REGULAMENT din 10 decembrie 2021pentru compunerea și portul uniformelor de poliție
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 10 decembrie 2021  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 183 din 10 decembrie 2021, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1173 din 10 decembrie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește uniformele de poliție și reglementează portul articolelor de echipament din compunerea acestora.  +  Articolul 2(1) Întregul personal căruia i se aplică Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de structura în care este încadrat și de condițiile în care își desfășoară serviciul, este obligat să cunoască compunerea uniformelor de poliție și să respecte regulile privind portul acestora atât în timpul serviciului, cât și în afara orelor de program, să își asigure și să dețină în permanență o uniformă de reprezentare și ceremonialuri și o uniformă de serviciu, constituite din toate articolele de echipament prevăzute de normele de echipare cu respectivele uniforme, curate, bine întreținute și conform modelelor în vigoare.(2) Șefii nemijlociți/direcți au obligația să respecte și să urmărească îndeplinirea de către personalul din subordine a prevederilor Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție și să ia măsurile ce se impun în situația constatării unor încălcări ale acestora.  +  Articolul 3(1) Pentru constituirea uniformelor de poliție se folosesc articolele de echipament prevăzute în Normele privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliție, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Diferențierea între specialități se realizează, atât prin culoarea articolelor de echipament, cât și prin folosirea de accesorii și însemne distinctive.  +  Articolul 4(1) În funcție de gradul profesional și de accesoriile specifice acestuia, uniformele se clasifică astfel:a) uniforme pentru chestori;b) uniforme pentru comisari;c) uniforme pentru inspectori;d) uniforme pentru agenți;e) uniforme pentru studenți și elevi.(2) În funcție de activitatea la care participă polițistul, studentul sau elevul, uniformele se clasifică astfel:a) uniforma de reprezentare și ceremonialuri;b) uniforma de serviciu;c) uniforma de oraș;d) uniforma de instruire.(3) În funcție de sezon, uniformele se clasifică astfel:a) uniformă de vară - se poartă de regulă în perioada 1 mai-31 octombrie;b) uniformă de iarnă - se poartă de regulă în perioada 1 noiembrie-30 aprilie.  +  Articolul 5Schimbarea uniformelor în funcție de sezon și portul unor articole de echipament din compunerea acestora se fac în funcție de condițiile climaterice din zona geografică de responsabilitate, prin dispoziții ale șefilor de unități. Cu ocazia schimbării ținutei de sezon, șefii nemijlociți verifică dotarea fiecărui polițist cu respectiva uniformă, dispunând măsurile de remediere ce se impun, după caz.  +  Articolul 6(1) Polițiștii care fac parte din structurile de Ordine Publică și de Poliție Rutieră, aparținând poliției județene, municipale, orășenești, rurale, Poliție Transporturi, Pază și Control Acces, dispecerate, structurile de relații cu publicul, centrele de reținere și arestare preventivă, structurile de intervenție și acțiuni speciale, structurile de protecția animalelor, structurile de siguranță școlară, personalul didactic, instructorii și comandanții de subunități din instituțiile de învățământ, instructorii și conductorii câini de serviciu, ghișeele de eliberare a cazierului judiciar, ghișeele de lucru cu publicul ale serviciilor publice comunitare de pașapoarte, ghișeele de lucru cu publicul ale serviciilor publice comunitare de regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, ghișeele de lucru ale Inspectoratului General pentru Imigrări, personalul examinator pentru obținerea permisului de conducere, personalul din centrele regionale de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil, centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică, personalul structurilor poliției de frontieră care încadrează punctele de frontieră, personalul care execută misiuni de supraveghere a frontierei, alți polițiști care interacționează cu societatea civilă pe timpul desfășurării serviciului, polițiștii care conduc autospeciale inscripționate, poartă în mod obligatoriu, în timpul programului de lucru, uniforma de reprezentare și ceremonialuri, de serviciu și/sau echipamentul specific, stabilite prin normele de echipare, conform misiunilor și activităților specifice.(2) Polițiștii care încadrează alte structuri în afara celor menționate la alin. (1) sunt obligați să poarte uniforma, pe timpul programului de lucru sau pentru desfășurarea unor activități, la decizia șefilor sau pentru punerea în aplicare a unor dispoziții ale inspectorului general/similar.(3) Șefii unităților și subunităților din subordinea inspectoratelor generale și adjuncții acestora sunt obligați să poarte uniforma, dacă specificul activităților nu impune altfel, când desfășoară activități la care participă efective în uniformă sau în situația în care efectuează controale sau verificări ale activității acestora.  +  Articolul 7Polițiștii sunt obligați să poarte uniforma prevăzută cu însemnele distinctive ale corpului din care fac parte, precum și ale structurii în care își desfășoară activitatea.  +  Articolul 8Polițiștii sunt obligați să își asigure articolele de echipament din compunerea uniformei numai de la unitățile în care sunt încadrați sau la care sunt alocați la drepturi de echipament, fiindu-le interzisă orice altă modalitate de asigurare contrară prezentului regulament.  +  Articolul 9(1) Polițiștii care încadrează structurile menționate la art. 6 alin. (1) pot purta, în timpul programului de lucru, ținută civilă, decentă și îngrijită, corespunzătoare anotimpului, în funcție de natura activităților desfășurate, doar cu aprobarea șefului de unitate.(2) Polițiștii care încadrează structurile menționate la art. 6 alin. (1) pot purta ținută civilă, corespunzătoare anotimpului, pe timpul deplasării la și de la serviciu.(3) Polițiștii din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, în timpul programului de lucru la ghișeu și în contact nemijlocit cu cetățenii, sunt echipați în ținută civilă, decentă și îngrijită, corespunzătoare anotimpului.(4) Studenții și elevii pot purta haine civile pe timpul concediilor sau al învoirilor.  +  Articolul 10Polițiștii care, după încetarea raporturilor de serviciu, au aprobarea să poarte uniforma de poliție sunt obligați să respecte prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 11Polițiștilor le este interzis:a) portul combinat al articolelor de echipament din compunerea uniformei de reprezentare și ceremonialuri cu articolele de echipament din compunerea uniformei de serviciu;b) portul combinat al articolelor de echipament din structura normelor de echipare aplicabile până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 985/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști cu articolele de echipament din structura normelor de echipare aplicabile după intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 985/2021;c) portul unor articole de îmbrăcăminte și încălțăminte atipice, uzate, deteriorate sau cu accesorii necorespunzătoare gradului profesional;d) folosirea articolelor de echipament pentru acțiuni și misiuni specifice în afara locurilor de desfășurare a activităților pentru care au fost acordate, cu excepția deplasării la/de la serviciu;e) efectuarea de modificări ale articolelor de echipament care contravin dispozițiilor prezentului regulament și modelului aprobat pentru acestea de către inspectorii generali/similari;f) achiziția de articole de echipament din compunerea uniformei, sub orice formă, de la orice persoană fizică și/sau juridică.  +  Articolul 12Încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 11 se sancționează disciplinar, în condițiile legii.  +  Capitolul II Compunerea uniformelor de poliție  +  Articolul 13Uniforma de reprezentare și ceremonialuri se asigură pentru corpul ofițerilor și agenților de poliție.Elementele componente ale uniformei de reprezentare și ceremonialuri sunt:
  Nr. crt.Denumirea articolului de echipamentSezonul caldSezonul rece
  1.Șapcă din stofă^1xx
  2.Căciulă-x
  3.Costum din stofă^2xx
  4.Pulover-x
  5.Scurtă-x
  6.Impermeabil pentru ploaie/Pardesiuxx
  7.Cămașăxx
  8.Cămașă-bluzăxx
  9.Pantofi din pielexx
  10.Ghete din piele^3-x
  11.Cravatăxx
  12.Fular-x
  13.Mănuși din piele-x
  14.Curea din pielexx
  15.Suport cu grad profesionalxx
  16.Epoleți cu grad profesionalxx
  17.Suport de grad pentru mânecăxx
  18.Ecuson pentru mânecăxx
  19.Petlițexx
  20.Ecuson nominalxx
  21.Ecuson drapel naționalxx
  22.Eghilet cu accesorii^4xx
  23.Șnur ceremonie^5xx
  24.Ciorapi^6xx
  ^1 Pentru femei se poate asigura pălărie.^2 Pentru femei se poate asigura fustă în loc de pantalon.^3 Pentru femei se asigură cizme din piele.^4 Se asigură numai pentru ofițerii de poliție.^5 Se asigură numai pentru agenții de poliție.^6 Pentru femei se pot asigura dresuri.
   +  Articolul 14Uniforma de serviciu se asigură pentru corpul ofițerilor și agenților de poliție.Elementele componente ale uniformei de serviciu sunt:
  Nr. crt.Denumirea articolului de echipamentSezonul caldSezonul rece
  1.Șepcuță/Beretăxx
  2.Șapcă cu 2 coafe impermeabilăxx
  3.Căciulă-x
  4.Fes-x
  5.Scurtă-x
  6.Bluzonx-
  7.Jachetă-x
  8.Pantaloni de intervenție/tacticixx
  9.Bluză de intervenție/tacticăxx
  10.Pulover-x
  11.Pelerină de ploaiexx
  12.Tricoux-
  13.Cămașă-bluzăxx
  14.Costum termic (bluză și pantalon)-x
  15.Pantofi de intervenție/tacticixx
  16.Ghetexx
  17.Centurăxx
  18.Mănuși-x
  19.Suport cu grad profesionalxx
  20.Ecuson pentru mânecăxx
  21.Ecuson nominalxx
  22.Ecuson drapel naționalxx
  23.Ciorapixx
   +  Articolul 15Uniforma de oraș se asigură studenților din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ și elevilor din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor.Elementele componente ale uniformei de oraș sunt:
  Nr. crt.Denumirea articolului de echipamentSezonul caldSezonul rece
  1.Șapcă din stofă^1xx
  2.Costum din stofă^2xx
  3.Scurtă pentru oraș-x
  4.Impermeabil pentru ploaie/Pardesiuxx
  5.Cămașăxx
  6.Pantofi xx
  7.Ghete^3-x
  8.Cravatăxx
  9.Curea din pielexx
  10.Fular-x
  11.Mănuși de piele-x
  12.Însemne an de studiuxx
  13.Ecuson pentru mânecăxx
  14.Ecuson drapel naționalxx
  15.Ecuson nominalxx
  16.Petlițe^4xx
  17.Eghilet cu accesorii^5xx
  18.Ciorapi^6xx
  ^1 Pentru femei se poate asigura pălărie.^2 Pentru femei se poate asigura fustă în loc de pantalon.^3 Pentru femei se asigură cizme din piele.^4 și ^5 Numai pentru studenții din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“.^6 Pentru studentele din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ se pot asigura dresuri.
   +  Articolul 16Uniforma de instruire se asigură studenților din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ și elevilor din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor.Elementele componente ale uniformei de instruire sunt:
  Nr. crt.Denumirea articolului de echipamentSezonul caldSezonul rece
  1.Șepcuță/Beretăxx
  2.Căciulă-x
  3.Fes-x
  4.Basc xx
  5.Scurtă pentru instruire-x
  6.Bluzonx-
  7.Jachetă-x
  8.Pantaloni de intervenție/tacticixx
  9.Costum/combinezon de instruirexx
  10.Pulover-x
  11.Tricouxx
  12.Cămașă-bluzăxx
  13.Costum termic (bluză și pantalon)-x
  14.Pantofi xx
  15.Ghetexx
  16.Centurăxx
  17.Mănuși pentru instruire-x
  18.Ecuson pentru mânecăxx
  19.Ecuson nominalxx
  20.Ecuson drapel naționalxx
  21.Ciorapixx
  22.Însemne an de studiuxx
   +  Capitolul III Portul uniformelor de poliție  +  Articolul 17(1) Uniforma de reprezentare și ceremonialuri se poartă, de regulă, pe timpul deplasărilor la și de la serviciu și pe timpul serviciului de către personalul cu activități preponderente de birou, inclusiv de către personalul didactic din instituțiile de învățământ, sau la ordinul șefilor, iar, ocazional, se poate purta și în afara serviciului, cu sau fără eghilet/șnur, pentru participarea la spectacole, evenimente în familie/societate, ceremonii/ceremonialuri, decernări de ordine, premii și medalii sau alte activități ce nu compromit calitatea de polițist. Pe timpul activităților zilnice și pe timpul deplasărilor la și de la serviciu, uniforma se poartă fără eghilet/șnur, cu excepția cazurilor când se dispune portul acestora pentru participarea la anumite activități.(2) Polițiștilor în rezervă, cărora li s-a acordat dreptul de port al uniformei, pot purta această uniformă pentru participarea la spectacole, evenimente în familie/societate, ceremonii/ ceremonialuri, decernări de ordine, premii și medalii sau alte activități la care sunt invitați în uniformă.A. Coifura1. Șapcă din stofăSe poartă obligatoriu în afara clădirilor și facultativ în interiorul acestora.Se poziționează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, iar emblema pentru coifură să fie pe mijloc.1.1. PălărieSe poartă de către femei, în loc de șapcă, obligatoriu în afara clădirilor și facultativ în interiorul acestora.Se poziționează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, iar emblema pentru coifură să fie pe mijloc.2. CăciulăSe poartă pe timp friguros, iar în raport cu condițiile climaterice în care acționează, polițiștii pot trece la portul căciulii în mod facultativ sau la ordin. Pe timp geros, căciula se poate purta cu clapele lăsate în jos.Se poziționează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, iar emblema pentru coifură să fie pe mijloc.B. Îmbrăcăminte1. SacouSe poartă numai cu cămașă albă și cravată, având montate pe el toate accesoriile specifice.Efectivele Poliției Române, pentru activitățile zilnice, poartă sacoul în combinație cu pantalonul/fusta fără vipușcă/lampas, iar pentru ceremonialuri în combinație cu pantalonul/fusta cu vipușcă/lampas.Celelalte structuri, pentru activitățile zilnice, poartă sacoul în combinație cu pantalonul/fusta.2. PantalonSe poartă împreună cu sacoul sau cu alte articole de echipament prevăzute în normă.Efectivele Poliției Române, pentru activitățile zilnice, poartă pantalonul fără vipușcă/lampas, iar pentru ceremonialuri poartă pantalonul cu vipușcă/lampas.2.1. FustaSe poartă împreună cu sacoul sau cu alte articole de echipament.Efectivele Poliției Române, pentru activitățile zilnice, poartă fusta fără vipușcă/lampas, iar pentru ceremonialuri poartă fusta cu vipușcă/lampas.3. PuloverSe poate purta ca element exterior de ținută peste cămașă, cu/fără cravată, sau, cu cămașă și cravată, pe sub celelalte elemente de ținută, precum: scurtă, impermeabil pentru ploaie sau pardesiu.4. ScurtăSe poartă în anotimpul rece peste pulover/sacou/cămașă cu cravată.5. Impermeabil pentru ploaieSe poartă pe timp ploios sau variabil peste pulover/sacou/ cămașă cu cravată sau peste cămașa-bluză, închis/deschis la gât.5.1. PardesiuSe poartă în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară ori de la toamnă la iarnă sau pe timpul sezonului rece.C. Lenjerie1. CămașăSe poartă introdusă în pantaloni la costumul din stofă, cu cravată și curea pentru pantaloni, sau în combinație cu puloverul cu/fără cravată.2. Cămașă-bluzăPoate fi confecționată cu sau fără bandă la terminație, cu mânecă lungă sau scurtă.Se poartă deschisă la gât, fără cravată, introdusă în pantaloni/fustă sau peste pantaloni/fustă în cazul celei cu bandă la terminație.D. ÎncălțămintePantofii din piele, ghetele din piele și cizmele din piele pentru femei se poartă pe sub pantaloni, adaptate condițiilor de timp, anotimp și stare a vremii.E. Echipament divers1. CravatăSe poartă la cămașă. Nodul cravatei va avea dimensiuni potrivite și va fi așezat la mijlocul deschiderii gulerului cămășii.2. FularSe poartă la scurtă/pardesiu, fără a se face nod în față.3. Mănuși din pieleSe poartă pe timpul sezonului rece.4. Cureaua din pieleSe poartă strânsă pe talie, fixată în găicile de la pantaloni.5. CiorapiSe poartă împreună cu articolele de încălțăminte, pe sub pantaloni.5.1. DresuriSe poartă împreună cu articolele de încălțăminte, pe sub fustă/pantaloni.F. Accesorii1. Epoleți cu grad profesionalSe fixează pe ambii umeri ai sacoului, scurtei, impermeabilului pentru ploaie și pardesiului.2. Suport cu grad profesionalSe aplică pe epoleții din material fond, montați pe umerii cămășii-bluză și puloverului.3. Ecusonul specific pentru mânecă este constituit din două piese:a) ecuson pentru mânecă;b) ecuson drapel național.Se aplică pe sacou, pulover, scurtă, impermeabil pentru ploaie/pardesiu și cămașă-bluză.4. Ecuson nominalSe poartă la sacou, cămașă-bluză și pulover, centrat pe pieptul stâng.5. PetlițeSe aplică pe gulerul sacoului și pardesiului, având curbura și ramura mică orientate spre exterior.6. Suport grad pentru mânecăSe aplică pe ambele mâneci la sacou și pardesiu, potrivit categoriei de personal din care face parte polițistul.7. Eghilet cu accesoriiSe poartă pe umărul drept, la sacou, de către ofițerii de poliție, la decizia șefilor sau facultativ în afara programului de lucru.8. Șnur de ceremonieSe poartă pe umărul drept, la sacou, de către agenții de poliție, la decizia șefilor sau facultativ în afara programului de lucru.  +  Articolul 18(1) Uniforma de serviciu se poartă obligatoriu, pe timpul serviciului, de către personalul structurilor operative care desfășoară preponderent activitățile în teren sau care implică relaționarea cu cetățenii, de către cei care participă la activități de pregătire și instruire, misiuni internaționale sau la decizia șefilor.(2) Uniforma de serviciu poate fi purtată facultativ și de către personalul care desfășoară preponderent activități de birou, dar pe timpul serviciului.(3) Uniforma de serviciu poate fi purtată facultativ de către personalul prevăzut la alin. (1) și (2) pe timpul deplasărilor la și de la serviciu.A. Coifura1.1. ȘepcuțăSe poartă obligatoriu în afara clădirilor și facultativ în interiorul acestora.Se poziționează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, iar emblema pentru coifură să fie pe mijloc.1.2. BeretăSe poartă obligatoriu în afara clădirilor și facultativ în interiorul acestora. Atunci când nu este utilizată poate fi poziționată sub epoletul stâng, pliată în două.Se poziționează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, iar emblema pentru coifură se aplică lateral stânga.2. Șapcă cu 2 coafe impermeabileSe poartă obligatoriu în afara clădirilor și facultativ în interiorul acestora.Se poziționează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, iar emblema pentru coifură să fie pe mijloc.3. CăciulăSe poartă pe timp friguros, iar în raport cu condițiile climaterice în care acționează, polițiștii pot trece la portul căciulii în mod facultativ sau la ordin. Pe timp geros, căciula se poate purta cu clapele lăsate în jos.Se poziționează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, iar emblema pentru coifură să fie pe mijloc.4. FesSe poartă pe timp friguros, iar în raport cu condițiile climaterice în care acționează, polițiștii pot trece la portul fesului în mod facultativ sau la ordin. Se poziționează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții.B. Îmbrăcăminte1. ScurtăSe poartă în anotimpul rece, împreună cu alte articole de echipament din compunerea uniformei de serviciu, având montate accesoriile specifice prevăzute în structura normei.2. BluzonSe poartă în anotimpul călduros, împreună cu alte articole de echipament din compunerea uniformei de serviciu, având montate accesoriile specifice prevăzute în structura normei.3. JachetăSe poartă în anotimpul rece, împreună cu alte articole de echipament din compunerea uniformei de serviciu, având montate accesoriile specifice prevăzute în structura normei.4. Pantaloni de intervenție/tacticiSe poartă în combinație cu alte articole de echipament din compunerea uniformei de serviciu.5. Bluză de intervenție/tacticăSe poartă combinată cu pantalonii de intervenție/tactici, cu alte articole de echipament din compunerea uniformei de serviciu.6. PuloverSe poartă pe timpul sezonului rece, pe sub celelalte elemente de ținută precum scurtă, jachetă sau pelerină de ploaie sau ca element exterior de ținută.7. Pelerină de ploaieSe poartă pe timpul intemperiilor (ploaie, ninsoare) peste celelalte elemente de ținută ale uniformei de serviciu, corespunzătoare sezonului.C. Lenjerie1. TricouSe poartă pe timp călduros în combinație cu pantalonii de intervenție/tactici, introdus în aceștia, având montate toate accesoriile.2. Cămașă-bluzăSe poartă introdusă în pantalonii de intervenție/tactici, deschisă sau închisă la gât, având montate toate accesoriile.3. Costum termicSe poartă pe timpul sezonului rece, pe sub articolele de echipament din compunerea prezentei uniforme.D. ÎncălțămintePantofii de intervenție/tactici și ghetele se poartă corespunzător sezonului sau misiunilor.E. Echipament divers1. CenturăSe poartă strânsă pe talie, introdusă în găicile de la pantalonii de intervenție/tactici sau deasupra articolelor de îmbrăcăminte.2. MănușiSe poartă pe timpul sezonului rece.3. CiorapiSe poartă împreună cu articolele de încălțăminte, pe sub pantaloni.F. Accesorii1. Suport cu grad profesionalSe aplică pe epoleții din material fond, montați pe umerii articolelor de îmbrăcăminte.2. Ecusonul specific pentru mânecă este constituit din două piese:a) ecuson pentru mânecă;b) ecuson drapel național.Se aplică pe bluzon, jachetă, scurtă, bluză intervenție/tactică, tricou, pulover și cămașă-bluză.3. Ecuson nominalSe poartă centrat pe pieptul stâng al articolelor de echipament.  +  Articolul 19Uniforma de oraș (studenți și elevi) se poartă în următoarele ocazii:a) din dispoziția directorului instituției, cu ocazia diferitelor festivități sau în anumite misiuni;b) pe timpul concediilor, învoirilor sau, la ordin, pe timpul stagiului de practică.A. Coifura1. Șapcă din stofăSe poartă obligatoriu în afara incintei instituției de învățământ și facultativ în interiorul acesteia.Se poartă pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, iar emblema pentru coifură să fie pe mijloc.1.1. PălărieSe poartă de către femei, în loc de șapcă, obligatoriu în afara incintei instituției de învățământ și facultativ în interiorul acesteia.Se poartă pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, iar emblema pentru coifură să fie pe mijloc.B. Îmbrăcămintea1. Costum din stofăa) Sacoul se poartă numai cu cămașă și cravată, având montate pe el toate accesoriile specifice.b) Pantalonul se poartă împreună cu sacoul sau cu alte articole de echipament prevăzute în normă.c) Fusta se poartă împreună cu sacoul sau cu alte articole de echipament din compunerea uniformei de oraș.2. Scurtă pentru orașSe poartă în anotimpul rece peste pulover/sacou/cămașă cu cravată.3. Impermeabil pentru ploaieSe poartă pe timp ploios sau variabil, peste sacou/cămașă cu cravată sau peste cămașa-bluză închis/deschis la gât.3.1. PardesiuSe poartă în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară ori de la toamnă la iarnă sau pe timpul sezonului rece.C. Lenjerie1. CămașăSe poartă introdusă în pantaloni la costumul din stofă, cu cravată și curea pentru pantaloni sau în combinație cu pulover cu/fără cravată.D. ÎncălțămintePantofii din piele, ghetele din piele sau cizmele din piele pentru femei se poartă adaptate condițiilor de timp, anotimp și stare a vremii.E. Echipament divers1. CravatăSe poartă la cămașă. Nodul cravatei va avea dimensiuni potrivite și va fi așezat la mijlocul deschiderii gulerului cămășii.2. Curea din pieleSe poartă strânsă pe talie, fixată în găicile de la pantaloni.3. FularSe poartă la scurtă, fără a se face nod în față.4. Mănuși de pieleSe poartă pe timpul sezonului rece.5. CiorapiSe poartă împreună cu articolele de încălțăminte, pe sub pantaloni.5.1. DresuriSe poartă împreună cu articolele de încălțăminte, pe sub fustă/pantaloni.F. Accesorii1. Însemn an studiuSe poartă pe pieptul stâng, fixat cu bandă velcro, la sacou, scurtă pentru oraș, impermeabil pentru ploaie.2. Ecuson specific pentru mânecăEste constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național. Se aplică pe sacou, pulover, scurtă, impermeabil pentru ploaie și cămașă-bluză.3. Ecuson nominalSe poartă la sacou, cămașă-bluză și pulover, centrat pe pieptul stâng.4. PetlițeSe aplică pe gulerul sacoului și pardesiului, având curbura și ramura mică orientate spre exterior.5. Eghilet cu accesoriiSe poartă pe umărul drept, la sacou, la decizia directorului instituției.  +  Articolul 20Uniforma de instruire (elevi și studenți) se poartă în următoarele ocazii:a) în cadrul procesului instructiv-educativ desfășurat în cadrul instituțiilor de învățământ;b) la ordin, pe timpul stagiului de practică sau pentru desfășurarea unor activități.A. Coifura1.1. ȘepcuțăSe poartă obligatoriu în afara clădirilor și facultativ în interiorul acestora.Se poziționează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, iar emblema pentru coifură să fie pe mijloc.1.2. BeretăSe poartă obligatoriu în afara clădirilor și facultativ în interiorul acestora. Atunci când nu este utilizată poate fi poziționată sub epoletul stâng, pliată în două.Se poziționează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, iar emblema pentru coifură se aplică lateral stânga.2. CăciulăSe poartă pe timp friguros, iar în raport cu condițiile climaterice în care acționează, polițiștii pot trece la portul căciulii în mod facultativ sau la ordin. Pe timp geros, căciula se poate purta cu clapele lăsate în jos. Se poziționează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, iar emblema pentru coifură să fie pe mijloc.3. FesSe poartă pe timp friguros, iar în raport cu condițiile climaterice în care acționează, polițiștii pot trece la portul fesului în mod facultativ sau la ordin. Se poziționează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții.4. BascSe poartă obligatoriu în afara clădirilor și facultativ în interiorul acestora. Se poziționează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, iar emblema pentru coifură se aplică lateral stânga.B. Îmbrăcămintea1. Scurtă pentru instruireSe poartă în anotimpul rece, împreună cu alte articole de echipament din compunerea uniformei de instruire, având montate accesoriile specifice prevăzute în structura normei.2. BluzonSe poartă în anotimpul călduros, împreună cu alte articole de echipament din compunerea uniformei de instruire, având montate accesoriile specifice prevăzute în structura normei.3. JachetăSe poartă în anotimpul rece, împreună cu alte articole de echipament din compunerea uniformei de instruire, având montate accesoriile specifice prevăzute în structura normei.4. Pantaloni de intervenție/tacticiSe poartă în combinație cu alte articole de echipament din compunerea uniformei de instruire.5. PuloverSe poartă pe timpul sezonului rece, pe sub celelalte elemente de ținută precum scurtă, jachetă sau impermeabil pentru ploaie ori ca element exterior de ținută.6. Costum/combinezon de instruireSe poartă la clasă sau pe timpul activităților de instruire în teren, tabere de instruire sau, la ordin, pe timpul practicii la unitățile de poliție.C. Lenjerie1. TricouSe poartă pe timp călduros în combinație cu pantalonii de intervenție/tactici introdus în aceștia, având montate accesoriile specifice prevăzute în structura normei.2. Cămașă-bluzăSe poartă, după caz, introdusă în pantalonii de intervenție/tactici sau peste aceștia dacă are bandă la terminație, deschisă sau închisă la gât, având montate toate accesoriile, inclusiv însemnele de an studiu.3. Costum termicSe poartă pe timpul sezonului rece, pe sub articolele din compunerea prezentei uniforme.D. ÎncălțămintePantofii și ghetele se poartă corespunzător sezonului sau misiunilor.E. Echipament divers1. CenturăSe poartă strânsă pe talie, introdusă în găicile de la pantalonii de intervenție/tactici.2. Mănuși pentru instruireSe poartă pe timpul sezonului rece.3. CiorapiSe poartă împreună cu articolele de încălțăminte, pe sub pantaloni.F. Accesorii1. Însemn an studiuSe poartă pe pieptul stâng, fixat cu bandă velcro, la scurta pentru instruire, bluzon, jachetă, bluză de intervenție/tactică, tricou, pulover și cămașă-bluză.2. Ecuson specific pentru mânecăEste constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național. Se aplică pe bluzon, jachetă, scurtă pentru instruire, tricou, pulover și cămașă-bluză.3. Ecuson nominalSe poartă centrat pe pieptul stâng al articolelor de echipament.  +  Capitolul IV Modelul uniformelor de poliție  +  Articolul 21(1) Modelul uniformelor de poliție se stabilește astfel:a) pentru Poliția Română de către Inspectoratul General al Poliției Române;b) pentru Poliția de Frontieră Română de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;c) pentru toate celelalte structuri de către Direcția Generală Logistică.(2) Descrierea amănunțită a fiecărui articol de echipament din compunerea uniformelor de poliție se face prin specificațiile tehnice de produs.  +  Articolul 22(1) Specificațiile tehnice ale articolelor de echipament prevăzute în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează de către structurile logistice ale inspectoratelor generale și unităților necuprinse în structura acestora, pe baza descrierii din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a modelelor aprobate la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Direcției Generale Logistice, după caz.(2) Specificațiile tehnice elaborate de către inspectoratele generale și unitățile necuprinse în structura acestora se avizează de către Direcția Generală Logistică.(3) Specificațiile tehnice ale articolelor de echipament prevăzute în normele nr. 3-5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează la nivelul unității care realizează achiziția. Inspectoratele generale avizează specificațiile tehnice întocmite de către unitățile din subordine.  +  Articolul 23Inspectoratele generale comunică Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ specificațiile tehnice referențiale pentru articolele de echipament ce vor fi achiziționate pentru echiparea promoției de ofițeri.-----