HOTĂRÂRE nr. 1.269 din 17 decembrie 2021privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1218 din 22 decembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională anticorupție 2021-2025, prevăzută în anexa nr. 1, denumită în continuare strategie.  +  Articolul 2Se aprobă Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare, prevăzuți în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Standardul general de publicare a informațiilor de interes public, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă Standardul de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice, prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 6(1) Până la finalul lunii martie 2022, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și întreprinderile publice îndeplinesc procedurile privind asumarea unei agende de integritate organizațională, iar până la finalul lunii iunie 2022 elaborează, adoptă, diseminează în cadrul instituției, autorității publice, respectiv întreprinderii publice și transmit Ministerului Justiției planurile de integritate aferente.(2) Planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, respectiv a întreprinderilor publice prevăzute la alin. (1).(3) Prin actul prevăzut la alin. (2) se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție. Atribuțiile persoanelor astfel desemnate se detaliază prin ordin, decizie sau fișa postului, după caz.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1218 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  București, 17 decembrie 2021.Nr. 1.269.  +  Anexe nr. 1-5ANEXEprivind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferenteacesteia