HOTĂRÂRE nr. 31 din 5 ianuarie 2022pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 13 ianuarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 5 ianuarie 2022.Nr. 31.ACORDîntre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construiriiunor apeducte