ORDIN nr. 2.021 din 21 decembrie 2021privind competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1225 din 23 decembrie 2021    În temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33^1 și art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 742.346 din 20.12.2021,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit legii, revine în sarcina organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Structurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 21 decembrie 2021.Nr. 2.021.  +  ANEXĂPROCEDURĂde administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activitățieconomice în mod independent sau exercită profesii libere