HOTĂRÂRE nr. 24 din 5 ianuarie 2022privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 7 ianuarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 5 iunie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La sublista A „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință“, poziția 149 se abrogă.2. La sublista A „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință“, după poziția 151 se introduce o nouă poziție, poziția 152, cu următorul cuprins:
  „152.Somatropinum**H01AC01“
  3. La sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință“, poziția 116 se abrogă.4. La sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință“, după poziția 226 se introduc două noi poziții, pozițiile 227 și 228, cu următorul cuprins:
  „227.Combinații (Enalaprilum + Lercanidipinum)**C09BB02
  228.Combinații (Irbesartanum + Amlodipinum)**C09DB05“
  5. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință“ se modifică și se completează după cum urmează:a) la punctul G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D“, după poziția 15 se introduc două noi poziții, pozițiile 16 și 17, cu următorul cuprins:
  „16.Combinații (Sofosbuvirum + Velpatasvirum)**^1βJ05AP55
  17.Combinații (Glecaprevirum + Pibrentasvirum)**^1βJ05AP57“
  b) la punctul G7 „Ciroza hepatică“, după poziția 19 se introduc două noi poziții, pozițiile 20 și 21, cu următorul cuprins:
  „20.Combinații (Sofosbuvirum + Velpatasvirum)**^1βJ05AP55
  21.Combinații (Glecaprevirum + Pibrentasvirum)**^1βJ05AP57“
  c) la punctul G12 „Boala Parkinson“, denumirea se modifică și va avea următorul cuprins: „G12 Boala Parkinson și alte afecțiuni neurologice“;d) la punctul G12 „Boala Parkinson“, după poziția 14 se introduc două noi poziții, pozițiile 15 și 16, cu următorul cuprins:
  „15.Apomorfinum**^ΩN04BC07
  16.Tetrabenazinum**N07XX06“
  e) la punctul G22 „Boli endocrine și metabolice (gușă endemică, insuficiență suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori neuroendocrine și osteoporoză severă, hipercolesterolemie heterozigotă familială și nonfamilială, hipofosfatemia X-linkata, tulburări ale ciclului ureic)“, denumirea se modifică și va avea următorul cuprins: „G22: Boli endocrine și metabolice“;f) la punctul G22 „Boli endocrine și metabolice (gușă endemică, insuficiență suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori neuroendocrine și osteoporoză severă, hipercolesterolemie heterozigotă familială și nonfamilială, hipofosfatemia X-linkata, tulburări ale ciclului ureic)“, după poziția 19 se introduce o nouă poziție, poziția 20, cu următorul cuprins:
  „20.Parathyroid hormone**^1ΩH05AA03“
  g) nota din subsolul punctului G22 „Boli endocrine și metabolice (gușă endemică, insuficiență suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori neuroendocrine și osteoporoză severă, hipercolesterolemie heterozigotă familială și nonfamilială, hipofosfatemia X-linkata, tulburări ale ciclului ureic)“ se abrogă;h) la punctul G31 „Imunosupresoare selective“, punctul G31a „Boala cronică inflamatorie intestinală“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  „G31a Boala cronică inflamatorie intestinală și sindrom de intestin scurt
  1.Infliximabum**^1L04AB02
  2.Adalimumabum**^1L04AB04
  3.Vedolizumabum**^1L04AA33
  4.Ustekinumabum**^1 (concentrația 90 mg)L04AC05
  5.Tofacitinib**^1ΩL04AA29
  6.Teduglutidum**^1A16AX08
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie, gastroenterologie pediatrică și medicină internă.“;
  i) la punctul G31b „Poliartrita reumatoidă“, după poziția 10 se introduce o nouă poziție, poziția 11, cu următorul cuprins:
  „11.Upadacitinibum**^1L04AA44“
  j) la punctul G31f „Psoriazis cronic sever (plăci)“, după poziția 10 se introduce o nouă poziție, poziția 11, cu următorul cuprins:
  „11.Tildrakizumabum**^1L04AC17“
  k) după punctul G31g „Dermatita atopică“ se introduce un nou punct, punctul G31h „Afecțiuni pulmonare cronice“, cu următorul cuprins:
  „G31h Afecțiuni pulmonare cronice
  1.Benralizumabum**R03DX10
  2.Dupilumabum**D11AH05
  3.Nintedanibum (Ofev)**L01XE31
  4.Inhibitor alfa 1 proteinază umană**^1B02AB02“
  6. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“ se modifică și se completează după cum urmează:a) la punctul P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere, Medicație antiinfecțioasă pentru tratamentul infecțiilor asociate“, poziția 83 se abrogă;b) la punctul P3 „Programul național de oncologie“, poziția 108 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „108.Trametinibum**^1L01XE25“
  c) la punctul P3 „Programul național de oncologie“, poziția 133 se abrogă;d) la punctul P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 154 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 155-159, cu următorul cuprins:
  „155.Cemiplimabum**^1ΩL01XC33
  156.Polatuzumab vedotin**^1L01XC37
  157.Gilteritinib**^1L01XE54
  158.Tivozanibum**^1L01EK03
  159.Dabrafenibum**^1L01XE23“
  e) la punctul P5 „Programul național de diabet zaharat“, pozițiile 27 și 28 se abrogă;f) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 13 se introduce o nouă poziție, poziția 14, cu următorul cuprins:
  „14.Simoctocog alfa**B02BD02“
  g) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziția 6 se introduce o nouă poziție, poziția 7, cu următorul cuprins:
  „7.Lumacaftorum + Ivacaftorum**^1R07AX30“
  h) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, denumirea subpunctului P6.5.3 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză ereditară tip transtiretină“ se modifică și va avea următorul cuprins:P6.5.3 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză cu transtiretină“;i) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.17 „Purpura trombocitopenică imună idiopatică cronică“, poziția 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „2.Eltrombopag**^1B02BX05“
  j) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, după poziția 8 se introduce o nouă poziție, poziția 9, cu următorul cuprins:
  „9.Rurioctocog alfa pegol**^ΩB02BD02“
  k) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, după subpunctul P6.29 „Lipofuscinoza Ceroidă TIP2 (Deficit de tripeptidil peptidaza - TPP1)“ se introduce un nou subpunct, subpunctul P6.30, cu următorul cuprins:
  „P6.30: Sindrom hemolitic uremic atipic (SHU_a) și hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)
  1.Eculizumabum**^1L04AA25“
  7. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C3 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință“ se modifică și se completează după cum urmează:a) pozițiile 101 și 102 se abrogă;b) după poziția 147 se introduce o nouă poziție, poziția 148, cu următorul cuprins:
  „148.Palivizumabum**J06BB16“
  8. La sublista D „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din prețul de referință“, după poziția 21 se introduc patru noi poziții, pozițiile 22-25, cu următorul cuprins:
  „22.Benfotiaminum**A11DA03
  23.Combinații**A11DBN1
  24.Tolperisonum**M03BX04
  25.Acidum hialuronicum**M09AX01“
   +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 2022, cu excepția prevederilor art. I pct. 1-3, pct. 5 lit. d) poziția 16, lit. h) și k) pozițiile 1, 3 și 4, pct. 6 lit. b), c), d) pozițiile 156-159, lit. g) și k), care intră în vigoare la data de 1 martie 2022.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 5 ianuarie 2022.Nr. 24.-----