LEGE nr. 197 din 13 noiembrie 2000pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 15 noiembrie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 75 alineatul 1, litera b) va avea următorul cuprins:"b) săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime, prin violenţe asupra membrilor familiei ori prin metode sau mijloace care prezintă pericol public;"2. La articolul 112, după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:"g) interdicţia de a reveni în locuinta familiei pe o perioadă determinata."3. După articolul 118 se introduce articolul 118^1 cu următorul cuprins:"Interdicţia de a reveni în locuinta familiei pe o perioadă determinataArt. 118^1. - Când persoana condamnata la pedeapsa închisorii de cel puţin un an pentru loviri sau orice alte acte de violenta cauzatoare de suferinţe fizice şi psihice, săvârşite asupra membrilor familiei, dacă instanţa constata ca prezenta acesteia în locuinta familiei constituie un pericol grav pentru ceilalţi membri ai familiei, poate lua faţă de aceasta persoana măsura interzicerii de a reveni în locuinta familiei, la cererea părţii vătămate. Aceasta măsura poate fi luată pe o durată de până la 2 ani."4. După articolul 149 se introduce articolul 149^1 cu următorul cuprins:"Membru de familieArt. 149^1. - Prin membru de familie se înţelege soţul sau ruda apropiată, dacă aceasta din urma locuieşte şi gospodareste împreună cu făptuitorul."5. La articolul 180, după alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu următorul cuprins:"Faptele prevăzute la alin. 1 săvârşite asupra membrilor familiei se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă."6. La articolul 180, după alineatul 2 se introduce alineatul 2^1 cu următorul cuprins:"Faptele prevăzute la alin. 2 săvârşite asupra membrilor familiei se pedepsesc cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă."7. La articolul 180, alineatele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:"Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. În cazul faptelor prevăzute la alin. 1^1 şi 2^1 acţiunea penală se pune în mişcare şi din oficiu.Împăcarea părţilor inlatura răspunderea penală, producandu-şi efectele şi în cazul în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu."8. La articolul 181, după alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu următorul cuprins:"Fapta prevăzută la alin. 1 săvârşită asupra membrilor familiei se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani."9. La articolul 181, alineatele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:"Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. În cazul faptelor prevăzute la alin. 1^1 acţiunea penală se pune în mişcare şi din oficiu.Împăcarea părţilor inlatura răspunderea penală, producandu-şi efectele şi în cazul în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu."10. La articolul 197, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Actul sexual, de orice natura, cu o altă persoană, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apara ori de a-şi exprima voinţa, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani."11. La articolul 197 alineatul 2, după litera b) se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:"b^1) victima este membru al familiei;"12. La articolul 197, alineatul 5 se abroga.13. La articolul 198, titlul marginal al articolului va avea următorul cuprins:"Actul sexual cu un minor"14. La articolul 198, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:"Actul sexual, de orice natura, cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepseşte cu închisoare de la unu la 7 ani.Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează actul sexual, de orice natura, cu o persoană între 15-18 ani, dacă fapta este săvârşită de tutore sau curator, ori de supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosind calitatea sa."15. La articolul 198, alineatul 5 se abroga.16. La articolul 202, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Când actele prevăzute la alin. 1 se savarsesc în cadrul familiei, pedeapsa este închisoarea de la unu la 3 ani."17. La articolul 305, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre următoarele fapte: a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale; b) neîndeplinirea cu rea-credinţa a obligaţiei de întreţinere prevăzute de lege; c) neplata cu rea-credinţa, timp de doua luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească, se pedepseşte, în cazurile prevăzute la lit. a) şi b), cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar în cazul prevăzut la lit. c), cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă."18. Articolul 306 va avea următorul cuprins:"Relele tratamente aplicate minoruluiArt. 306. - Punerea în primejdie grava, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinţi sau de către orice persoană căreia minorul i-a fost încredinţat spre creştere şi educare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani."19. La articolul 314, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, în orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putinta de a se îngriji, de către acela care o are sub paza sau îngrijire, punându-i în pericol iminent viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani."  +  Articolul 2Codul penal al României, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPU------------