ORDIN nr. 29 din 28 iunie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 7 iulie 2016  Având în vedere prevederile art. 143-145, art. 174, art. 175 alin. (1) și (3), art. 177 alin. (1) și (3) și art. 179 alin. (1)-(4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Furnizorii de gaze naturale, operatorii economici, titulari de licențe de operare, și clienții finali au obligația să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 21 decembrie 2012, cu modificările ulterioare.
  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 28 iunie 2016.Nr. 29.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind furnizarea gazelor naturale la clienții finali