LEGE nr. 186 din 27 octombrie 2000privind aderarea României la Convenţia internationala pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 6 noiembrie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1România adera la Convenţia internationala pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991 - Actul din 1991.  +  Articolul 2Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este împuternicit să prezinte secretarului general al Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante declaraţii în aplicarea convenţiei prevăzute la art. 1, după aprobarea acestora de către Guvernul României, în funcţie de interesele statului român.  +  Articolul 3Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este desemnat sa plătească Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante contribuţia anuală a României, determinata în conformitate cu art. 29 din Convenţia internationala pentru protecţia noilor soiuri de plante.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPUCONVENTIE 02/12/1961