ORDIN nr. 142 din 22 decembrie 2021pentru aprobarea Procedurii de rezolvare a reclamațiilor/sesizărilor/divergențelor privind măsurarea cantităților de gaze naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2022    Având în vedere prevederile:– art. 99 lit. c) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;– art. 10 alin. (1) lit. q) și u) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de rezolvare a reclamațiilor/ sesizărilor/divergențelor privind măsurarea cantităților de gaze naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Participanții la piața de gaze naturale, proprietarii sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale, precum și clienții finali duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 118-124 din Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 22 decembrie 2021.Nr. 142.  +  ANEXĂPROCEDURĂde rezolvare a reclamațiilor/sesizărilor/divergențelor privind măsurarea cantitățilorde gaze naturale