LEGE nr. 2 din 4 ianuarie 2022pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 5 mai 2020
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe ratifică Acordul*) privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 5 mai 2020.*) Acordul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 4 ianuarie 2022.Nr. 2.ACORDprivind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale UniuniiEuropene, semnat la Bruxelles