HOTĂRÂRE nr. 46 din 14 decembrie 2021privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2021 pentru alegerea membrilor și a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1183 din 14 decembrie 2021  În temeiul art. 67 din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Parlamentului României nr. 18/2021 pentru alegerea membrilor și a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 18 februarie 2021, se modifică după cum urmează:– la articolul 1 punctul 4, domnului deputat Tănase Antonel, aparținând Grupului parlamentar al PNL, îi încetează calitatea de membru și secretar al comisiei;– la articolul 2, domnul deputat Weber Mihai, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este ales în calitate de președinte al comisiei, în locul domnului deputat Fălcoi Nicu.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 14 decembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  NICOLAE NEAGU
  București, 14 decembrie 2021.Nr. 46.