RECTIFICARE din 27 septembrie 2000
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 13 noiembrie 2000    În Lista cuprinzând agenţii economici avizaţi sa distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăţi comerciale), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 27 septembrie 2000, se face următoarea rectificare:- la poziţia 4, în loc de: tip TORNADO POS se va citi: tip TORNADO POS 2000.-------------