ORDIN nr. 2.875 din 23 decembrie 2021pentru modificarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1228 din 24 decembrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 2.487 din 22.12.2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: – La anexa nr. 1, punctul 5 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2021“ se modifică și va avea următorul cuprins:5. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2021
  - mii lei -
  Programele naționale de sănătate publicăBuget de stat
  Credite de angajamentCredite bugetare
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:4.253.3272.644.758
  Programul național de vaccinare, din care:3.263.3681.739.368
  pentru achiziția vaccinurilor împotriva COVID-192.915.0001.400.000
  pentru vaccinarea conform Calendarului național de vaccinare și vaccinarea grupelor populaționale la risc cu alte vaccinuri decât vaccinurile împotriva COVID-19348.368339.368
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare619.968594.968
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV345.180285.611
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei24.11224.112
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nozocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței699699
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă1.2581.258
  III. Programul național de securitate transfuzională105.50094.000
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:72.99072.959
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin3.8373.806
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică631631
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană45.97545.975
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale15.07015.070
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer5.7905.790
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D621621
  Programul național de tratament pentru boli rare795795
  Programul național de management al registrelor naționale271271
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate717717
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului19.49919.499
  Total buget programe naționale de sănătate publică 20214.453.2912.833.191
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate00
  Reținere 10%00
  TOTAL BUGET 20214.453.2912.833.191
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 23 decembrie 2021.Nr. 2.875.----