DECIZIE nr. 596 din 30 decembrie 2021privind revocarea și numirea unor membri în cadrul Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1248 din 30 decembrie 2021  Având în vedere propunerea ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, formulată prin Adresa nr. 158.880 din 14 decembrie 2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.377 din 14 decembrie 2021,în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 3 alin. (9) și 10) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ciprian Nicolae Nica, reprezentant al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, se revocă din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile Varga, reprezentant al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, se numește în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.  +  Articolul 2(1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Antonie Călcioiu, reprezentant al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, se revocă din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Munteanu, reprezentant al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, se numește în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.  +  Articolul 3La articolul 1 din Decizia prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 1 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, punctele 4 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:4. Vasile Varga - membru, reprezentant al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România;.................................................................................................8. Sorin Munteanu - membru, reprezentant al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România;
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 30 decembrie 2021.Nr. 596.----