LEGE nr. 509 din 29 decembrie 2006privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2007  (la 01-01-2019, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 325 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din LEGEA nr. 325 din 21 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1102 din 27 decembrie 2018:
  Articolul II
  Prezenta lege intră în vigoare începând cu data încetării suspendării prevăzute la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare.
  Potrivit art. 49 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, cu modificările ulterioare.
  Potrivit art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1031 din 23 decembrie 2019, în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare.
  Potrivit articolului XVIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021, în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Se acordă gratuit pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional miere polifloră, în limita unei cantități de 350 grame miere lunar. (la 01-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 325 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018 ) (1^1) Autoritățile competente naționale pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) sunt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Educației Naționale. (la 01-01-2019, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 325 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018 ) (1^2) Autoritățile competente la nivel local pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) sunt consiliile județene, care își asumă organizarea și derularea procedurilor de achiziție, în condițiile legii, a mierii de albine poliflore destinate preșcolarilor și elevilor din învățământul primar de stat, privat și confesional. (la 01-01-2019, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 325 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018 ) (2) Abrogat. (la 01-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 325 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018 ) (3) Mierea polifloră destinată consumului pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional va fi ambalată în borcane de 250 ml, cu capac de culoare verde, marcat cu hologramă care atestă calitatea, va proveni exclusiv din stupinele autorizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va fi achiziționată din lanțul scurt de aprovizionare. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor verifică periodic calitatea mierii acordate în acest program. (la 01-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 325 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018 ) (3^1) Achiziționarea mierii poliflore, transportul și distribuția acesteia la unitățile de învățământ pot fi contractate și de către consiliile județene, respectiv de către consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București, cu asistența direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București. (la 01-01-2019, Articolul 1 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 325 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018 ) (4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Sănătății și a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, va adopta normele metodologice de aplicare. (la 01-01-2019, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 325 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018 ) (5) Condițiile de calitate a mierii de albine poliflore destinate consumului pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional, modul de certificare a calității, atribuirea și aplicarea hologramei care atestă calitatea, modul de distribuire și entitățile implicate se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 01-01-2019, Articolul 1 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 325 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 2Produsul miere de albine se acordă numai preșcolarilor și elevilor care frecventează cursurile.  +  Articolul 3Încălcarea și/sau nerespectarea prevederilor prezentei legi atrag răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, în funcție de gravitatea faptei, conform legislației în vigoare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.  +  Articolul 4(1) Resursele financiare necesare implementării prezentei legi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Resursele financiare necesare implementării prezentei legi se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale județelor, respectiv bugetul local al municipiului București, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (2) se realizează cu încadrare în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice».(4) Sumele alocate rămase necheltuite se reportează pentru anul următor celui pentru care s-a făcut repartizarea. (la 01-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 325 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018 )
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 29 decembrie 2006.Nr. 509.