ANEXE din 24 noiembrie 2021privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.163 bis din 8 decembrie 2021  Notă
  Conținute de REGULAMENTUL nr. 4 din 24 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.163 din 8 decembrie 2021.
   +  Anexa nr. I.1
  Activele și pasivele bilanțiere
  la data de ........
  Cod rândCod scadență inițialăCod ISO*)ȚarăCod sector instituționalCod ISOMonedăVALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată(unități)CREANȚA ATAȘATĂ(unități)
  0ABCDEFG
  ACTIVE
  A1Numerarxxxxxxxxxxxxxxx
  A2Credite
  Credite, din care:
  A2a- poziții intragrup
  A2b- credite sindicalizate
  A2c- credite reînnoibile automat (revolving), altele decât cele acordate pe descoperit de contxxxxx
  A2d- credite acordate pe descoperit de cont (overdraft)xxxxx
  A2e- credite de oportunitate prin card de creditxxxxx
  A2f- credite extinse prin card de creditxxxxx
  A2g- credite garantate cu garanții reale imobiliare
  A2h- operațiuni reverse repoxxxxx
  A2i- depozite transferabile (către instituții financiare monetare)xxxxx
  A2j- alte depozite plasate (către instituții financiare monetare)
  Credite cu scadența inițială mai mare de 1 an, din care:
  A2k- credite cu scadența reziduală până la 1 an inclusivxxxxx
  A2l- credite cu scadența reziduală mai mare de 1 an și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 12 lunixxxxx
  Credite cu scadența inițială mai mare de 2 ani, din care:
  A2m- credite cu scadența reziduală până la 2 ani inclusivxxxxx
  A2n- credite cu scadența reziduală mai mare de 2 ani și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 24 lunixxxxx
  A2p- poziții ale structurii de gestionare centralizată fictivă a fondurilor (notional cash pooling)xxxxx
  A3Titluri de natura datoriei deținute, din care:
  A3a- dețineri de titluri propriixxxxx
  A4Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, din care:
  A4a- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetarăxxxxxxxxxx
  A4b- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetarăxxxxxxxxxx
  A5Participații
  A5a- Acțiuni cotatexxxxxxxxxx
  A5b- Acțiuni necotatexxxxxxxxxx
  A5c- Alte participațiixxxxxxxxxx
  A5d- dețineri de acțiuni propriixxxxxxxxxxxxxxx
  A6Active nefinanciare (inclusiv active fixe), din care:xxxxxxxxxxxxxxx
  A6a- dețineri de bunuri imobiliarexxxxxxxxxxxxxxx
  A7Alte active
  A7aProvizioane pentru executarea garanțiilor standardxxxxxxxxxx
  A7bInstrumente financiare derivatexxxxxxxxxx
  A7cOpțiuni pe acțiuni ale angajațilorxxxxxxxxxx
  A7dSume în tranzit interbancare și intrabancarexxxxxxxxxxxxxxx
  A7eDiverse activexxxxxxxxxxxxxxx
  A7fSume în curs de lămurirexxxxxxxxxxxxxxx
  A7gPlata anticipată a primelor de asigurare și rezerve aferente creanțelor exigibilexxxxxxxxxxxxxxx
  PASIVE
  P1Depozite, din care:
  P1aDepozite overnightxxxxx
  P1bDepozite la termen
  P1cDepozite rambursabile după notificare
  P1dÎmprumuturi din operațiuni repoxxxxx
  Depozite, din care:
  P1e- depozite overnight transferabilexxxxx
  P1f- poziții intragrup
  P1g- împrumuturi primite
  P1h- împrumuturi sindicalizate primite
  P1i- poziții ale structurii de gestionare centralizată fictivă a fondurilor (notional cash pooling)xxxxx
  P1j- pasiv în contrapartidă față de credite care nu au fost derecunoscute
  P2Titluri de natura datoriei emise, din care:xxxxx
  P2acu scadența până la 2 ani inclusiv și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100%xxxxxxxxxx
  P3 Capital și rezerve
  P3acapital social vărsatxxxxxxxxxx
  P3bprofit (+) / pierdere (-)xxxxxxxxxxxxxxx
  P3cfonduri provenite din venitul nedistribuit acționarilorxxxxxxxxxxxxxxx
  P3dprovizioane specifice și generale, din care:xxxxxxxxxxxxxxx
  P3epentru riscul de creditxxxxxxxxxxxxxxx
  P3fvenituri și cheltuieli recunoscute direct în participațiixxxxxxxxxxxxxxx
  Alte pasive
  P4aProvizioane pentru executarea garanțiilor standardxxxxxxxxxx
  P4bInstrumente financiare derivatexxxxxxxxxx
  P4cOpțiuni pe acțiuni ale angajațilorxxxxxxxxxx
  P4dSume în tranzit interbancare și intrabancarexxxxxxxxxxxxxxx
  P4eDiverse pasivexxxxxxxxxxxxxxx
  P4fSume în curs de lămurirexxxxxxxxxxxxxxx
  P4gProvizioane care reprezintă obligații față de terți, din care:xxxxxxxxxxxxxxx
  P4hparticipații nete ale gospodăriilor populației la rezervele fondurilor de pensiixxxxxxxxxxxxxxx
  P4iAjustări pentru discrepanțele contabile/statisticexxxxxxxxxxxxxxx
  *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului.
   +  Anexa nr. I.1A
  Soldul creditelor restante
  și a liniilor de credit neutilizate de instituțiile de credit
  la data de .....
  Cod rândACTIVECod scadență inițialăCod ISO*) ȚarăCod sector instituționalCod ISO MonedăVALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)CREANȚA ATAȘATĂ(unități)
  0ABCDEFG
  A2RCredite restante
  A2NLinii de credit neutilizatexxxxxxxxxx
  Benzi de scadențăCoduri atribuite coloanei Cod scadență
  Credite restante până în 30 zile1
  Credite restante între 30 - 60 zile2
  Credite restante între 60 - 90 zile3
  Credite restante peste 90 zile4
   +  Anexa nr. I.2
  Ajustări din reevaluare
  în luna ......
  Cod rândACTIVECod scadență inițialăCod ISO*) ȚarăCod sector instituționalCod ISO MonedăVALOARE(unități)
  0ABCDEF
  ACTIVE
  A2Credite
  Credite, din care:
  A2a- poziții intragrup
  A2b- credite sindicalizate
  A2d- credite acordate pe descoperit de cont (overdraft)xxxxx
  A2e- credite de oportunitate prin card de creditxxxxx
  A2f- credite extinse prin card de creditxxxxx
  A2p- poziții ale structurii de gestionare centralizată fictivă a fondurilor (notional cash pooling)xxxxx
  A3Titluri de natura datoriei deținute
  A4Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, din care:
  A4a- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetarăxxxxx
  A4b- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetarăxxxxx
  A5Participații
  A5a- Acțiuni cotatexxxxx
  A5b- Acțiuni necotatexxxxx
  A5c- Alte participațiixxxxx
  A6Active nefinanciare (inclusiv active fixe), din care:xxxxxxxxxx
  A6a- dețineri de bunuri imobiliarexxxxxxxxxx
  A7bInstrumente financiare derivatexxxxx
  A7gPlata anticipată a primelor de asigurare și a rezervelor aferente creanțelor exigibilexxxxxxxxxx
  PASIVE
  P2Titluri de natura datoriei emise, din care:xxxxx
  P2acu scadența până la 2 ani inclusiv și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100%xxxxxxxxxx
  P3 Capital și rezerve
  P3bprofit (+) / pierdere (-)xxxxxxxxxx
  P3dprovizioane specifice și generalexxxxxxxxxx
  P3fvenituri și cheltuieli recunoscute direct în participațiixxxxxxxxxx
  P4bInstrumente financiare derivatexxxxx
  P4eDiverse pasivexxxxxxxxxx
  P4hParticipații nete ale gospodăriilor populației la rezervele fondurilor de pensiixxxxxxxxxx
  P4iAjustări pentru discrepanțele contabile/statisticexxxxxxxxxx
  *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului.
   +  Anexa nr. I.3
  Active și pasive bilanțiere
  în echivalent lei
  la data de .....
  CodrândVALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța/datoria atașată (lei)CREANȚA/DATORIA ATAȘATĂ (lei)
  0ABC
  A0ACTIVE
  A1Numerarxxxxx
  A2Credite, din care:
  A2RCredite restante
  A3Titluri de natura datoriei deținute
  A4Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investițiixxxxx
  A5Participațiixxxxx
  A6Active nefinanciare (inclusiv active fixe)xxxxx
  A7Alte activexxxxx
  P0PASIVE
  P1Depozite
  P2Titluri de natura datoriei emise
  P3Capital și rezervexxxxx
  P4Alte pasivexxxxx
  Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea.
   +  Anexa nr. I.4
  Securitizări și alte transferuri de credite
  efectuate de instituțiile de credit
  în luna ....
  Cod rândCod scadență inițialăCod ISO*) Țară clientCod sector instituționalCredite cedate/ achiziționateCod ISOMonedăVALOARE TOTALĂ, inclusiv creanța atașată(unități)CREANȚA ATAȘATĂ(unități)
  Cod CESIONAR/CEDENTCod ISO*)Țară
  0ABCDEFGHI
  A1Credite transferate cu impact asupra soldului creditelor raportate față de care instituția de credit are rol de administrator din care:
  A11- securitizări
  A11- alte transferuri de credite
  A2Credite transferate fără impact asupra soldului creditelor raportate, din care:
  A21- securitizări
  A22- alte transferuri de credite
  Credite transferate cu impact asupra soldului creditelor raportate față de care instituția de credit nu are rol de administrator, din care:
  A31- securitizări
  A32- alte transferuri de credite
  A4Soldul creditelor transferate cu impact asupra soldului creditelor raportate, pentru care se prestează în continuare servicii de administrare de către instituția de credit, din care:
  A41- securitizări
  A42- alte transferuri de credite
  A5Soldul creditelor transferate fără impact asupra soldului creditelor raportate, din care:
  A51- securitizări
  A52- alte transferuri de credite
  A6Ajustări ale creditelor transferate cu impact asupra soldului creditelor raportate, pentru care se prestează în continuare servicii de administrare de către instituția de credit, din care:xxxxx
  A61- securitizărixxxxx
  A62- alte transferuri de creditexxxxx
  A7Ajustări ale creditelor transferate fără impact asupra soldului creditelor raportate, din care:xxxxx
  A71- securitizărixxxxx
  A72- alte transferuri de creditexxxxx
  *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului.
  CESIONAR/CEDENT
  instituție financiară monetară/bancasocietate vehicul investiționalaltă entitate
  cesionar123
  cedent456
   +  Anexa nr. I.5
  Activele și pasivele bilanțiere
  ale fondurilor de piață monetară
  la data de ......
  Cod rândCod scadență inițialăCod ISO*)ȚarăCod sector instituționalCod ISO MonedăVALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)CREANȚA ATAȘATĂ(unități)
  0ABCDEFG
  ACTIVE
  A1Numerarxxxxxxxxxxxxxxx
  A2Depozite plasate la instituții de credit
  A2aDepozite overnightxxxxx
  A2bDepozite la termen
  A3Titluri de natura datoriei deținute
  A4Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, din care:
  A4a- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetarăxxxxxxxxx
  A4b- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetarăxxxxxxxxx
  A4c- dețineri de acțiuni/unități de fond propriixxxxxxxxxxxxxx
  A5Participații
  A5a- Acțiuni cotatexxxxxxxxxx
  A5b- Acțiuni necotatexxxxxxxxxx
  A5c- Alte participațiixxxxxxxxxx
  A6Alte active
  A6aInstrumente financiare derivatexxxxxxxxxx
  A6bDiverse activexxxxxxxxxxxxxxx
  PASIVE
  P1Acțiuni/unități de fond emisexxxxxxxxxx
  P2Depozite atrase
  P3Alte pasivexxxxxxxxxxxxxxx
  *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului.
   +  Anexa nr. I.6
  Activele și pasivele bilanțiere
  ale fondurilor de piață monetară
  în echivalent lei
  la data de ....
  Cod rândVALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (lei)CREANȚA ATAȘATĂ(lei)
  0ABC
  A0ACTIVE
  A1Numerarxxxxx
  A2Depozite plasate la instituții de credit
  A3Titluri de natura datoriei deținute
  A4Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investițiixxxxx
  A5Participațiixxxxx
  A6Alte activexxxxx
  P0PASIVE
  P1Acțiuni/unități de fond emisexxxxx
  P2Depozite atrase
  P3Alte pasivexxxxx
  Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea.
   +  Anexa nr. I.7
  Ajustări din reevaluare
  ale fondurilor de piață monetară
  în luna ....
  Cod rândACTIVECod scadență inițialăCod ISO*) ȚarăCod sector instituționalCod ISO MonedăVALOARE(unități)
  0ABCDEF
  ACTIVE
  A3Titluri de natura datoriei deținute
  A4Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, din care:
  A4a- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetarăxxxxx
  A4b- Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetarăxxxxx
  A5Participații
  A5a- Acțiuni cotatexxxxx
  A5b- Acțiuni necotatexxxxx
  A5c- Alte participațiixxxxx
  A6aInstrumente financiare derivatexxxxx
  PASIVE
  P1Acțiuni/unități de fond emisexxxxx
  P3Alte pasivexxxxxxxxxxxxxxx
  *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului.
   +  Anexa nr. I.8
  Activele și pasivele bilanțiere
  ale instituțiilor emitente de monedă electronică
  la data de ......
  CodrândCod scadență inițialăCod ISO*)ȚarăCod sector instituționalCod ISO MonedăVALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța atașată (unități)CREANȚA ATAȘATĂ(unități)
  0ABCDEFG
  ACTIVE
  A1Numerarxxxxxxxxxxxxxxx
  A2Credite
  A3Titluri de natura datoriei deținute
  A4Participații
  A4a- Acțiuni cotatexxxxxxxxxx
  A4b- Acțiuni necotatexxxxxxxxxx
  A4c- Alte participațiixxxxxxxxxx
  A5Active nefinanciare (inclusiv active fixe), din care:xxxxxxxxxxxxxxx
  A5a- dețineri de bunuri imobiliarexxxxxxxxxxxxxxx
  A6Alte activexxxxxxxxxxxxxxx
  PASIVE
  Depozite, din care:
  P1Depozite overnight monedă electronică
  P1aDepozite overnight monedă electronică de tip hardware (pe suport material)xxxxx
  P1bDepozite overnight monedă electronică de tip software (carduri preplătite, etc...)xxxxx
  P2Alte depozite overnightxxxxx
  P3Împrumuturi primite
  P4Împrumuturi din operațiuni repoxxxxx
  P5 Capital și rezerve
  P5acapital social vărsatxxxxxxxxxx
  P5bprofit (+) / pierdere (-)xxxxxxxxxxxxxxx
  P5cfonduri provenite din venitul nedistribuit acționarilorxxxxxxxxxxxxxxx
  P5dprovizioane specifice și generale, din care:xxxxxxxxxxxxxxx
  P5epentru riscul de creditxxxxxxxxxxxxxxx
  P5fvenituri și cheltuieli recunoscute direct în participațiixxxxxxxxxxxxxxx
  P6Alte pasivexxxxxxxxxxxxxxx
  *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului.
   +  Anexa nr. I.9
  Activele și pasivele bilanțiere
  ale instituțiilor emitente de monedă electronică
  în echivalent lei
  la data de .....
  Cod rândVALOAREA TOTALĂ, inclusiv creanța/datoria atașată (lei)CREANȚA/DATORIA ATAȘATĂ (lei)
  0ABC
  A0ACTIVE
  A1Numerarxxxxx
  A2Credite
  A3Titluri de natura datoriei deținute
  A4Participațiixxxxx
  A5Active nefinanciare (inclusiv active fixe)xxxxx
  A6Alte activexxxxx
  P0PASIVE
  P1Depozite
  P5Capital și rezervexxxxx
  P6Alte pasivexxxxx
  Soldurile exprimate în alte monede sunt transformate în lei la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea.
   +  Anexa nr. I.10
  Nomenclatorul nr. 1
  Cod sector instituțional
  CodSector instituțional
  S11Societăți nefinanciare
  S121Bănci centrale
  S122Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală
  S122AInstituții de credit IFM
  S122BAlte societăți care acceptă depozite -instituții emitente de monedă electronică
  S123Fonduri de piață monetară
  S124Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară
  S125Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, din care:
  S125B1instituții de credit non-IFM
  S125SV- societăți vehicul investițional
  S125CC- case de compensare cu funcția de contraparte centrală
  S126Auxiliari financiari
  S127Instituții financiare captive și alte entități creditoare
  S128Societăți de asigurare
  S129Fonduri de pensii
  S1311Administrația centrală
  S1312Administrațiile statelor federale
  S1313Administrațiile locale
  S1314Administrațiile de securitate socială
  S14Gospodăriile populației
  S14CCGospodăriile populației - credit pentru consum
  S14CLGospodăriile populației - credit pentru locuințe
  S14DAGospodăriile populației - credit pentru dezvoltarea afacerilor
  S14ASGospodăriile populației - credit pentru alte scopuri
  S15Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
  S15CCInstituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - credit pentru consum
  S15CLInstituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - credit pentru locuințe
  S15ASInstituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - credit pentru alte scopuri

  Nomenclatorul nr. 2
  Cod scadență pe instrumente financiare și intervale de scadență
  Instrumentul financiarScadența (S)
  S ≤ 1 an1 an < S ≤ 5 aniS > 5 ani1 an< S ≤ 2 ani2 ani < S ≤ 5 ani
  Credite acordate12345
  XScadența (S )
  S < 1 an1 an < S < 2 aniS > 2 ani
  Alte depozite123
  Titluri de natura datoriei deținute123
  Titluri de natura datoriei emise123
  XRambursabile (R)
  R ≤ 3 luni3 luni < R ≤ 2 aniR > 2 ani
  Depozite rambursabile după notificare123
   +  Anexa nr. II.1
  Formule de calcul
   +  Anexa nr. II.2
  Ratele dobânzii aferente creditelor și ale dobânzii aferente depozitelor
  existente în sold la data de ...
  Moneda: RON\EUR\USD
  Credite/depoziteScadența inițialăCod rândSocietăți nefinanciareGospodăriile populațieiInstituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
  Rata dobânzii(%)Soldul la sfârșitul lunii(unități)Rata dobânzii(%)Soldul la sfârșitul lunii(unități)Rata dobânzii(%)Soldul la sfârșitul lunii(unități)
  A0123456
  Credite - total, din care:1
  Credite pentru locuințe≤ 1 an2XX
  > 1 an și ≤ 5 ani3XX
  > 5 ani4XX
  Credite pentru consum< 1 an5XX
  > 1 an și ≤ 5 ani6XX
  > 5 ani7XX
  Credite pentru dezvoltarea afacerilor< 1 an8XXXX
  > 1 an și ≤ 5 ani9XXXX
  > 5 ani10XXXX
  Credite pentru alte scopuri≤ 1 an11XX
  > 1 an și ≤ 5 ani12XX
  > 5 ani13XX
  Credite acordate societăților nefinanciare< 1 an14XXXX
  > 1 an și ≤ 5 ani15XXXX
  > 5 ani16XXXX
  Depozite la termen - total, din care:17
  Depozite la termen≤ 1 lună18
  > 1 lună și ≤ 3 luni19
  > 3 luni și ≤ 6 luni20
  > 6 luni și ≤ 12 luni21
  > 1 an și < 2 ani22
  > 2 ani23
  Împrumuturi din operațiuni repo24
   +  Anexa nr. II.3
  Ratele dobânzii aferente depozitelor overnight,
  depozitelor rambursabile după notificare,
  creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor
  reînnoibile automat (revolving) și creanțelor aferente cardurilor de credit
  existente în sold la data de ...
  Moneda: RON\EUR\USD
  Credite/depoziteCod rândSocietăți nefinanciareGospodăriile populațieiInstituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
  Rata dobânzii(%)Soldul la sfârșitul lunii(unități)Rata dobânzii(%)Soldul la sfârșitul lunii(unități)Rata dobânzii(%)Soldul la sfârșitul lunii(unități)
  A0123456
  Depozite overnight - total, din care:1
  - conturi curente creditoare2
  - depozite la vedere3
  - alte depozite overnight4
  Depozite rambursabile după notificare - total, din care:5
  - depozite rambursabile după notificare la cel mult 3 luni de la notificare6
  - depozite rambursabile după notificare la mai mult de 3 luni de la notificare7
  Credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts) - total, din care:8
  - credite reînnoibile automat (revolving), acordate pe descoperit de cont11
  Credite reînnoibile automat (revolving), altele decât creditele acordate pe descoperit de cont12
  Creanțe extinse aferente cardurilor de credit13
  Creanțe de oportunitate aferente cardurilor de credit14XXX

  Dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi de credit
  Moneda: RON\EUR\USD
  %
  CrediteCod rândDobânda anuală efectivă
  Contracte noi privind creditele pentru consum acordate gospodăriilor populației9
  Contracte noi privind creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației10
   +  Anexa nr. II.4
  Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit și depozit
  luna ......
  Moneda: RON\EUR\USD
  Contracte noi de credit/depozitScadența inițialăPerioada inițială fixă a ratei dobânziiCod rândSocietăți nefinanciareGospodăriile populațieiInstituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
  Rata dobânzii(%)Valoare(unități)Rata dobânzii(%)Valoare(unități)Rata dobânzii(%)Valoare(unități)
  ABC0123456
  Contracte noi de credit - total, din care:1
  Credite pentru locuințe≤ 1 anrata dobânzii variabilă2XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an3XX
  > 1 an și ≤ 5 anirata dobânzii variabilă4XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an5XX
  perioada inițială fixă >1 și ≤ 5 ani6XX
  > 5 ani și ≤ 10 anirata dobânzii variabilă7XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an8XX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 5 ani9XX
  perioada inițială fixă > 5 și ≤ 10 ani10XX
  > 10 anirata dobânzii variabilă11XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an12XX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 5 ani13XX
  perioada inițială fixă > 5 și ≤ 10 ani14XX
  perioada inițială fixă >10 ani15XX
  Credite pentru consum≤ 1 anrata dobânzii variabilă16XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an17XX
  > 1 an și ≤ 5 anirata dobânzii variabilă18XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an19XX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 5 ani20XX
  > 5 anirata dobânzii variabilă21XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an22XX
  perioada inițială fixă >1 și ≤ 5 ani23XX
  perioada inițială fixă > 5 ani24XX
  Credite pentru dezvoltarea afacerilor≤ 1 anrata dobânzii variabilă25XXXX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an26XXXX
  >1 an și ≤ 5 anirata dobânzii variabilă27XXXX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an28XXXX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 5 ani29XXXX
  > 5 anirata dobânzii variabilă30XXXX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an31XXXX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 5 ani32XXXX
  perioada inițială fixă > 5 ani33XXXX
  Credite pentru alte scopuri≤ 1 anrata dobânzii variabilă34XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an35XX
  >1 an și ≤ 5 anirata dobânzii variabilă36XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an37XX
  perioada inițială fixă >1 și ≤ 5 ani38XX
  > 5 anirata dobânzii variabilă39XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an40XX
  perioada inițială fixă >1 și ≤ 5 ani41XX
  perioada inițială fixă > 5 ani42XX
  Credite cu valoarea ≤ 0,25 milioane echivalent euro≤ 1 anrata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni69XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an70XXXX
  > 1 an și ≤ 5 anirata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni71XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an72XXXX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 3 ani73XXXX
  perioada inițială fixă > 3 și ≤ 5 ani74XXXX
  > 5 anirata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni75XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an76XXXX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 3 ani77XXXX
  perioada inițială fixă > 3 și ≤ 5 ani78XXXX
  perioada inițială fixă > 5 și ≤ 10 ani79XXXX
  perioada inițială fixă >10 ani80XXXX
  Credite cu valoarea > 0,25 milioane echivalent euro și ≤ 1 milion echivalent euro≤ 1 anrata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni81XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an82XXXX
  > 1 an și ≤ 5 anirata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni83XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an84XXXX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 3 ani85XXXX
  perioada inițială fixă > 3 și ≤ 5 ani86XXXX
  > 5 anirata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni87XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an88XXXX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 3 ani89XXXX
  perioada inițială fixă > 3 și ≤ 5 ani90XXXX
  perioada inițială fixă > 5 și ≤ 10 ani91XXXX
  perioada inițială fixă >10 ani92XXXX
  Credite cu valoare > 1 milion echivalent euro≤ 1 anrata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni93XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an94XXXX
  > 1 an și ≤ 5 anirata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni95XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an96XXXX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 3 ani97XXXX
  perioada inițială fixă > 3 și ≤ 5 ani98XXXX
  > 5 anirata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni99XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an100XXXX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 3 ani101XXXX
  perioada inițială fixă > 3 și ≤ 5 ani102XXXX
  perioada inițială fixă > 5 și ≤ 10 ani103XXXX
  perioada inițială fixă >10 ani104XXXX
  Contracte noi de depozite la termen - total, din care:61
  Depozite la termenscadența inițială ≤ 1 lună62
  scadența inițială > 1 lună și ≤ 3 luni63
  scadența inițială > 3 luni și ≤ 6 luni64
  scadența inițială > 6 luni și ≤ 12 luni65
  scadența inițială > 1 an și ≤ 2 ani66
  scadența inițială > 2 ani67
  Contracte noi privind operațiunile repo68
   +  Anexa nr. II.5
  Ratele dobânzii aferente contractelor noi de
  credit cu garanții reale și/sau garanții personale
  luna ....
  Moneda: RON\EUR\USD
  Credite noiScadența inițialăPerioada inițială fixă a ratei dobânziiCod rândSocietăți nefinanciareGospodăriile populațieiInstituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
  Rata dobânzii(%)Valoare(unități)Rata dobânzii(%)Valoare(unități)Rata dobânzii(%)Valoare(unități)
  ABC0123456
  Contracte noi de credit - total, din care:1
  Credite pentru locuințe≤ 1 anrata dobânzii variabilă2XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an3XX
  >1 an și ≤ 5 anirata dobânzii variabilă4XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an5XX
  perioada inițială fixă >1 și ≤ 5 ani6XX
  > 5 ani și ≤ 10 anirata dobânzii variabilă7XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an8XX
  perioada inițială fixă >1 și ≤ 5 ani9XX
  perioada inițială fixă > 5 și ≤ 10 ani10XX
  > 10 anirata dobânzii variabilă11XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an12XX
  perioada inițială fixă >1 și ≤ 5 ani13XX
  perioada inițială fixă > 5 și ≤ 10 ani14XX
  perioada inițială fixă > 10 ani15XX
  Credite pentru consum≤ 1 anrata dobânzii variabilă16XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an17XX
  > 1 an și ≤ 5 anirata dobânzii variabilă18XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an19XX
  perioada inițială fixă >1 și ≤ 5 ani20XX
  > 5 anirata dobânzii variabilă21XX
  perioada inițială fixă ≤ 1 an22XX
  perioada inițială fixă >1 și ≤ 5 ani23XX
  perioada inițială fixă > 5 ani24XX
  Credite cu valoarea ≤ 0,25 milioane echivalent euro≤ 1 anrata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni25XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an26XXXX
  >1 an și ≤ 5 anirata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni27XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an28XXXX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 3 ani29XXXX
  perioada inițială fixă >3 și ≤ 5 ani30XXXX
  > 5 anirata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni31XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an32XXXX
  perioada inițială fixă >1 și ≤ 3 ani33XXXX
  perioada inițială fixă >3 și ≤ 5 ani34XXXX
  perioada inițială fixă >5 și ≤ 10 ani35XXXX
  perioada inițială fixă >10 ani36XXXX
  Credite cu valoarea > 0,25 milioane echivalent euro și ≤ 1 milion echivalent euro≤ 1 anrata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni37XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an38XXXX
  >1 an și ≤ 5 anirata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni39XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an40XXXX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 3 ani41XXXX
  perioada inițială fixă >3 și ≤ 5 ani42XXXX
  > 5 anirata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni43XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an44XXXX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 3 ani45XXXX
  perioada inițială fixă >3 și ≤ 5 ani46XXXX
  perioada inițială fixă >5 și ≤ 10 ani47XXXX
  perioada inițială fixă > 10 ani48XXXX
  Credite cu valoare > 1 milion echivalent euro≤ 1 anrata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni49XXXX
  perioada inițială fixă >3 luni și ≤ 1 an50XXXX
  > 1 an și ≤ 5 anirata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni51XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an52XXXX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 3 ani53XXXX
  perioada inițială fixă > 3 și ≤ 5 ani54XXXX
  > 5 anirata dobânzii variabilă și perioadă inițială fixă ≤ 3 luni55XXXX
  perioada inițială fixă > 3 luni și ≤ 1 an56XXXX
  perioada inițială fixă > 1 și ≤ 3 ani57XXXX
  perioada inițială fixă > 3 și ≤ 5 ani58XXXX
  perioada inițială fixă > 5 și ≤ 10 ani59XXXX
  perioada inițială fixă >10 ani60XXXX
   +  Anexa nr. II.6
  Ratele dobânzii aferente creditelor existente în sold la data de ...
  Moneda: RON\EUR\USD
  CrediteCod rândSocietăți nefinanciareGospodăriile populațieiInstituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
  Rata dobânzii(%)Soldul la sfârșitul lunii(unități)Rata dobânzii(%)Soldul la sfârșitul lunii(unități)Rata dobânzii(%)Soldul la sfârșitul lunii(unități)
  A0123456
  Credite - total, din care:1
  Credite cu scadenta inițială > 1 an, din care:2
  - credite cu scadență reziduală ≤ 1 an3
  - credite cu scadență reziduală > 1 an și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 12 luni4
  Credite cu scadență inițială > 2 ani, din care:5
  - credite cu scadență reziduală ≤ 2 ani6
  - credite cu scadență reziduală > 2 ani și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 24 luni7
   +  Anexa nr. II.7
  Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit renegociate
  luna ....
  Moneda: RON\EUR\USD
  CrediteCod rândSocietăți nefinanciareGospodăriile populațieiInstituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
  Rata dobânzii(%)Valoare(unități)Rata dobânzii(%)Valoare(unități)Rata dobânzii(%)Valoare(unități)
  A0123456
  Contracte noi de credit renegociate- total, din care:1
  Credite pentru locuințe2XX
  Credite pentru consum3XX
  Credite pentru dezvoltarea afacerilor4XXXX
  Credite pentru alte scopuri5XX
  Credite acordate societăților nefinanciare6XXXX
   +  Anexa nr. III.1 Denumirea instituției financiare nebancare: Codul unic de înregistrare:
  Situația activelor și pasivelor bilanțiere existente în sold
  - unități -
  Cod rândActive/PasiveCod Scadență InițialăCod ISO*) ȚaraCod Sector instituționalCod ISO MonedaValoarea totală, inclusiv creanța/datoria atașatăCreanța/datoria atașată
  0ABCDEFG
  ACTIVE
  A1Numerarxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A2Depozite overnightxxxxxxxx
  A3Depozite la termen
  A4Alte depozite
  Credite, din care:
  Credite acordate gospodăriilor populației și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației, din care pentru:
  A5a- consum
  A5b- locuințe
  A5c- alte scopuri
  A5dCredite acordate altor sectoare instituționale
  A6Titluri de natura datoriei deținute
  A7Acțiuni cotatexxxxxxxxxxxxxxxx
  A8Acțiuni necotatexxxxxxxxxxxxxxxx
  A9Alte participațiixxxxxxxxxxxxxxxx
  A10Acțiuni/unități ale fondurilor de piață monetară (FPM)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A11Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții, altele decât cele de piață monetarăxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A12Provizioane pentru executarea garanțiilor standardizatexxxxxxxxxxxxxxxx
  A13Instrumente financiare derivatexxxxxxxxxxxxxxxx
  A14Opțiuni pe acțiuni ale angajațilorxxxxxxxxxxxxxxxx
  A15Credite comerciale și avansuri acordatexxxxxxxx
  A16Alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansurixxxxxxxx
  A17Active fixexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A18Alte activexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxx
  PASIVE
  P1Capital și rezerve, din care:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  P2- capital social/capital de dotarexxxxxxxxxxxxxxxx
  P3Credite primite
  P4Titluri de natura datoriei emise
  P5Provizioane pentru executarea garanțiilor standardizatexxxxxxxxxxxxxxxx
  P6Instrumente financiare derivatexxxxxxxxxxxxxxxx
  P7Opțiuni pe acțiuni ale angajațilorxxxxxxxxxxxxxxxx
  P8Credite comerciale și avansuri primitexxxxxxxx
  P9Alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansurixxxxxxxx
  P10Alte pasivexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului.
   +  Anexa nr. III.2 Denumirea instituției financiare nebancare: Codul unic de înregistrare:
  Situația principalelor active și pasive bilanțiere în echivalent lei
  - echivalent lei -
  Cod rândActive/PasiveValoarea totală, inclusiv creanța/datoria atașatăCreanța/datoria atașată
  0ABC
  A0Total active, din care:
  A1Numerarxxxxxxxxxxxxx
  A2Depozite overnight
  A3Depozite la termen
  A4Alte depozite
  A5Credite acordate
  A6Titluri de natura datoriei deținute
  A7Acțiuni cotatexxxxxxxxxxxxx
  A8Acțiuni necotatexxxxxxxxxxxxx
  A9Alte participațiixxxxxxxxxxxxx
  A10Acțiuni/unități ale fondurilor de piață monetară (FPM)xxxxxxxxxxxxx
  A11Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât cele de piață monetarăxxxxxxxxxxxxx
  A12Provizioane pentru executarea garanțiilor standardizatexxxxxxxxxxxxx
  A13Instrumente financiare derivate și opțiuni pe acțiuni ale angajațilorxxxxxxxxxxxxx
  A14Credite comerciale și avansuri acordate
  A15Alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri
  A16Active fixexxxxxxxxxxxxx
  A17Alte activexxxxxxxxxxxxx
  P0Total pasive, din care:
  P1Capital și rezervexxxxxxxxxxxxx
  P2Credite primite
  P3Titluri de natura datoriei emise
  P4Provizioane pentru executarea garanțiilor standardizatexxxxxxxxxxxxx
  P5Instrumente financiare derivate și opțiuni pe acțiuni ale angajațilorxxxxxxxxxxxxx
  P6Credite comerciale și avansuri primite
  P7Alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri
  P8Alte pasivexxxxxxxxxxxxx
   +  Anexa nr. III.3  +  Tabelul nr. 1
  Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe
  instrumente financiare și intervale de scadență
  Instrumentul financiarDurata inițială (scadența - S)
  S ≤ 1 an1 an < S ≤ 5 aniS > 5 ani
  Credite acordate/primite123
  XDurata inițială (scadența - S)
  S ≤ 1 an1 an < S ≤ 2 aniS > 2 ani
  Depozite la termen123
  Alte depozite123
  Titluri de natura datoriei deținute/emise123
   +  Tabelul nr. 2
  Monede necotate de Banca Națională a României
  și
  cursul de schimb utilizat
  Nr.crt.Cod ISO monedaCursul de schimb Monedă/RON
  0AB
  1
  2
  .
  .
   +  Tabelul nr. 3
  Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional
  CodSectorul instituțional
  S11Societăți nefinanciare
  S121Banca centrală
  S122Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală
  S123Fonduri de piață monetară
  S124Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară
  S125Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
  S126Auxiliari financiari
  S127Instituții financiare captive și alte entități creditoare
  S128Societăți de asigurare
  S129Fonduri de pensii
  S1311Administrația centrală
  S1312Administrațiile statelor federale
  S1313Administrațiile locale
  S1314Administrațiile de securitate socială
  S14Gospodăriile populației
  S15Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
   +  Anexa nr. IV.1
  Societatea de administrare CUI:Informații privind fondurile de investiții neînregistrate la ASF*2):Denumire:CUI:
  Adresa: Localitate:Str.Județ/Sect.Nr.
  Data de referință:Căsuța poștală:Cod poștal:
  Cod atribuit de BNR:
  Fondul de investiții pentru care se raporteazăNumăr de înregistrare în Registrul ASF*1):Cod atribuit de BNR:Politica de investiții*3) (Cod):Structura*4) (Cod):
  *1) Se va completa de către fondurile de investiții care au obligația înregistrării la ASF *2) Se va completa de către fondurile de investiții care nu au obligația înregistrării la ASF *3) Se va completa de către fondurile de investiții care nu au obligația înregistrării la ASF în conformitate cu tabelul nr. 3 din anexa nr. IV.5 *4) Se va completa de către fondurile de investiții care nu au obligația înregistrării la ASF în conformitate cu tabelul nr. 4 din anexa nr. IV.5
  Situația activelor și pasivelor fondurilor de investiții
  - unități -
  Cod rândActive/PasiveCod ScadențăCod ISO*) ȚarăCod Sector instituționalCod ISO MonedăValoarea totală, inclusiv creanța /datoria atașatăCreanța/datoria atașată
  0ABCDEFG
  ACTIVE
  AlNumerarxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A2Depozite transferabilexxxxxxx
  A3Alte depozite
  A4Credite acordate
  A5Titluri de natura datoriei
  Participații, din care:
  A6a- acțiuni cotatexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A6b- acțiuni necotatexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A6c- alte participațiixxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A7Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetarăxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A8Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investițiixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A9Instrumente financiare derivatexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A10Active nefinanciare (inclusiv active fixe)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  AIICredite comerciale și avansuri acordatexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A12Alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansurixxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A13Alte activexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  PASIVE
  PICredite și depozite atrase
  P2Acțiuni/unități de fond ale fondului de investițiixxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  P3Instrumente financiare derivatexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  P4Titluri de natura datoriei emise
  P5Credite comerciale și avansuri primitexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  P6Alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansurixxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  P7Alte pasivexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului  +  Tabelul 1 Societatea de administrare CUI: Data de referință: Fondul de investiții pentru care se raportează Număr de înregistrare în Registrul ASF*1):
  Monede necotate de Banca Națională a României
  și cursul de schimb utilizat
  Nr. crt.Cod ISO monedaCursul de schimb Monedă/RON
  0AB
  1
  2
   +  Anexa nr. IV.1ASocietatea de administrare CUI: Data de referință: Fondul de investiții pentru care se raportează Număr de înregistrare în Registrul ASF*1):
  Situația titlurilor de valoare acordate cu
  împrumut sau vândute în baza unui contract de report
  - unități -
  Cod rândActiveCod ScadențăCod ISO*) ȚarăCod Sector instituționalCod ISO MonedăValoarea totală, inclusiv creanța atașatăCreanța atașatăAjustări din reevaluare datorate variațiilor prețului
  0ABCDEFGH
  ACTIVE
  A5Titluri de natura datoriei
  Participații, din care:
  A6a- acțiuni cotatexxxxxxxxxxxxx
  A6b- acțiuni necotatexxxxxxxxxxxxx
  A6c- alte participațiixxxxxxxxxxxxx
  A7Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetarăxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A8Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investițiixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   +  Anexa nr. IV.2Societatea de administrare CUI: Data de referință: Fondul de investiții pentru care se raportează Număr de înregistrare în Registrul ASF*1):
  Situația principalelor active și pasive în echivalent lei
  - echivalent lei -
  Cod rândActive/PasiveValoarea totală, inclusiv creanța/datoria atașatăCreanța/datoria atașată
  0ABC
  A0Total active, din care:
  A1Numerarxxxxxxxxxxxxx
  A2Depozite transferabile
  A3Alte depozite
  A4Credite acordate
  A5Titluri de natura datoriei
  A6Participațiixxxxxxxxxxxxx
  A7Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetarăxxxxxxxxxxxxx
  A8Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investițiixxxxxxxxxxxxx
  A9Instrumente financiare derivatexxxxxxxxxxxxx
  A10Active nefinanciare (inclusiv active fixe)xxxxxxxxxxxxx
  A11Credite comerciale și avansuri acordatexxxxxxxxxxxxx
  A12Alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansurixxxxxxxxxxxxx
  A13Alte activexxxxxxxxxxxxx
  P0Total pasive, din care:
  P1Credite și depozite atrase
  P2Acțiuni/unități de fond ale fondului de investițiixxxxxxxxxxxxx
  P3Instrumente financiare derivatexxxxxxxxxxxxx
  P4Titluri de natura datoriei emise
  P5Credite comerciale și avansuri primitexxxxxxxxxxxxx
  P6Alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansurixxxxxxxxxxxxx
  P7Alte pasivexxxxxxxxxxxxx
   +  Anexa nr. IV.3Societatea de administrare CUI: Data de referință: Fondul de investiții pentru care se raportează Număr de înregistrare în Registrul ASF*1):
  Ajustări din reevaluare datorate variațiilor prețului
  - unități -
  Cod rândActive/PasiveCod ScadențăCod ISO*) ȚarăCod Sector instituționalCod ISO MonedăValoare
  0ABCDEF
  ACTIVE
  A4Credite acordate
  A5Titluri de natura datoriei
  Participații, din care:
  A6a- acțiuni cotatexxxxxxx
  A6b- acțiuni necotatexxxxxxx
  A6c- alte participațiixxxxxxx
  A7Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetarăxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A8Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investițiixxxxxxxxxxxxxxxxxx
  A9Instrumente financiare derivatexxxxxxx
  A10Active nefinanciare (inclusiv active fixe)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  PASIVE
  PICredite și depozite atrase
  P2Acțiuni/unități de fond ale fondului de investițiixxxxxxx
  P3Instrumente financiare derivatexxxxxxx
  P4Titluri de natura datoriei emise
  *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului
   +  Anexa nr. IV.4Societatea de administrare CUI: Data de referință: Fondul de investiții pentru care se raportează Număr de înregistrare în Registrul ASF*1):
  Situația emiterilor și răscumpărărilor de
  acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții
  - echivalent lei -
  Cod rândPasivValoare
  0AB
  Acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții, din care:
  P2AEmiteri de acțiuni/unități de fond
  P2BRăscumpărări de acțiuni/unități de fond
   +  Anexa nr. IV.5  +  Tabelul 1
  Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe
  instrumente financiare și intervale de scadență
  Instrumentul financiarDurata inițială ( S )
  S ≤ 1 an1 an < S ≤ 5 aniS > 5 ani
  Credite acordate145
  Credite și depozite atrase145
  XDurata inițială / scadența la emitere ( S )
  S ≤ 1 an1 an < S ≤ 2 aniS > 2 ani
  Alte depozite123
  Titluri de natura datoriei123
  Titluri de natura datoriei emise123
   +  Tabelul 2
  Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional
  CodSectorul instituțional
  S11Societăți nefinanciare
  S121Banca centrală
  S122Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală
  S123Fonduri de piață monetară
  S124Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară
  S125Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
  S126Auxiliari financiari
  S127Instituții financiare captive și alte entități creditoare
  S128Societăți de asigurare
  S129Fonduri de pensii
  S1311Administrația centrală
  S1312Administrațiile statelor federale
  S1313Administrațiile locale
  S1314Administrațiile de securitate socială
  S14Gospodăriile populației
  S15Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
   +  Tabelul 3
  Clasificarea în funcție de politica de investiții a
  fondurilor de investiții care nu au obligația înregistrării la ASF
  Nr. crt.DenumireCodDescriere
  1Fond de plasament în acțiuni (equity fund)FAFond de investiții care investește în principal în participații.
  2Fond de plasament în obligațiuni (bond fund)FOFond de investiții care investește în principal în titluri de natura datoriei.
  3Fond mixt (mixed fund)FBFond de investiții care investește atât în participații, cât și în obligațiuni, fără a avea o politică prevalentă în favoarea vreunui instrument .
  4Fond imobiliar (realestate fund)FRFond de investiții care investește în principal în bunuri imobiliare.
  5Fond de hedging (hedge fund)FHOrice organisme de plasament colectiv, indiferent de structura legală conform legilor naționale, care aplică strategii de investiții relativ libere în vederea obținerii de venituri pozitive în termeni absoluți, și ai căror manageri, pe lângă onorariile de management, sunt remunerați în funcție de rentabilitatea fondului. Fondurile de hedging au puține restricții cu privire la tipurile de instrumente financiare în care pot investi; ele pot folosi, în mod flexibil, o gamă variată de tehnici financiare, care implică un efect de levier (leverage), o vânzare short sau orice alte tehnici. Această categorie cuprinde de asemenea fonduri care investesc în alte fonduri de hedging, cu condiția de a se încadra în rest în cerințele de mai sus.
  6Alt fond (other fund)AFFond de investiții altul decât fondurile de obligațiuni, fondurile de acțiuni, fondurile mixte, fondurile imobiliare și fondurile de hedging.
  Notă: criteriile pentru clasificarea fondurilor de investiții în una din categoriile enumerate se deduc din prospectul de ofertă publică, regulile fondului, actele de constituire, legile și normele de aplicare consacrate, documentele de subscriere sau contractele de investiții, documentele de marketing sau orice alte declarații având un efect analog.
   +  Tabelul 4
  Structura fondurilor de investiții din
  categoria Fonduri de investiții Alternative care nu au
  obligația înregistrării la ASF*)
  *) Conform Orientării (UE) 2018/876 a Băncii Centrale Europene din 1 iunie 2018 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (BCE/2018/16), Anexa 1, Partea 1.
  Nr. crt.StructuraCodDescriere
  1.Societate cu capital variabilSVun acord limitat de acțiuni. Principala caracteristică este ușurința cu care instituția poate răscumpăra sau rambursa capitalul social subscris. Capitalul social subscris vărsat trebuie să fie mereu egal cu valoarea netă a activelor de bază. Acționarii unei societăți cu capital variabil se bucură de răspundere limitată.
  2.Societate în comandităSCun acord care asigură o participare cu răspundere limitată, dar care este un mijloc transparent pentru impozitarea investitorilor, adică fiecare asociat este impozitat direct pentru cota sa de investiții suport. În plus, capitalul atras poate fi returnat ușor investitorilor când au fost realizate profituri pe baza unei investiții individuale.
  3.Fond de investiții neînregistratFNun fond de investiții neînregistrat la ASF
  4.NeînregistratNIo instituție neînregistrată
  5.AltaALNiciuna din definițiile anterioare nu se aplică
   +  Anexa nr. V.1 Denumirea societății de asigurare: Codul unic de înregistrare: Situația activelor și pasivelor existente în sold la data de:
  - unități -
  Cod rândActive/PasiveCod scadențăCod ISO*) ȚaraCod Sector instituționalCod ISO MonedăValoarea totală
  0ABCDEF
  ACTIVE
  A1Numerarxxxxxxxxxxxx
  A2Depozite overnight - valoare justăxxxx
  A3Depozite la termen - valoare justă
  A4Alte depozite - valoare justă
  A5Depozite overnight - valoare nominalăxxxx
  A6Depozite la termen - valoare nominală
  A7Alte depozite - valoare nominală
  A8Titluri de natura datoriei deținute după scadenta inițială
  A9Titluri de natura datoriei deținute după perioada rămasă până la scadență
  A10Credite - valoare justă, după scadența inițială
  AIICredite - valoare justă, după perioada rămasă până la scadență
  A12împrumuturi, din care garanții ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare - valoare justă
  A13Credite - valoare nominală, după scadența inițială
  A14Acțiuni cotatexxxx
  A15Acțiuni necotatexxxx
  A16Alte participațiixxxx
  A17Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară (FPM)xxxxxxxx
  A18Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât cele de piață monetarăxxxxxxxx
  A19Provizioane tehnice de asigurări generalexxxx
  A20Provizioane pentru executarea garanțiilor standardizatexxxx
  A21Instrumente financiare derivate - opțiunixxxx
  A22Instrumente financiare derivate - contracte la termenxxxx
  A23Opțiuni pe acțiuni ale angajațilorxxxx
  A24Credite comerciale și avansuri acordatexxxx
  A25Alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansurixxxx
  A26Active nefinanciarexxxxxxxxxxxx
  A27Alte activexxxxxxxxxxxx
  A28Total active - valoare justăxxxxxxxxxxxx
  PASIVE
  PITitluri de natura datoriei emise, scadența inițială
  P2Credite primite
  P3împrumuturi, din care garanții ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare
  P4Capitaluri propriixxxxxxxxxxxx
  P5Capital social subscris vărsat, de natura:xxxx
  P6Acțiuni cotatexxxx
  P7Acțiuni necotatexxxx
  P8Provizioane tehnice de asigurări generalexxxx
  P9Provizioane tehnice de asigurări de viață legate de unitățixxxx
  P10Provizioane tehnice de asigurări de viață nelegate de unitățixxxx
  P11Drepturi de pensie, sisteme de cotizații predefinitexxxx
  P12Drepturi de pensie, sisteme de prestații predefinitexxxx
  P13Drepturi de pensie, sisteme hibridexxxx
  P14Provizioane pentru executarea garanțiilor standardizatexxxx
  P15Instrumente financiare derivate - opțiunixxxx
  P16Instrumente financiare derivate - contracte la termenxxxx
  P17Opțiuni pe acțiuni ale angajațilorxxxx
  P18Credite comerciale și avansuri primitexxxx
  P19Alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansurixxxx
  P20Alte pasivexxxxxxxxxxxx
  P21Total pasivexxxxxxxxxxxx
  *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului
   +  Anexa nr. V.2 Denumirea societății de asigurare: Codul unic de înregistrare: Ajustări din reevaluare la data de:
  - unități -
  Cod rândActive/PasiveCod scadențăCod ISO*) ȚaraCod Sector instituționalCod ISO MonedăValoarea totală
  0ABCDEF
  ACTIVE
  A2Depozite overnight - valoare justăxxxx
  A3Depozite la termen - valoare justă
  A4Alte depozite - valoare justă
  A5Depozite overnight - valoare nominalăxxxx
  A6Depozite la termen - valoare nominală
  A7Alte depozite - valoare nominală
  A8Titluri de natura datoriei deținute după scadenta inițială
  A9Titluri de natura datoriei deținute după perioada rămasă până la scadență
  A10Credite - valoare justă, după scadența inițială
  A11Credite - valoare justă, după perioada rămasă până la scadență
  A12împrumuturi, din care garanții ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare - valoare justă
  A13Credite - valoare nominală, după scadența inițială
  A14Acțiuni cotatexxxx
  A15Acțiuni necotatexxxx
  A16Alte participațiixxxx
  A17Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară (FPM)xxxxxxxx
  A18Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât cele de piață monetarăxxxxxxxx
  A19Provizioane tehnice de asigurări generalexxxx
  A21Instrumente financiare derivate - opțiunixxxx
  A22Instrumente financiare derivate - contracte la termenxxxx
  A23Opțiuni pe acțiuni ale angajațilorxxxx
  A26Active nefinanciarexxxxxxxxxxxx
  A27Alte activexxxxxxxxxxxx
  A28Total active - valoare justăxxxxxxxxxxxx