ORDIN nr. 172 din 20 noiembrie 2021pentru aprobarea Strategiei Ministerului Afacerilor Interne de securitate a informațiilor în format electronic (2021-2026)
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1151 din 3 decembrie 2021  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Strategia Ministerului Afacerilor Interne de securitate a informațiilor în format electronic (2021-2026), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Direcția Generală de Protecție Internă, cu sprijinul unităților, instituțiilor și structurilor Ministerului Afacerilor Interne, îndeplinește procedurile necesare elaborării și aprobării Planului de acțiune pentru implementarea strategiei.(2) Planul prevăzut la alin. (1), precum și revizuirea acestuia se aprobă de către ministrul afacerilor interne.  +  Articolul 3Unitățile, instituțiile și structurile Ministerului Afacerilor Interne responsabile au obligația de a duce la îndeplinire obiectivele și direcțiile de acțiune prevăzute în strategie și în plan, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  București, 20 noiembrie 2021.Nr. 172.  +  ANEXĂSTRATEGIA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE de securitate a informațiilor în format electronic (2021-2026)