ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 128 din 15 decembrie 2021privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administrației penitenciare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1189 din 15 decembrie 2021  Având în vedere că Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, salarizarea militarilor și a funcționarilor publici cu statut special din acest sistem realizându-se în mod unitar potrivit anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama că, potrivit art. 198 din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, polițiștii de penitenciare beneficiază în continuare de drepturile dobândite anterior, precum și de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională,luând în considerare că Administrația Națională a Penitenciarelor este singura instituție din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională care nu acordă personalului propriu majorarea salariului de funcție pentru titlul de specialist de clasă, prevăzută la art. 28 din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere necesitatea asigurării egalității de tratament salarial a funcționarilor publici cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor cu personalul având un statut similar din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și necesitatea eliminării cât mai rapide a diferențelor în ceea ce privește salarizarea, care pot conduce la contestații și acțiuni în justiție și la o stare de nemulțumire generalizată în rândul personalului din sistemul penitenciar, cu efecte negative asupra întregului sistem afectat deja de plecări masive de personal și de numărul mare de ore suplimentare pe care personalul este nevoit să le presteze,având în vedere perioada scurtă rămasă până la intrarea în vigoare în integralitate a Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, fiind necesară o intervenție legislativă cât mai rapidă în sensul eliminării tuturor diferențelor de salarizare, astfel încât aplicarea efectivă a acesteia să nu ducă la noi inechități salariale, la noi contestații și litigii,ținând cont că nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea drept consecință menținerea diferențelor salariale în cadrul acelorași categorii profesionale și amplificarea stării conflictuale între administrație și salariații din sistem,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, eliminarea discriminării salariale fiind o chestiune care trebuie soluționată de urgență și cu precădere,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICPrin derogare de la art. I alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru polițiștii de penitenciare și personalul civil din sistemul administrației penitenciare se recalculează majorările salariale determinate ca diferență între cuantumurile salariilor de funcție/salariilor de bază aflate în plată și nivelul salariilor de funcție/salariilor de bază prevăzute pentru anul 2022 de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere majorarea pentru titlul de specialist de clasă/domeniu funcțional.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 15 decembrie 2021.Nr. 128.-----