ORDIN nr. 1.370 din 17 octombrie 2000pentru modificarea anexelor nr. 1a) şi 1b) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 8 noiembrie 2000    Ministrul finanţelor,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modificarea modelului formularului "Certificat de înregistrare fiscală", cod M.F. 14.13.20.99, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, cu modificările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă modificarea caracteristicilor de tipărire, prevăzute în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, pentru formularul "Certificat de înregistrare fiscală", cod M.F. 14.13.20.99, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Certificatele de înregistrare fiscală eliberate anterior datei intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea.  +  Articolul 5Certificatele de înregistrare fiscală existente în stoc la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la epuizarea stocului existent.  +  Articolul 6Direcţia proceduri fiscale şi asistarea contribuabililor, Direcţia generală tehnologia informatiei, Direcţia generală buget şi contabilitate interna şi Direcţia generală servicii pentru asistarea conducerii şi servicii administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, data la care îşi încetează aplicabilitatea orice dispoziţie contrară acestuia.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1               CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ  +  Anexa 2    1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscală    2. Cod: 14.13.20.99    3. Format de tipărire: 4 formate A4 (210 x 74,25 mm)    4. Caracteristici de tipărire:       - hârtie 100 g/mý NOPASET       - hârtie cu filigran pe toată suprafaţa şi melanj fluorescent       - cerneala de securitate cu luminiscenta UV (ultraviolet)    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: atestarea înregistrării ca plătitor de impozite şi taxe    7. Se întocmeşte în: un exemplar original plus o copie                     de: direcţiile generale ale finanţelor publice şi                         controlului financiar de stat judeţene, respectiv a                         municipiului Bucureşti, şi de administraţiile                         financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti    8. Circula: - originalul la contribuabil                - copia la organul fiscal    9. Se arhiveaza: copia la dosarul fiscal al contribuabilului. -------