ORDIN nr. 425 din 3 martie 1998pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabila, precum şi a modelelor acestora
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 bis din 15 octombrie 1998    Ministrul finanţelor,având în vedere atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,În temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora,emite următorul ordin:1. Se aprobă Normele metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabila, precum şi modelele acestora.2. Tipărirea şi difuzarea acestora se vor face prin oferta publică, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, pe baza caietului de sarcini elaborat de Direcţia generală legislaţie contabila.3. Direcţia generală de legislaţie contabila va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I bis.Conform Hotărârii Guvernului nr. 575/1992, publicarea reglementărilor şi metodologiilor, precum şi a altor materiale de specialitate ce se emit de către Ministerul Finanţelor în domeniul contabilităţii, este un drept exclusiv al acestuia.Reproducerea fără autorizaţie se pedepseşte conform legii.Ministrul finanţelor,Daniel DaianuNORMA 03/03/1998