DECIZIE nr. 602 din 30 decembrie 2021pentru completarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 385/2020 privind înființarea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1250 din 30 decembrie 2021  În temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa articolul 1 din Decizia prim-ministrului nr. 385/2020 privind înființarea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1110 din 20 noiembrie 2020, cu completările ulterioare, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Secretariatul General al Guvernului asigură reprezentarea Comitetului în fața instanțelor judecătorești în procesele ce au ca obiect activitatea acestuia.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 30 decembrie 2021.Nr. 602.----