HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 9 noiembrie 2000privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 16 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se scutesc de la plata taxelor vamale, în limita unui contingent tarifar valoric de 550.000 dolari S.U.A., bunurile din import prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Administrarea contingentului tarifar se efectuează prin licenţe eliberate de Ministerul Industriei şi Comerţului cu avizul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la data de 31 decembrie 2000 inclusiv.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:───────────────Ministru de stat, ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexă                                   LISTA                 cuprinzând reactivii proveniţi din import,          scutiţi de la plata taxelor vamale, în limita unui contingent tarifar valoric de 550.000 dolari S.U.A.
       
    Poziţia tarifarăDenumirea produsului
    3822.00.00Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice fel de suport şi reactivi de diagnostic sau de laborator preparaţi, chiar prezentaţi pe un suport, alţii decât cei de la poziţia nr. 30.02 sau 30.06 (pentru testarea HIV/SIDA)
  -------