ORDIN nr. 3.007/1.146/2021pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 3.007 din 30 decembrie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.146 din 29 decembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 3.284/2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 3.757 din 29.12.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 530 și 533 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 587, 589 și 602 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  587W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.493,1100002.755,6400000,000000
  ………………
  589W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1645,770000742,0400000,000000
  ………………
  602W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.261,5600001.413,2500000,000000
  3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 596, 597, 648 și 714 se abrogă.4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 667 și 747 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  667W66591001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ.PR1658,480000755,8900000,000000
  ………………
  747W68111001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN-RATIOPHARM 50 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. ȘI 1 FLAC. CU 10 ML SOLV.PR11.095,4000001.232,1400000,000000
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 769 se introduce o nouă poziție, poziția 770, cu următorul cuprins:
  „770W68219001L01DC01BLEOMYCINUM SULFASBLEOMYCINE BELLON 15 mgPULB. PT. SOL. INJ.15 mgBIO EEL - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ.PR1117,492000132,644400176,905600“
  6. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, pozițiile 24 și 25 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „24W65150001L04AX07DIMETHYL FUMARATE**1 ΩTECFIDERA 120 mgCAPS. GASTROREZ.120 mgBIOGEN NETHERLANDS B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC-PVC ALUMINIU X 14 CAPS. GASTROREZ.PR1434,01857139,8050000,000000
  25W65151001L04AX07DIMETHYL FUMARATE**1 ΩTECFIDERA 240 mgCAPS. GASTROREZ.240 mgBIOGEN NETHERLANDS B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC-PVC ALUMINIU X 56 CAPS. GASTROREZ.PR5664,28160770,7482140,000000“
  7. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.2 „Epidermoliza buloasă“, pozițiile 11 și 12 se abrogă.8. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ punctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 18, 20 și 31 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  18W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.493,1100002.755,6400000,000000
  ………………
  20W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1645,770000742,0400000,000000
  ……………
  31W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.261,5600001.413,2500000,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 18, 20 și 31 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  18W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.493,1100002.755,6400000,000000
  ……………
  20W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1645,770000742,0400000,000000
  ……………
  31W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.261,5600001.413,2500000,000000
  10. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 372 se abrogă.11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 192, 194, 207 și 389 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  192W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.493,1100002.755,6400000,000000
  ………………
  194W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1645,770000742,0400000,000000
  ………………
  207W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.261,5600001.413,2500000,000000
  ………………
  389W68111001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN-RATIOPHARM 50 mgPULB + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. SI 1 FLAC. CU 10 ML SOLV.PR11.095,4000001.232,1400000,000000
  12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 179, 181 și 194 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  179W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.493,1100002.755,6400000,000000
  ……………
  181W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1645,770000742,0400000,000000
  ……………
  194W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.261,5600001.413,2500000,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna ianuarie 2022.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----