LEGE nr. 10 din 5 ianuarie 2022pentru completarea art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 6 ianuarie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILa articolul 94 alineatul (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, după litera z) se introduce o nouă literă, litera z^1), cu următorul cuprins:z^1) elaborează și publică pe pagina web a instituției Calendarul național de activități și evenimente extrașcolare de promovare a științei.  +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Educației elaborează normele metodologice în vederea implementării și monitorizării acesteia.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 5 ianuarie 2022.Nr. 10.----