ORDIN nr. 3.725 din 22 noiembrie 2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Arheologiei
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1130 din 26 noiembrie 2021  În conformitate cu prevederile art. 16^2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. II din Ordonanța Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Arheologiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția patrimoniu cultural și Direcția economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  București, 22 noiembrie 2021.Nr. 3.725.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor înDomeniul Arheologiei