HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 9 noiembrie 2000privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 17 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (2) din Constituţia României şi ale art. 141 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţieisociale,Liviu Lucian AlbuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  AnexăSTATUT 09/11/2000