, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Pacienții asimptomatici vor fi izolați la domiciliu și monitorizați prin medicul de familie pentru o perioadă de 10 zile pentru persoanele nevaccinate și 7 zile pentru cele vaccinate.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 14 ianuarie 2022.Nr. 86.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 434/2021)
  GHIDUL
  de evaluare și tratament la nivelul centrelor de evaluare
  A. Categorii de potențiali pacienți care ajung la evaluare1. Pacienții cu criterii de internare vor fi îndrumați direct la spital, după evaluare clinică:– pacienții cu necesar de oxigen (forme severe/critice) cu SaO_2 < 94% (pentru cei fără afecțiuni pulmonare cronice preexistente) sau SaO_2 < 90% la pacienții cu insuficiență respiratorie cronică;– pacienți cu forme non-severe de COVID-19 cu SaO_2 ≥ 94%, dar care au indicație de internare pentru o altă afecțiune.2. Pacienții fără criterii de internare vor fi evaluați astfel:– primele 4 zile de boală - pacienții asimptomatici: se va efectua examen clinic și vor fi îndrumați în supravegherea medicului de familie. Această categorie de pacienți nu are indicație de tratament antiviral la momentul evaluării;– primele 4 zile de boală - pacienții simptomatici: date clinice ± biologice ± imagistică (în cazul pacienților cu simptomatologie de tract respirator inferior);– din ziua a 5-a de boală: date clinice, imagistică (CT sau Rx torace), biologice, EKG, în funcție de comorbidități.Date clinice: vârstă, indice masă corporală, antecedente personale patologice, medicație pentru afecțiuni preexistente, afecțiunea actuală (debut, simptome, tratament)Date biologice: hemogramă, biochimie (glicemie, ALT, AST, uree, creatinină, proteina C reactivă), INR; la acestea se adaugă test de sarcină la femeile fertile în cazul necesității prescrierii tratamentului antiviral.B. Situații întâlnite în evaluarea pacienților simptomatici1. La pacienții cu factori de risc (FR):a) primele 4 zile: tratament antiviral (AV) oral;b) în ziua 5:– pacienți fără pneumonie: AV oral și monitorizare;– pacienți cu pneumonie: AV oral sau spitalizare pentru AV injectabil*;*Spitalizare dacă nu există alternativă utilizabilă de AV oral sau pneumonie întinsă sau inflamație marcată sau nu poate fi monitorizat la domiciliu.c) după ziua a 6-a:– pacienți fără pneumonie: monitorizare sau indicație de internare în cazul agravării afecțiunii cronice;– pacienți cu pneumonie: recomandare de spitalizare pentru AV injectabil*.*Spitalizare dacă nu există alternativă utilizabilă de AV oral sau pneumonie întinsă sau inflamație marcată sau nu poate fi monitorizat la domiciliu.2. La pacienții fără factori de risc (FR):a) primele 5 zile:– pacienți fără pneumonie: monitorizare;– pacienți cu pneumonie: AV oral;b) după ziua a 6-a:– pacienți cu sau fără pneumonie: monitorizare sau spitalizare pentru AV injectabil* (în cazul apariției unor complicații în contextul COVID-19).*Spitalizare dacă nu există alternativă utilizabilă de AV oral sau pneumonie întinsă sau inflamație marcată sau nu poate fi monitorizat la domiciliu.3. La pacienții aflați după ziua a 5-a de boală, cu pneumonie și proteina C reactivă peste 30 mg/L: se va recomanda internare în spital.4. Peste 7 zile, alte situații: monitorizare până la vindecare.C. Factori de risc (FR)– obezitate (IMC > 30);– vârsta peste 65 de ani;– patologii cronice preexistente: afecțiuni cardiace sau respiratorii cronice, imunodepresii, diabet zaharat, insuficiență renală cronică, hepatopatii cronice;– copiii cu vârsta de 12-17 ani cu patologii severe asociate.Tratamentul antiviral (AV) oral se va prescrie doar dacă pacientul nu are contraindicații.La pacienții monitorizați la domiciliu se vor (re)aminti simptomele de alertă care să necesite solicitarea Serviciului de Ambulanță 112.D. Posologie:• Favipiravir:– 1.600 mg la 12 ore în prima zi, apoi 600 mg la 12 ore, timp de 10-14 zile sau– 1.800 mg la 12 ore în prima zi, apoi 800 mg la 12 ore, timp de 10-14 zile.• Molnupiravir (Lagrevio):– 4 capsule a 200 mg x 2/zi timp de 5 zile (800 mg x 2/zi)• Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid):– Coadministrarea de 2 tablete de nirmatrelvir + 1 tabletă de ritonavir de 2 ori pe zi, timp de 5 zile.E. Situații în care AV orale nu pot fi utilizate• Favipiravir:– Nu este indicat la copii.– La paciente din grupe de vârstă fertilă doar dacă există testul de sarcină negativ și întotdeauna asociat cu medicație contraceptivă pe durata tratamentului și minimum 7 zile după oprirea acestuia.– Pentru bărbați se recomandă de asemenea utilizarea de metode contraceptive pentru cel puțin o săptămână după încheierea tratamentului cu favipiravir.• Molnupiravir [1]:– Nu este indicat la pacienți cu vârste sub 18 ani.– Nu este indicat la gravide și la femei care alăptează.– Nu este indicat la pacienți cu insuficiență renală severă.– Nu este indicat la femei de vârstă fertilă care nu utilizează metode de contracepție eficientă.– Nu este indicat după a 5-a zi de la debutul clinic al afecțiunii.• Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) [2,3]:– Nu este indicat la pacienți cu vârste sub 18 ani.– Nu este indicat la gravide și la femei care alăptează.– Nu este indicat la pacienți cu insuficiență renală sau hepatică severă.– Nu este indicat la pacienți cu infecție HIV fără tratament.– Nu este indicat la pacienți care utilizează medicamente care sunt interzise concomitent cu paxlovid.– Nu este indicat la femei de vârstă fertilă care nu utilizează metode de contracepție eficientă.– Atenție la reducerea efectului paxlovid de către unele medicamente.– Nu este indicat după a 5-a zi de la debutul clinic al afecțiunii.Indicațiile celor două tratamente și posibile interacțiuni medicamentoase pot fi consultate aici:1. https://www.fda.gov/media/155054/download (molnupiravir)2. https://www.fda.gov/media/155050/download (paxlovid)3. https://www.covid-19-druginteractions.org/checker (paxlovid).
  ----