ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 9 noiembrie 2000privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 16 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICÎn scopul extinderii domeniului schiabil al staţiunii Predeal, se exceptează de la plata taxei pentru ocuparea definitivă de terenuri forestiere, prevăzută la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi la art. 23 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, ocuparea definitivă a terenurilor forestiere, proprietate publică a statului, în suprafaţa totală de 53,68 ha, aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────p. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statp. Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Turism,Floare Comsap. Ministrul tineretuluişi sportului,Alexandru Popescu,secretar de statp. Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Claudiu Silaghi,secretar de stat  +  Anexă                            IDENTIFICAREA   terenurilor forestiere proprietate publică a statului, administrate de      Regia Naţionala a Pădurilor, exceptate de la plata taxei de ocupare      definitivă de terenuri forestiere, prevăzută de Legea nr. 18/1991,        republicată, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicat
                 
    Nr. crt.Direcţia silvicăOcolul silvicUnitatea de producţieUnitatea amenajisticăSuprafaţa (ha)Observaţii
    1.BraşovBraşovUPX99F11,5  
    2.BraşovBraşovUPX100F1,3  
    3.BraşovBraşovUPIII1441,03  
    4.BraşovBraşovUPX73A2,6  
    5.BraşovBraşovUPX73B0,3  
    6.BraşovBraşovUPX74B1,1  
    7.BraşovBraşovUPX75B1,5  
    8.BraşovBraşovUPX76A1,3  
    9.BraşovBraşovUPX76B1,5  
    10.BraşovBraşovUPX78B0,2  
    11.BraşovBraşovUPX79A1,5  
    12.BraşovBraşovUPX79B0,3  
    13.BraşovBraşovUPX80C0,6  
    14.BraşovBraşovUPX81A0,8  
    15.BraşovBraşovUPX81B0,05  
    16.BraşovBraşovUPX821,8  
    17.BraşovBraşovUPX83A0,03  
    18.BraşovBraşovUPX83B0,37  
    19.BraşovBraşovUPX97Ad0,8  
    20.BraşovBraşovUPX84A0,3  
    21.BraşovBraşovUPX84B1,2  
    22.BraşovBraşovUPX85B0,8  
    23.BraşovBraşovUPX85C0,5  
    24.BraşovBraşovUPX86A0,5  
    25.BraşovBraşovUPX89R0,1  
    26.BraşovBraşovUPX89V0,1  
    27.BraşovBraşovUPX91A0,8  
    28.BraşovBraşovUPX91B1,3  
    29.BraşovBraşovUPX92A0,4  
    30.BraşovBraşovUPX92B0,4  
    31.BraşovBraşovUPX93A5,8  
    32.BraşovBraşovUPX93B0,5  
    33.BraşovBraşovUPX94A5,3  
    34.BraşovBraşovUPX94R0,8  
    35.PloieştiAzugaUPIV35A0,9  
    36.PloieştiAzugaUPIV35C1,5  
    37.PloieştiAzugaUPIV36B0,5  
    38.PloieştiAzugaUPIV36C0,5  
    39.PloieştiAzugaUPIV36D0,5  
    40.PloieştiAzugaUPV6B0,1  
    41.PloieştiAzugaUPV7A0,5  
    42.PloieştiAzugaUPV7B1,3  
    43.PloieştiAzugaUPV12A0,3  
    44.PloieştiAzugaUPV12B0,2  
        Suprafaţatotală:   53,68
  -------