HOTĂRÂRE nr. 1.310 din 30 decembrie 2021privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1254 din 30 decembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 6 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Durata de implementare a PNCDI III, respectiv a programelor din structura sa, este de la 1 ianuarie 2022 până la 30 iunie 2022.2. La anexă articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Durata de implementare a PNCDI III, respectiv a programelor componente, este de la 1 ianuarie 2022 până la 30 iunie 2022.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, interimar,
  Iulian-Vasile Popescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Corvin Nedelcu,
  secretar general
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  p. Ministrul sportului,
  Nicoleta Hancia,
  secretar general
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 30 decembrie 2021.Nr. 1.310.----