LEGE nr. 203 din 15 noiembrie 2000pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediata în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferintei Generale a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 17 noiembrie 2000  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediata în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferintei Generale a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999.  +  Articolul 2Agenția Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Justiției vor supune spre aprobare Guvernului României măsurile necesare în vederea transpunerii efective în practica a dispozițiilor convenției prevăzute la art. 1.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE LUPU
  CONVENTIA nr. 182 din 17 iunie 1999privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediataîn vederea eliminării lor