LEGE nr. 7 din 5 ianuarie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 7 ianuarie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2.1 „Cotizații la organismele internaționale din sistemul O.N.U.“ subcapitolul „Ministerul Transporturilor“, numărul curent 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „10Organizația Aviației Civile Internaționale (O.A.C.I. )Dolari S.U.A. Dolari canadieni52.185* 91.181*“
  2. La anexa nr. 2.1 „Cotizații la organismele internaționale din sistemul O.N.U.“ subcapitolul „Ministerul Transporturilor“, după numărul curent 10 se introduce nota de subsol cu următorul cuprins:* Cotizația se plătește anual la nivelul sumelor stabilite și comunicate de Organizația Aviației Civile Internaționale (O.A.C.I.).3. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale“ subcapitolul „Ministerul Transporturilor“, numărul curent 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „1Conferința Europeană a Aviației Civile (C.E.A.C.)euro34.884**“
  4. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale“ subcapitolul „Ministerul Transporturilor“, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „2Asociația Internațională Permanentă a Congreselor de Navigație (A.I.P.C.N.)euro1.900**“
  5. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale“ subcapitolul „Ministerul Transporturilor“, numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „3Asociația Internațională Permanentă a Congreselor Rutiere (A.I.P.C.R.)euro8.900**“
  6. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale“ subcapitolul „Ministerul Transporturilor“, după numărul curent 7 se introduce nota de subsol cu următorul cuprins:** Cotizația se plătește anual la nivelul sumelor stabilite și comunicate de Conferința Europeană a Aviației Civile (C.E.A.C.), Asociația Internațională Permanentă a Congreselor de Navigație (A.I.P.C.N.), respectiv de Asociația Internațională Permanentă a Congreselor Rutiere (A.I.P.C.R.).
   +  Articolul IICotizațiile stabilite prin prezenta lege se plătesc anual, începând cu anul 2021.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 5 ianuarie 2022.Nr. 7.-----