ORDIN nr. 54 din 11 ianuarie 2022privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 318 din 11.01.2022 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică,având în vedere prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 - Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 16 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Punctul 20^1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Nr. crt.Denumirea produselor sau a grupelor de produseUnitatea de măsură, forma farmaceutică, concentrația, ambalajulCantitate (flacon)
  20^1.REMDESIVIRUMmg, pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă 5 mg/ml, 100 mg, flacon200.000“
  2. După punctul 21^2 se introduc trei noi puncte, punctele 21^3-21^5, cu următorul cuprins:
  „Nr. crt.Denumirea produselor sau a grupelor de produseForma farmaceutică, concentrația, ambalajulCantitate (cutie)
  21^3.MOLNUPIRAVIRCapsule * 200 mg, cutie100.000
  21^4.NIRMATRELVIR + RITONAVIRComprimate, 150 mg NIRMATRELVIR și 100 mg RITONAVIR (20 de comprimate NIRMATRELVIR + 10 comprimate RITONAVIR)/cutie250.000
  21^5.ARTESUNATUMPulbere pentru soluție injectabilă, 60 mg, flacon300“
  3. După punctul 58 se introduc două noi puncte, punctele 58^1 și 58^2, cu următorul cuprins:
  „Nr. crt.Denumirea produselor sau a grupelor de produseForma farmaceutică, concentrația, ambalajulCantitate (cutii)
  58^1.ANAKINRASoluție injectabilă în seringă preumplută, 150 mg/ml (100 mg/0,67 ml) - cutie * 7 seringi preumplute10.000
  58^2.ANAKINRASoluție injectabilă în seringă preumplută, 150 mg/ml (100 mg/0,67 ml) - cutie * 28 de seringi preumplute2.500“
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și unitățile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 11 ianuarie 2022.Nr. 54.----