HOTĂRÂRE nr. 1.038 din 6 noiembrie 2000privind majorarea cheltuielilor de capital ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pe anul 2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 16 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă majorarea cheltuielilor de capital prevăzute în bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pe anul 2000 cu suma de 56,5 miliarde lei, în scopul prevenirii şi inlaturarii efectelor calamităţilor naturale produse de inundatiile din perioada 1999-2000, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2000.  +  Articolul 2Repartizarea sumei de 56,5 miliarde lei, aferentă obiectivelor pentru care urmează să se efectueze cheltuielile în vederea inlaturarii efectelor calamităţilor naturale, se face conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice şi execuţia lucrărilor se vor contracta de către beneficiari astfel: poziţiile nr. 1-13 din anexa, de către Compania Naţionala "Apele Române" - S.A., iar poziţiile nr. 14-39 din anexa, de către Regia Naţionala a Pădurilor, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, avându-se în vedere prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice, aplicabile în situaţie de forta majoră.  +  Articolul 4Până la elaborarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice potrivit legii se aproba deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ şi valoric. Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situaţiilor de lucrări executate, însuşite de beneficiar. Elaborarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice se vor face în termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Sumelor alocate potrivit art. 1 şi neutilizate până la data de 31 decembrie 2000 li se vor aplica prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pe anul 2000.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexă
             
    CHELTUIELI ŞI OBIECTIVE pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada 1999-2000 - preţuri la 1 ianuarie 2000 -
    Nr. crt.Denumirea obiectivuluiValoarea totală estimată (milioane lei)Program 2000 (milioane lei)Capacităţi
    1.Îndiguirea râului Timiş pe sectorul frontierei cu Iugoslavia - pod Cebza, judeţul Timiş18.0008.000- 16 km dig
    2.Amenajarea râului Crişul Alb pe sectorul Bocsig-Vărşand-frontieră, judeţul Arad195.0008.000- 25 km regularizare
          - 10 km dig
            - 39 km consolidări de mal
    3.Amenajarea râului Crişul Alb şi a afluenţilor în zona localităţilor Brad-Vaţa de Jos, judeţul Hunedoara140.0005.000- 21 km regularizare
          - 5 km consolidări de mal
            - 10 km supraînălţare dig
    4.Amenajarea râului Crişul Alb şi a afluenţilor în zona localităţilor Vaţa de Jos-Bocsig, judeţul Arad120.0004.000- 30 km regularizare
          - 10 km consolidări de mal
            - 6 km supraînălţare dig
    5.Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru pe sectorul Vaşcău-Beiuş-Talpoş, judeţul Bihor81.0003.000- 15 km regularizare
          - 3,2 km consolidări de mal
    6.Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Repede-Oradea, judeţul Bihor40.0002.000- 5,5 km regularizare
          - 7 km consolidări de mal
    7.Regularizarea râului Gilort în zona localităţii Novaci, judeţul Gorj30.0004.000- 8 km regularizare
          - 3 praguri de fund
          - 0,2 km zid de sprijin
    8.Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţilor Soleşti-Vaslui-Secuia, judeţul Vaslui40.0001.000- 30 km regularizare
          - 24 km dig
    9.Amenajarea râului Siret pe sectorul Homocea - confluenţa cu fluviul Dunărea, judeţele Vrancea şi Galaţi406.0002.000- 15,2 km consolidări de mal
    10.Regularizarea şi îndiguirea râului Bistra pe sectorul Oţelu Roşu-Iaz, judeţul Caraş-Severin20.0002.000- 1,2 km consolidări de mal
          - 18 km refacere diguri
    11.Regularizarea râului Cerna pe sectorul Acumularea Cincis - confluenţa cu râul Mureş, judeţul Hunedoara110.0001.000- 24 km regularizare
    12.Refacerea infrastructurii podului peste râul Vaser, consolidarea malurilor şi refacerea străzilor din localitatea Vişeu de Sus, judeţul Maramureş5.0005.000- 1 bucată refacere pod
          - 1 bucată prag de fund
          - 0,9 km consolidări de mal
          - 0,23 km apărări de mal
          - 19.500 m2 refacere străzi
    13.Amenajarea cursurilor de apă pe râul Iza şi râul Baicu şi refacerea drumului comunal în localitatea Dragomireşti, judeţul Maramureş39.9001.500- 15,4 km reprofilare albie
          - 6,3 km consolidări de mal
          - 1,7 km dig
          - 6 bucăţi praguri de fund
          - 2 bucăţi poduri
    14.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Pianu-Recea, judeţul Alba4.2104003,05 km
    15.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Ramna-Taratu, judeţul Vrancea7.6704001,5 km
    16.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Ramna Superior, judeţul Vrancea4.6704001,1 km
    17.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Milcovelu, judeţul Vrancea6.1804001,9 km
    18.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Dâmboviţa, Pecineagu-Satic, judeţul Argeş6.0905007,6 km
    19.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Argeş, Transfăgărăşan IV, judeţul Argeş4.7905000,7 km
    20.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Argeş, Cumpăna-Cumpăniţa, judeţul Argeş4.4705002,2 km
    21.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Carcinov, Dobreşti, judeţul Argeş4.4205001,6 km
    22.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Doftana, Păltinoasa, judeţul Prahova7.0405001,7 km
    23.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Teleajen, Crasna, judeţul Prahova8.4505000,85 km
    24.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Doftana-Acumularea Paltinu, judeţul Prahova3.2105003,5 km
    25.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Doftana, Paltinu Voila, judeţul Prahova34.3305005,0 km
    26.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Basca, Păltiniş, judeţul Buzău4.9805002,0 km
    27.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Buzău, Catias, judeţul Buzău31.3505006,0 km
    28.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Buzău, Plaiul Florilor-Bradul, judeţul Buzău4.9805002,0 km
    29.Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Putna, Pârâul Peştera, judeţul Vrancea6.9604002,9 km
    30.Refacerea drumului forestier calamitat Râul Mic din bazinul hidrografic Cugir, judeţul Alba14.36025018,1 km
    31.Refacerea drumului forestier calamitat Poiana Biharia din bazinul hidrografic Crişul Negru, judeţul Bihor6.5102503,5 km
    32.Refacerea drumului forestier calamitat Galbena-Lucşoara din bazinul hidrografic Crişul Negru, judeţul Bihor6.8802503,8 km
    33.Refacerea drumului forestier calamitat Buda din bazinul hidrografic Argeş, judeţul Argeş14.87025011,1 km
    34.Refacerea drumului forestier calamitat Mara din bazinul hidrografic Argeş, judeţul Argeş12.69025011,8 km
    35.Refacerea drumului forestier calamitat Slănic din bazinul hidrografic Argeş, judeţul Argeş11.0302505,7 km
    36.Refacerea drumului forestier calamitat Bădeanca din bazinul hidrografic Dâmboviţa, judeţul Argeş9.8102506,0 km
    37.Refacerea drumului forestier calamitat Cheia din bazinul hidrografic Buzău, judeţul Buzău11.9602505,0 km
    38.Refacerea drumului forestier calamitat Valea Dracului-Acumularea Săcele, judeţul Braşov3.5802503,0 km
    39.Refacerea drumului forestier calamitat Valea Caselor din bazinul hidrografic Argeş, judeţul Argeş6.9202503,0 km
      TOTAL:1.487.31056.500
  -------