HOTĂRÂRE nr. 1.276 din 22 decembrie 2021privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1226 din 24 decembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IÎn anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 13 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, la capitolul III „Alte precizări“, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. Pentru mijloacele fixe specifice sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, ordonatorul principal de credite aprobă norme proprii privind clasificarea și duratele normale de funcționare, la determinarea cărora se va ține cont de parametrii tehnico-economici stabiliți de proiectanți și de producători prin cărțile sau documentațiile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum și de efectele uzurii morale. Persoanele juridice, autorizate să desfășoare activități specifice sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobă norme proprii privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, la determinarea cărora se va ține cont de parametrii tehnico-economici stabiliți de proiectanți și de producători prin cărțile sau documentațiile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum și de efectele uzurii morale.  +  Articolul IINormele proprii privind clasificarea și duratele normale de funcționare aprobate potrivit dispozițiilor art. I se aplică în cazul mijloacelor fixe intrate în patrimoniu după data de 1 ianuarie 2022. În cazul mijloacelor fixe aflate în patrimoniu la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv în ceea ce privește investițiile efectuate la acestea, a căror valoare nu a fost recuperată integral pe calea amortizării până la data de 31 decembrie 2021, se aplică în continuare normele proprii privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobate în condițiile prevederilor existente până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIPrevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 13 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, precum și cu cea adusă prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 22 decembrie 2021.Nr. 1.276.-----