ORDIN nr. 2.633/1.048/2021pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.633 din 6 decembrie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.048 din 26 noiembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1161 din 7 decembrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 233/2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 3.432 din 26.11.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 501 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 681 se introduc patru noi poziții, pozițiile 682-685, cu următorul cuprins:
  „682W68110001J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR MYLAN 300 mgCAPS.300 mgMYLAN PHARMA-CEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR3023,32333326,6940000,000000
  683W68108001J05AR06EFAVIRENZUM+ EMTRICITABINUM+ TENOFOVIRUM DISOPROXILEFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN600 mg/200 mg/245 mgCOMPR. FILM.600 mg/200 mg/245 mgMYLAN PHARMA-CEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID ETICHETAT „DO NOT EAT“ (A NU FI INGERAT) X 30 COMPR. FILM.PR3029,45100033,3733330,000000
  684W67882001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF) **ACCOFIL 12 MU/0,2 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ12 MU/0,2 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,2 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU ACPR144,46000058,1500000,000000
  685W67883001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)**ACCOFIL 70 MU/0,73 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ70 MU/0,73 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,73 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU ACPR1224,890000274,5400000,000000“
  3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, poziția 442 se abrogă.4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 756 se introduc treisprezece noi poziții, pozițiile 757-769, cu următorul cuprins:
  757W67032001L01BA04PEMETREXEDUM**1PEMETREXED KRKA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlKRKA D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU 1 FLACON DE 10 ML X 100 G PULBERE PENTRU CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂPR1145,270000177,3400000,000000
  758W67987002L01CD02DOCETAXELUMDOCETAXEL TEVA 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. UNIDOZĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 4 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 80 MG DOCETAXELPR1162,850000198,8100000,000000
  759W67987003L01CD02DOCETAXELUMDOCETAXEL TEVA 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. UNIDOZĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 7 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 140 MG DOCETAXELPR11.159,3500001.301,8400000,000000
  760W67987001L01CD02DOCETAXELUMDOCETAXEL TEVA 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. UNIDOZĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 1 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 20 MG DOCETAXELPR145,18000059,08800041,822000
  761W67811001L01XC03TRASTUZUMABUM**1ZERCEPAC 420 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.420 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 50 ML DIN STICLĂ CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X420 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR14.732,1500005.196,2000000,000000
  762W67810001L01XC03TRASTUZUMABUM**1ZERCEPAC 60 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.60 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 10 ML DIN STICLĂ CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X 60 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1752,000000857,8300000,000000
  763W68011001L01XC03TRASTUZUMABUM**1OGIVRI 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 15 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I CU DOP DIN CAUCIUC BUTILIC LAMINAT CU FILM DE FLUORO-REZINĂ, CONȚINÂND TRASTUZUMAB 150 MGPR11.395,1100001.558,8200000,000000
  764W66772001L01XC32ATEZOLIZUMAB**1 ΩTECENTRIQ 840 mgCONC. PT. SOL. PERF.840 mg/14 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 14 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR111.617,96000012.701,7400000,000000
  765W68063001L01XE02GEFITINIBUM**1GEFITINIB LABORMED 250 mgCOMPR. FILM.250 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 3 BLIST. UNIDOZĂ PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN PVC-PE-PVDC/AL ÎNCHISE ÎNTR-O PUNGĂ PET/AL/PE, CONȚINÂND 10 X 1 COMPR. FILM.PR30115,028000126,6523330,000000
  766W68167001L01XX02ASPARAGINAZUMCRISANTASPASE PORTON BIOPHARMAPULB. PT. SOL. INJ./PERF.10.000 EDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 5 FLACOANE (FIECARE A CÂTE 10.000 E) CU PULBERE PENTRU SOLUȚIE INJECTABILĂ/PERFUZABILĂPR56.005,9920006.554,1700000,000000
  767W67920001L01XX32BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/mlSOL. INJ.2,5 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAFLACON DIN STICLĂ DE TIP I TRANSPARENTĂ, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC DE CULOARE GRI ȘI CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU CAPAC PORTOCALIU, CE CONȚINE 1 ML DE SOLUȚIE INJECTABILĂPR11.980,0000002.203,98000070,850000
  768W67882001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)ACCOFIL 12 MU/0,2 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ12 MU/0,2 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,2 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU ACPR144,46000058,1500000,000000
  769W67883001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)ACCOFIL 70 MU/0,73 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ70 MU/0,73 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,73 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU ACPR1224,890000274,5400000,000000
  5. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, poziția 20 se abrogă.6. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 188 se introduc trei noi poziții, pozițiile 189-191, cu următorul cuprins:
  189W66743003A10BJ06SEMAGLUTIDUM**RYBELSUS 14 mgCOMPR.14 mgNOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU BLIST. AL/AL X 90 COMPRIMATEPRF9014,33333316,0472220,000000
  190W66741002A10BJ06SEMAGLUTIDUM**RYBELSUS 3 mgCOMPR.3 mgNOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU BLIST. AL/AL X 30 COMPRIMATEPRF3014,66666617,2583330,000000
  191W66742004A10BJ06SEMAGLUTIDUM**RYBELSUS 7 mgCOMPR.7 mgNOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU BLIST. AL/AL X 90 COMPRIMATEPRF9014,33333316,0472220,000000
  7. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.10 „Tirozinemie“, după poziția 6 se introduc trei noi poziții, pozițiile 7-9, cu următorul cuprins:
  „7W67456001A16AX04NITISINONUMNITISINONE MDK 10 mgCAPS.10 mgMENDELIKABS EUROPE LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC LDPE CARE X 60 DE CAPS.PR60110,956833121,5790000,000000
  8W67452001A16AX04NITISINONUMNITISINONE MDK 2 mgCAPS.2 mgMENDELIKABS EUROPE LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC LDPE CARE X 60 DE CAPS.PR6022,59133325,2605000,000000
  9W67454001A16AX04NITISINONUMNITISINONE MDK 5 mgCAPS.5 mgMENDELIKABS EUROPE LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC LDPE CARE X 60 DE CAPS.PR6055,72850061,3800000,000000“
  8. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, pozițiile 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „1W62758001B06AC02ICATIBANTUM**1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlSHIRE ORPHAN THERAPIES GMBHGERMANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICP-RF15.336,4720005.862,5400001.615,380000
  2W66736001B06AC02ICATIBANTUM**1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlShire Pharmaceuticals Ireland LimitedIRLANDACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR15.336,4720005.862,5400001.615,380000“
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, după poziția 4 se introduce o nouă poziție, poziția 5, cu următorul cuprins:
  „5W67881001B06AC02ICATIBANTUM**1ICATIBANT ACCORD 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR14.447, 0600004.885, 4500000,000000“
  10. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 122 se introduc trei noi poziții, pozițiile 123-125, cu următorul cuprins:
  „123W67770001A11CC03ALFACALCIDOLUMMEDIRAZIN 0,5 microgrameCAPS. MOI0,50 micro-grameZENIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU UN FLACON ALB OPAC DIN PEÎD X 30 CAPSULE MOIPRF300,9283331,2143330,000000
  124W68102001A11CC03ALFACALCIDOLUMONE-ALPHA 2 micrograme/mlSOL. INJ.2 micro-grame/mlCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ X 0,5 ML SOL. INJ.PR1011,75500014,3500000,000000
  125W68102002A11CC03ALFACALCIDOLUMONE-ALPHA 2 micrograme/mlSOL. INJ.2 micro-grame/mlCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ X 1 ML SOL. INJ.PR1022,42100027,3720000,000000“
  11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziția 390 se introduc două noi poziții, pozițiile 391 și 392, cu următorul cuprins:
  „391W67882001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)**ACCOFIL 12 MU/0,2 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ12 MU/0,2 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,2 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU ACPR144,46000058,1500000,000000
  392W67883001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)**ACCOFIL 70 MU/0,73 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ70 MU/0,73 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,73 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU ACPR1224,890000274,5400000,000000“
  12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, după poziția 136 se introduc două noi poziții, pozițiile 137 și 138, cu următorul cuprins:
  „137W67882001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)ACCOFIL 12 MU/0,2 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ12 MU/0,2 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,2 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU ACPR144,46000058,1500000,000000
  138W67883001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)ACCOFIL 70 MU/0,73 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ70 MU/0,73 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,73 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU ACPR1224,890000274,5400000,000000“
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 259 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 260-264, cu următorul cuprins:
  „260W67770001A11CC03ALFACALCIDOLUMMEDIRAZIN 0,5 microgrameCAPS. MOI0,50 micro-grameZENIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU UN FLACON ALB OPAC DIN PEÎD X 30 CAPSULE MOIPRF300,9283331,2143330,000000
  261W68102001A11CC03ALFACALCIDOLUMONE-ALPHA 2 micrograme/mlSOL. INJ.2 micro-grame/mlCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ X 0,5 ML SOL. INJ.PR1011,75500014,3500000,000000
  262W68102002A11CC03ALFACALCIDOLUMONE-ALPHA 2 micrograme/mlSOL. INJ.2 micro-grame/mlCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ X 1 ML SOL. INJ.PR1022,42100027,3720000,000000
  263W67882001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)ACCOFIL 12 MU/0,2 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ12 MU/0,2 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,2 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU ACPR144,46000058,1500000,000000
  264W67883001L03AA02FILGRASTIMUM (G-CSF)ACCOFIL 70 MU/0,73 mlSOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ70 MU/0,73 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,73 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU ACPR1224,890000274,5400000,000000“
  14. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 113 se introduc trei noi poziții, pozițiile 114-116, cu următorul cuprins:
  „114W67770001A11CC03ALFACALCIDOLUMMEDIRAZIN 0,5 microgrameCAPS. MOI0,50 micro-grameZENIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU UN FLACON ALB OPAC DIN PEÎD X 30 CAPSULE MOIPRF300,9283331,2143330,000000
  115W68102001A11CC03ALFACALCIDOLUMONE-ALPHA 2 micrograme/mlSOL. INJ.2 micro-grame/mlCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ X 0,5 ML SOL. INJ.PR1011,75500014,3500000,000000
  116W68102002A11CC03ALFACALCIDOLUMONE-ALPHA 2 micrograme/mlSOL. INJ.2 micro-grame/mlCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ X 1 ML SOL. INJ.PR1022,42100027,3720000,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna decembrie 2021.
  p. Ministrul sănătății,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----