HOTĂRÂRE nr. 1.321 din 30 decembrie 2021privind aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027, precum și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027, precum și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027, prevăzută în anexa nr. 1*).  +  Articolul 2Se aprobă Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027, prevăzută în anexa nr. 2*). *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 3Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, precum și celelalte autorități și instituții publice desemnate prin Strategia de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027, precum și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027, au obligația de a asigura îndeplinirea obiectivelor, măsurilor și acțiunilor prevăzute, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1, 2 și 3**) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. **) Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată, potrivit legii.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României și a Planului de acțiune la nivel național privind implementarea Sistemului național de securitate cibernetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, interimar,
  Iulian-Vasile Popescu,
  secretar de stat
  p. Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică,
  Iulian Alecu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  București, 30 decembrie 2021.Nr. 1.321.  +  Anexa nr. 1STRATEGIA DE SECURITATE CIBERNETICĂ A ROMÂNIEIpentru perioada 2022-2027  +  Anexa nr. 2PLAN DE ACȚIUNEpentru implementarea Strategiei de Securitate Cibernetică a României, pentru perioada2022-2027